Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB2IT17A, roc: 1, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBI2I101AMatematika I12HKZ31.41-KITTV
OKBI2I102AÚvod do architektury počítačů12HZ+Zk31.41-KITTV
OKBI2I103AZáklady informační technologie12HKZ31.41-KITTV
OKBI2I104AAplikovaná fyzika12HZk31.41-KITTV
OKBI2I105AMatematika II8HZk32.41-KITTVOKBI2I101A
OKBI2I106AFunkce a principy operačních systémů12HKZ32.41-KITTVOKBI2I102A
OKBI2I107APočítačová grafika16HZ+Zk32.41-KITTVOKBI2I103A

13
sk: O#KB2IT17B, roc: 2, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBI2I108AInformatika8HZk43.41-KITTVOKBI2I102A
OKBI2I109APočítačové sítě I12HZ23.41-KITTVOKBI2I106A
OKBI2I110AObjektové programování16HZk43.41-KITTVOKBI2I120B
OKBI2I111AAdministrace operačních systémů I16HKZ34.41-KITTVOKBI2I109A
OKBI2I112ADatabázové a informační systémy12HZ+Zk34.41-KITTVOKBI2I108A
OKBI2I113ASeminář k bakalářské práci4HZ24.41-KITTV

16
sk: O#KB2IT17C, roc: 3, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBI2I114APočítačové sítě II8HZ+Zk35.41-KITTVOKBI2I111A
OKBI2I115ALegislativa v oblasti ICT a kybernetická bezpečnost8HZ25.41-KITTV
OKBI2I116AMultimediální systémy12HZ+Zk35.41-KITTVOKBI2I122B
OKBI2I117AAdministrace operačních systémů II12HZ+Zk36.41-KITTVOKBI2I114A
OKBI2I118ATvorba a design multimediálních aplikací16HKZ46.41-KITTVOKBI2I116A
OKBI2I119AVstupně výstupní komunikace12HKZ36.41-KITTVOKBI2I120B

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#KB2IT17D, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBI2I120BAlgoritmizace a programování12HKZ32.41-KITTVOKBI2I101AOKBI2I121B
OKBI2I121BAlgorithm Development and Programming12HKZ32.41-KITTVOKBI2I101AOKBI2I120B

Limit skupiny: 3

26
sk: O#KB2IT17E, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBI2I122BPraktikum z grafického software – technologie12HKZ23.41-KITTVOKBI2I107AOKBI2I123B Z
OKBI2I123BPraktikum z grafického software – design12HKZ23.41-KITTVOKBI2I107AOKBI2I122B Z
OKBI2I124BTvorba WWW stránek16HZ+Zk44.41-KITTVOKBI2I110AOKBI2I125B Z
OKBI2I125BDesign WWW stránek16HZ+Zk44.41-KITTVOKBI2I110AOKBI2I124B Z

Limit skupiny: 6

31
sk: O#KB2IT17F, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBI2I126BVývoj a administrace databázových aplikací12HKZ35.41-KITTVOKBI2I112A
OKBI2I127BDatabase application development and administration12HKZ35.41-KITTVOKBI2I112A

Limit skupiny: 3

37
37

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB031 Informační technologie

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 27.08.2020