Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy

Studijní obor 7503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

specializace na výtvarnou výchovu

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#M1S6VVA1, roc: 1, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01102001Vývojová biologie a zdravotní výchova I1/1Z21.41-KBES
O01112003Úvod do filosofického diskurzu2/0Zk21.41-KOVF
O01103004Rétorika I0/2Z21.41-KCJ
O01215011Osobnostní a sociální výchova I0/2Z21.41-KPPP
O01215013Úvodní pedagogický kurz s praxí5DZ11.41-KPPP
O01215245Úvod do pedagogiky2/0Zk21.41-KPPPO01315245
O01213014Psychologie osobnosti2/0Z21.41-KPSY
O0130325AÚvod do studia ČJ0/2KZ21.41-KCJ
O01110031Úvod do studia matematiky I1/2Z31.41-KMDM
O01303248Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ I0/1Z11.41-KCJ
O01321046Výtvarná kultura a výchova I1/1Z21.41-KVV
O01308034Hudebně výchovný seminář I0/2Z21.41-KHV
O01320037Fyziologické a anatomické základy pohybu1/0Z11.41-KTV
O01320038Plavání I0/1Z11.41-KTV
O01215009Dějiny pedagogiky I1/1Z21.41-KPPP

13
sk: O#M1S6VVA2, roc: 1, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01102002Vývojová biologie a zdravotní výchova II1/1Z+Zk22.41-KBESO01102001
O01103005Rétorika II0/2Z22.41-KCJO01103004
O01215010Dějiny pedagogiky II1/1Zk22.41-KPPPO01215009
O01215012Osobnostní a sociální výchova II0/2Z22.41-KPPPO01215011
O01213015Ontogenetická psychologie1/0Zk22.41-KPSYO01213014
O01213016Cvičení z ontogenetické psychologie0/2Z22.41-KPSYO01213014
O0130325BSoučasný český jazyk I0/2Z+Zk22.41-KCJO0130325A
O01310247Úvod do studia matematiky II1/2KZ32.41-KMDMO01110031
O01321047Výtvarné explorace plošné I0/2KZ22.41-KVVO01321046
O01308035Hudebně výchovný seminář II0/2Z+Zk22.41-KHVO01308034
O01320040Pohybové a sportovní hry I0/1Z12.41-KTV
O01320039Zdravotní tělesná výchova I0/1Z12.41-KTVO01320037O01320088
O01320044TV letní kurz7DZ22.41-KTVO01320038

16
sk: O#M1S6VVA3, roc: 2, limit: 28
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01112006Profesní etika2/0Zk23., 4.41-KOVFOB7112301
O01213021Psychologie pedagogická a sociální I2/1Z33.41-KPSYO01213016,
O01213014,
O01213015
O01215019Učitelské praktikum I0/4Z43.41-KPPPO01215010,
O01215012
O01215017Didaktika 1. stupně ZŠ I1/3Z43.41-KPPPO01215010,
O01215012
O01304028Teorie literatury2/1Z+Zk33.41-KCL
O01110032Aritmetika1/2Z+Zk33.41-KMDMO01310247
O01303026Současný český jazyk II0/2Z+Zk23.41-KCJO0130325B
O01321048Výtvarné explorace prostorové I0/2KZ23.41-KVVO01321047
O01308036Pohybová výchova a orffovské nástroje0/2Z23.41-KHV
O01320041Gymnastika I0/1Z13.41-KTV
O01320042Atletika I0/1Z13.41-KTV
O01320045TV zimní kurz – lyže7DZ13.41-KTV

19
sk: O#M1S6VVA4, roc: 2, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215246Komparativní pedagogika2/0Z34.41-KPPP
O01215018Didaktika 1. stupně ZŠ II1/3Zk54.41-KPPPO01215017
O01215020Učitelské praktikum II0/4Z44.41-KPPPO01215019
O01213022Psychologie pedagogická a sociální II2/1Z+Zk44.41-KPSYO01213021
O01304029Literatura pro děti I.1/1Z24.41-KCLO01304028
O01110033Geometrie1/2Z+Zk34.41-KMDMO01310247
O01308052Didaktika HV pro nehudební specializace1/1KZ24.41-KHVO01308035,
O01308034,
O01308036
O01320043Didaktika TV s praxí (pro HV, VV, DV)1/1Zk24.41-KTVO01320037,
O01320038,
O01320039,
O01320040,
O01320041,
O01320042
O01320062
O01320060Dovednostní minimum ze všech sportůKZ24.41-KTVO01320040,
O01320041,
O01320042,
O01320038

22
sk: O#M1S6VVA5, roc: 3, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01213100Psychopatologie2/0Zk36.41-KPSYO01213021,
O01213022
O01215268Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ5DZ25.41-KPPPO01215020,
O01215018,
O01213022
O01303027Vývoj českého jazyka0/1Z15.41-KCJO01303026
O01304030Literatura pro děti II.0/2Z+Zk25.41-KCLO01304029
O01310261Metody řešení matematických úloh0/2KZ25.41-KMDMO01310247
O01302156Poznávání přírody s didaktikou I3/0Z+Zk35.41-KBES
O01215154Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I1/2Z35.41-KPPPO01215020,
O01215018,
O01215009
O01321062Teorie a dějiny výtvarné kultury I1/1Z15.41-KVVO01321046
O01321063Výtvarné explorace prostorové II0/2KZ25.41-KVVO01321048
O01321064Kurz výtvarné výchovy5DZ25.41-KVVO01321047
O01321068Grafika I0/2Z25.41-KVVO01321047
O01321134Výtvarné vyjadřování plošné II0/2Zk35.41-KVVO01321047
O01303SOZ1Klauzurní práce (odborná zkouška z českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ)KLP15., 6.41-KCJO0130325B P,
O0130325A P,
O01303248 P,
O01303026 P,
O01103005 P,
O01103004 P,
O01303027 P
OSOZ2CK1,
O01303SOZ,
OSOZ2C

25
sk: O#M1S6VVA6, roc: 3, limit: 32
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01218099Kurz speciální pedagogiky4/0Z+Zk56.41-KSPOB2318399,
OK0218099,
OBSP18799,
OBPS18999
O01215102Pedagogický výzkum0/2KZ36.41-KPPPO01215018,
O01215020,
O01213022
O01304050Literární výchova a čtení na 1. stupni1/1Z+Zk26.41-KCLO01304030
O01303249Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ II0/1Z26.41-KCJO01103005,
O01303248
O01303250Mediální výchova0/2Z26.41-KCJO01303026,
O01103005
O01210051Didaktika matematiky I.1/1Z26.41-KMDMO01110032,
O01310247,
O01310261
O01215155Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí II1/2Zk46.41-KPPPO01215154
O01302157Poznávání přírody s didaktikou II0/2Z36.41-KBESO01302156
O01321280Grafika II1/1Zk36.41-KVVO01321068
O01321132Teorie a dějiny výtvarné kultury II1/1Zk26.41-KVVO01321062
O01321135Užitá tvorba I1/1Z26.41-KVVO01321048
O01321163Didaktika výtvarné výchovy I1/1Z26.41-KVVO01321048

28
sk: O#M1S6VVA7, roc: 4, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01303149Didaktika ČJ s praxí I0/3Z+Zk37.41-KCJO01303250,
O01303SOZ,
O01303249,
O01303027,
O01303026
O01210151Didaktika matematiky s praxí II1/2Z+Zk47.41-KMDMO01110033,
O01210051
O01112023Didaktika vlastivědy I1/2Z37.41-KOVFO02312005
O01304271Didaktika literární výchovy s praxí0/2Z27.41-KCLO01304050
O01321133Teorie a dějiny výtvarné kultury III1/1Z27.41-KVVO01321132
O01321136Užitá tvorba II0/2Zk37.41-KVVO01321135
O01321164Didaktika výtvarné výchovy II0/2Z17.41-KVVO01321046
O01321165Didaktika výtvarné výchovy III0/2KZ27.41-KVVO01321063,
O01321134

Student zapisuje předmět OSZMDP01 v 7. semestru, kredity se započítávají po odevzdání diplomové práce, standardně v 5. roce studia.

31
sk: O#M1S6VVA8, roc: 4, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215120Organizace a řízení1/0Z18.41-KPPP
O01303150Didaktika ČJ s praxí II0/3KZ38.41-KCJO01303149,
O01303SOZ
O01303283Čeština jako druhý jazyk1/1Z18.41-KCJO01303149
O01210152Didaktika matematiky s praxi III0/3KZ38.41-KMDMO01210151
O01112024Didaktika vlastivědy II1/2Z+Zk38.41-KOVFO02312006,
O02312040
O01321137Teorie a dějiny výtvarné kultury IV1/1Zk38.41-KVVO01321133
O01321138Současná výtvarná kultura0/2Z18.41-KVV
O01321166Didaktika výtvarné výchovy IV0/2Zk28.41-KVVO01321063,
O01321165,
O01321134

34
sk: O#M1S6VVA9, roc: 5, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215103Aktuální otázky pedagogiky II0/2Z29.41-KPPPO01215018,
O01213022,
O01215102 Z,
O01215020
O01215169Seminář k souvislé pedagogické praxi I0/1Z29.41-KPPPO01112024,
O01210152,
O01215155,
O01302157,
O01304271
O01215269Souvislá pedagogická praxe I10DZ59.41-KPPPO01302157,
O01304271,
O01215155,
O01210152,
O01112024
O01215101Aktuální otázky pedagogiky I0/2Z29.41-KPPPO01215020,
O01215018,
O01215102 Z,
O01213022
O01321167Didaktika výtvarné výchovy V0/2KZ39.41-KVVO01321166
O01321168Průběžná praxe z výtvarné výchovy0/4Z39.41-KVVO01321166
O01321262Výběrový kurz ze specializace VV0/2Z39.41-KVVO01321166

37
sk: O#M1S6VVA0, roc: 5, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215170Seminář k souvislé pedagogické praxi II0/2Z310.41-KPPPO01215169,
O01303149
O01215270Souvislá pedagogická praxe II20DZ910.41-KPPPO01215269,
O01303149

40
40

Povinně volitelné předměty

Modul univerzitního základu I

sk: O#M1S6VVB2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01112007Úvod do sociologie2/0Z22.41-KOVFO07112008
O01112008Úvod do ekonomie2/0Z21., 2.41-KOVFO07112009,
O03112009
O01112009Úvod do politologie2/0Z22.41-KOVFO07112010

Limit skupiny: 2

Student volí min. jeden předmět (rozsah 2 kredity).

49

Modul univerzitního základu II – Cizí jazyk

sk: O#M1S6VVC1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O02122033A1 – homog. – Cizí jazyk I: angličtina0/2KZ21.41-KAJL
O02122280A1 – homog. – Cizí jazyk I: němčina0/2KZ21.41-KG

Limit skupiny: 2

Student volí jazyk, poté v něm bude pokračovat i ve 2. sem. (rozsah 2 kredity).

56
sk: O#M1S6VVD2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O02122034A2 – homog. – Cizí jazyk II: angličtina0/2KZ22.41-KAJLO02122033
O02122281A2 – homog. – Cizí jazyk II: němčina0/2KZ22.41-KGO02122280

Limit skupiny: 2

Student zvolil v 1. sem. jazyk, nyní v něm pokračuje (rozsah 2 kredity).
61

Modul univerzitního základu III

sk: O#M1S6VVC2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O0110507BČeské dějiny v kontextu světových pro 1. st. ZŠ a NŠ2/0Z32.41-KDDDO0110508A
O01119021Úvod do informačních a komunikačních technologií pro 1. st. ZŠ0/2KZ31., 2.41-KITTVOBUZ19V202,
OBUZ19021,
OBUZ19001
O01119022Zpracování a prezentace dat na počítači pro 1. st. ZŠ0/2KZ31., 2.41-KITTVOBUZ19V202,
OBUZ19022
O01119023Grafika na počítači pro 1. st. ZŠ0/2KZ31., 2.41-KITTVOBUZ19V203,
OBUZ19023
O01119024Internet jako informační a komunikační prostředí pro 1. st. ZŠ0/2KZ31., 2.41-KITTVOBUZ19025,
OBUZ19V204
O01119111Digitální technologie v primárním vzdělávání1/0KZ11.41-KITTV
O01119112Didaktika informačních technologií0/2KZ22.41-KITTV

Limit skupiny: 3

Student volí min. jeden předmět z této skupiny (rozsah 3 kredity).

PROHLUBUJÍCÍ MODUL
Student si musí vybrat ucelenou soustavu kurzů v rámci jednoho oboru v celkové dotaci 16 kreditů (v 7. semestru – 7 kreditů, v 8. semestru – 9 kreditů).
V letošním akademickém roce jsou nabízeny Primární pedagogika I. – VI. nebo Matematika s didaktikou.

Konkrétně k variantám nabídnutým v akad. roce 2015/16 – po předmětech:

ZIMNÍ SEMESTR 2015/16
Primární pedagogikaMatematika s didaktikou
O01315617Primární pedagogika I – Portfolio ve vzděláváníO01110612Cesty poznávání v matematice I
O01315619Primární pedagogika II – Alternativní školy a inovativní programy IO01110613Dítě a matematika I
O01215555Primární pedagogika III – Asistentská praxeO01110614Učíme společně matematiku I
 
LETNÍ SEMESTR 2015/16
Primární pedagogikaMatematika s didaktikou
O01315621Primární pedagogika IV – Hra ve výuceO01110615Cesty poznávání v matematice II
O01315622Primární pedagogika V – Průřezová témata: výchova ke globální odpovědnostiO01110616Dítě a matematika II
O01315623Primární pedagogika VI – Alternativní školy a inovativní programy IIO01110617Učíme společně matematiku IISeznam všech ve studijním plánu existujících variant (včetně těch nyní nevypsaných):

VARIANTAZAJIŠŤUJÍCÍ KATEDRA
Výchova ke zdravíKPg
Didaktická informační technologie na ZŠKITTV
Matematika s didaktikouKMDM
Primární pedagogikaKPPg
Český jazyk s didaktikouKČJ


68
sk: O#M1S6XVX7, roc: 4, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01317182Výživa a zdraví1/1Z+Zk37.41-KPGO01215102O01317184 Z,
O01317181 Z
O01317184Zdraví a životní styl1/1Z27.41-KPGO01215102O01317181 Z,
O01317182 Z
O01317181Základy reprodukčního zdraví a sexuální výchovy1/1Z27.41-KPGO01215102O01317182 Z,
O01317184 Z
O01319185Informační technologie pro učitele0/2Z27.41-KITTVO01319186 Z,
O01319187 Z
O01303623 Z,
O01317182 Z,
O01315618 Z,
O01313171 Z,
O01110612 Z
O01319186Grafika a prezentace1/1KZ37.41-KITTVO01319187 Z,
O01319185 Z
O01319187Multimédia1/1KZ27.41-KITTVO01319185 Z,
O01319186 Z
O01110612Cesty poznávání v matematice I0/2Z27.41-KMDMO01210051O01110613 Z,
O01110614 Z
O01303623 Z,
O01313171 Z,
O01317182 Z,
O01315618 Z,
O01319185 Z
O01110613Dítě a matematika I0/2Z27.41-KMDMO01210051O01110614 Z,
O01110612 Z
O01110614Učíme společně matematiku I0/2Z37.41-KMDMO01210051O01110613 Z,
O01110612 Z
O01315617Primární pedagogika I – Portfolio ve vzdělávání0/2Z37.41-KPPPO01215102O01215555 Z,
O01315619 Z
O01315618
O01315619Primární pedagogika II – Alternativní školy a inovativní programy I0/2Z27.41-KPPPO01215102O01215555 Z,
O01315617 Z
O01317188
O01215555Primární pedagogika III – Asistentská praxe0/2Z27.41-KPPPO01215102O01315617 Z,
O01315619 Z
O01303626Jazykové hry v českém jazyce0/2Z37.41-KCJO01303SOZ,
O01303026
O01303627 Z,
O01303629 Z
O01303627Pomůcky v hodině českého jazyka0/2Z27.41-KCJO01303SOZ,
O01303026
O01303626 Z,
O01303629 Z
O01303629Kritické myšlení v jazykové a komunikační výchově0/2Z27.41-KCJO01303SOZ,
O01303026
O01303626 Z,
O01303627 Z

Limit skupiny: 7

73
sk: O#M1S6XVX8, roc: 4, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01317183Prevence sociálně patologických jevů1/1Z38.41-KPGO01317182,
O01215102
O01317185 Z,
O01317186 Z
O01317186Didaktika výchovy ke zdraví1/1Z+Zk48.41-KPGO01215102,
O01317182
O01317185 Z,
O01317183 Z
O01317185Rodinné soužití1/1Z28.41-KPGO01215102,
O01317182
O01317183 Z,
O01317186 Z
O01319188Počítač jako didaktický prostředek0/2KZ28.41-KITTVO01319185O01319190 Z,
O01319189 Z
O01319189Elektronické informační zdroje1/1KZ38.41-KITTVO01319188 Z,
O01319190 Z
O01319190ICT ve výuce a učení1/1Z+Zk48.41-KITTVO01319189 Z,
O01319188 Z
O01110615Cesty poznávání v matematice II0/2KZ38.41-KMDMO01110613,
O01110612,
O01110614
O01110617 Z,
O01110616 Z
O01110616Dítě a matematika II0/2KZ38.41-KMDMO01110614,
O01110612,
O01110613
O01110617 Z,
O01110615 Z
O01110617Učíme společně matematiku II0/2KZ38.41-KMDMO01110614,
O01110613,
O01110612
O01110616 Z,
O01110615 Z
O01315621Primární pedagogika IV – Hra ve výuce0/2Z38.41-KPPPO01215102O01315622 Z,
O01315623 Z
O01315622Primární pedagogika V – Průřezová témata – výchova ke globální odpovědnosti0/2KZ48.41-KPPPO01215102O01315623 Z,
O01315621 Z
O01315623Primární pedagogika VI – Alternativní školy a inovativní programy II0/2Z28.41-KPPPO01315619O01315622 Z,
O01315621 Z
O01303628Čtení s porozuměním v českém jazyce0/2Z38.41-KCJO01303149,
O01303026
O01303630 Z,
O01303631 Z
O01303630Didaktické metody při tvorbě psaných komunikátů0/2Z38.41-KCJO01303149,
O01303026
O01303628 Z,
O01303631 Z
O01303631Projektové vyučování a průřezová témata v aplikaci do předmětu český jazyk0/2Z38.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303628 Z,
O01303630 Z

Limit skupiny: 7

78
78

Volitelné předměty

sk: O#M1S6XVHX, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01315V22Možnosti využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ0/1Z3ZS41-KPPPO01215018
O01315V33Spolupráce školy a muzea0/1Z3ZS41-KPPPO01215018
O01315V44Vzdělávání žáků-cizinců0/2Z4*41-KPPP
O01315V66Diagnostika žákovských prekoncepcí v pedagogické praxi0/1Z1ZS41-KPPP
OVP15650Rozvoj reflektivních dovedností studentů I.0/2Z4ZS41-KPPP
OVP15660Rozvoj reflektivních dovedností studentů II.0/2Z4LS41-KPPP
O01119025Základy technické a informační gramotnosti pro 1. st. ZŠ0/2Zk4*41-KITTV
O01313177Jak prakticky na inkluzivní třídu0/3Z4*41-KPSY
O01315V77Efektivní metody hodnocení a plánování podpory žáků na 1. stupni ZŠ0/2Z4LS41-KPPP
OPNM0M101CRozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu0/2Z3*41-KMDM

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

83
sk: O#M1S6VVH1, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01308163Úvod do hry na klavír0/1Z21., 2.41-KHV
O01308164Počátky rozvoje pěveckých dovedností0/1Z21., 2.41-KHV

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

86
sk: O#M1S6VVH6, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01110501Hry v matematice na 1. st. ZŠ.0/2Z25., 6.41-KMDM
O01110502Práce ve skupinách v hodinách matematiky0/2Z26.41-KMDMO01310261
O01320506Kooperační hry0/2Z46.41-KTV
O01320507TV a zdraví0/4Z66.41-KTV
O01308509Sborová praxe0/2Z35., 6.41-KHV
O01302195Environmentální výchova0/4KZ46.41-KBES
O01321531Keramická tvorba – jen spec. VV0/2Z26.41-KVVO01321063
O01321533Výtvarná dramatika0/2Z26.41-KVV
O01315V001Metodika vzdělávání pomocí dokumentárního filmu0/2Z46.41-KPPP
O01308917Poslechové činnosti0/1Z25., 6.41-KHVO01308034

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

89
sk: O#M1S6VVH7, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01218097Příprava na inklusivní vzdělávání dětí se spec. potřebami1/1Z27., 8.41-KSPOBPP13003O03218057,
O02218057,
O02218037,
O01318273
O01110513Didaktické situace ve vyučování matematice0/2Z27.41-KMDM
O01308276Hudební formy ve školní praxi0/1KZ17.41-KHV
O01308277Metodologie výzkumu v HV0/1Z17.41-KHV
O01313175Poradenská teorie a praxe II – práce se školní třídou1/1Z27., 8.41-KPSYO01313171O01313174 Z
O01321281Výzkum ve výtvarné výchově – jen pro spec. VV0/2Z27.41-KVVO01321163

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

92
sk: O#M1S6VVH8, roc: 4, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01302193Botanicko-zoologický kurz2/0Z28.41-KBES
O01319241Rostliny v interiéru0/2Z28.41-KITTV
O01319243Ergoterapie0/2Z28.41-KITTV
O01310001Individuální přístupy k žákům v matematice0/2Z27., 8.41-KMDM
O02118036Romistika2/0Zk28.41-KSPO06318036,
O04318036,
O05318036
O01303238ČJ v alternativních školách0/2Z28.41-KCJO01303149,
O01303SOZ
O01303505Práce s učebním a odborným textem0/2Z28.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303503Píšeme dopis, knihu, časopis0/2Z28.41-KCJO01303026,
O01303149

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

95
sk: O#M1S6VVH9, roc: 5, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01317187Projekty výchovy ke zdraví0/4KZ49.41-KPGO01317186
O01310002Matematika a volný čas0/2Z29.41-KMDM
O01303523Dlouhodobé hry v hodinách českého jazyka0/2Z29.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303623Integrovaný žák v běžné hodině českého jazyka0/2Z39.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303504Práce s chybou v hodinách ČJ0/2Z29.41-KCJO01303026,
O01303149
O01320291Základy lezení0/2Z49.41-KTV
O01320292Plavecký výcvik0/2Z49.41-KTV
O01302194Kurz mineralogie a geologie0/4Z+Zk49.41-KBESO01302193
O01321535Galerijní animace – jen pro spec. VV0/2Z29.41-KVVO01321137

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

98
sk: O#M1S6VVH0, roc: 5, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01319240Tvořivé činnosti a lidové tradice0/2Z210.41-KITTV
O01319242Výživa, zdraví a příprava pokrmů0/2Z210.41-KITTV
O01303279Specifikum přípravy na hodinu ČJ0/2Z210.41-KCJO01303150
O01310V01Elementární matematika 10/2Z39.41-KMDM
O01310V02Elementární matematika 20/2Z310.41-KMDM
O01310V03Výběrový seminář z geometrie0/2Z310.41-KMDMO01310247
O01310V04Výběrový seminář z aritmetiky0/2Z39.41-KMDMO01310247
O01310V05Výběrový seminář z didaktiky matematiky I0/2Z39.41-KMDMO01110032,
O01110033
O01310V06Výběrový seminář z didaktiky matematiky II0/2Z310.41-KMDMO01110033,
O01110032

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

102
102

Příslušné části státní zkoušky:
OSZD005 Obhajoba diplomové práce
OSZM020 Pedagogika
OSZM0671ST Český jazyk a literatura s didaktikou
OSZM0701ST Matematika s didaktikou
OSZM0731ST Výtvarná výchova s didaktikou


V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 07.09.2020