Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R031: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2VZ17A, roc: 1, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBY2P101AÚvod do studia výchovy ke zdraví1/0Z21.41-KPGOPBY2P123B Z,
OPBY2P103A Z
OPBY2P102ASomatologie I2/0Z21.41-KPGOKBY2P102A
OPBY2P103AZáklady práva2/0Zk21.41-KPGOPBY2P101A Z
OPBY2P104ATeorie životního stylu1/1Zk21.41-KPGOKBY2P104A
OPBY2P105ASomatologie II1/0Zk32.41-KPGOPBY2P102A
OPBY2P106AVýživa I2/0Z22.41-KPGOPBY2P102A
OPBY2P107AMultikulturní výchova1/1Z22.41-KPGOPBY2P101AOKBY2P107A
OPBY2P108AZáklady sociální psychologie1/1Zk32.41-KPGOPBY2P101A

13
sk: O#B2VZ17B, roc: 2, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBY2P109AVýživa II1/1Zk33.41-KPGOPBY2P106A
OPBY2P110APsychologie zdraví1/1Zk33.41-KPGOPBY2P108A
OPBY2P111APohyb a životní styl1/0Z23.41-KPGOPBY2P105A
OPBY2P112AZáklady sexuologie a reprodukčního zdraví1/1Zk23.41-KPGOPBY2P105A
OPBY2P113ASociálně právní ochrana dětí1/0Z24.41-KPGOPBY2P112A,
OPBY2P103A
OPBY2P114AOchrana za mimořádných událostí1/0Z24.41-KPGOPBY2P105A
OPBY2P115AÚvod do teorie pohybových aktivit dětí se zdravotním oslabením1/0Z24.41-KPGOPBY2P111A
OPBY2P116ASociálně-psychologický výcvik0/1Z24.41-KPGOPBY2P110A

16
sk: O#B2VZ17C, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBY2P117AZáklady pediatrie a sociální pediatrie1/1Zk35.41-KPGOPBY2P112A,
OPBY2P113A
OPBY2P118ARizikové chování1/1Zk35.41-KPGOPBY2P112A,
OPBY2P113A
OPBY2P119ASociologie rodiny1/0Z26.41-KPGOPBY2P117A,
OPBY2P113A
OPBY2P120AMetody sociální práce1/1Zk36.41-KPGOPBY2P113A,
OPBY2P118A

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2VZ17D, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBY2P121BVybrané kapitoly z chemie a biochemie1/0Z21.41-KPGOPBY2P101AOKBY2P123BOPBE2E101A
OPBY2P122BVybrané kapitoly z biologie1/0Z21.41-KPGOPBY2P101AOPBB2B102A
OPBY2P123BVybrané kapitoly z hygieny a epidemiologie1/0Z21.41-KPGOPBY2P101AOKBY2P123B
OPBY2P124BVybrané kapitoly z genetiky1/0Z21.41-KPGOPBY2P101AOPBB2B102A

Limit skupiny: 4

26
sk: O#B2VZ17E, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBY2P125BEnvironmentální vzdělávání1/0Z22.41-KPGOPBY2P101AOPBB2B102A
OPBY2P126BSociální a pedagogická komunikace1/0Z22.41-KPGOPBY2P101AOPBT2T102A,
OPBE2E101A
OPBY2P127BRaná péče1/0Z22.41-KPGOPBY2P101AOKBY2P127B

Limit skupiny: 2

31
sk: O#B2VZ17G, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBY2P132BPsychopatologie1/0Z24.41-KPGOPBY2P108A,
OPBY2P101A
OPBY2P133BPohybová a relaxační cvičení0/1Z24.41-KPGOPBY2P111AOPBT2T102A
OPBY2P134BGender studies1/0Z24.41-KPGOPBY2P108A
OPBY2P135BVýchova k partnerství a rodičovství0/1Z24.41-KPGOPBY2P112A
OPBY2P136BSeminář k bakalářské práci z výchovy ke zdraví0/1Z44.41-KPGOPBY2P101A,
OPBY2P112A
OPBY2P128BPsychohygiena0/1Z23.41-KPGOPBY2P108A
OPBY2P129BPohybová a kompenzační cvičení0/1Z23.41-KPGOPBY2P105AOPBT2T102A
OPBY2P130BSeminář z výživy0/1Z23.41-KPGOPBY2P106A,
OPBY2P105A
OPBY2P131BMetodika zájmových činností0/1Z23.41-KPGOPBY2P101A,
OPBY2P108A

Limit skupiny: 6

36
sk: O#B2VZ17H, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBY2P137BPrevence násilí a šikanování v dět. kol.1/1Zk35.41-KPGOPBY2P113A
OPBY2P138BNásilí v rodině1/1Z25.41-KPGOPBY2P113A
OPBY2P139BKurz předlékařské první pomoci1/1Zk35.41-KPGOPBY2P112A,
OPBY2P105A
OPBT2T102A
OPBY2P140BDramatická výchova0/2Z25.41-KPGOPBY2P116A

Limit skupiny: 5

41
sk: O#B2VZ17I, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBY2P141BVybrané kapitoly z gerontologie1/0Z26.41-KPGOPBY2P118A
OPBY2P142BPsychodiagnostika a poradenství1/0Z26.41-KPGOPBY2P116A,
OPBY2P118A
OPBY2P143BVybrané kapitoly z adiktologie1/1Z36.41-KPGOPBY2P118A
OPBY2P144BStáže v centrech odborné pomoci0/1Z36.41-KPGOPBY2P116A,
OPBY2P118A
OPBY2P145BIntervence a podpora rodin dětí s postižením1/0Z26.41-KPGOPBY2P117A
OPBY2P146BProjekty podpory zdraví0/1Z26.41-KPGOPBY2P118A

Limit skupiny: 5

47
47

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB052 Výchova ke zdraví

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 09.06.2020