Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T226: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – sbormistrovství

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N238211, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308201Dirigentská praxe I0/2Z21.41-KHV
ON2308202Příprava dirigentských výkonů I0/1KZ21.41-KHV
ON2308203Didaktika nácviku sborových skladeb I1/1Z+Zk21.41-KHV
ON2308204Základy latiny I0/1Z11.41-KHV
ON2308205Hra z listu0/1KZ11.41-KHV

13
sk: O#N238221, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308207Dirigentská praxe II0/1Z+Zk22.41-KHVON2308201
ON2308208Příprava dirigentských výkonů II0/1Z+Zk22.41-KHVON2308202
ON2308209Didaktika nácviku sborových skladeb II0/1Z12.41-KHVON2308203
ON2308210Didaktika hlasové výchovy ve sboru0/1Z12.41-KHVON2308203
ON2308211Pedagogická praxe I0/2Z22.41-KHV
ON2308212Základy latiny II0/1KZ12.41-KHVON2308204

Limit skupiny: 6 <> 9

18
sk: O#N238231, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308213Příprava dirigentských výkonů III0/1Z13.41-KHVON2308208
ON2308214Příprava absolventského koncertuZ33.41-KHVON2308208
ON2308215Didaktika prezentace hudby I1/1KZ23.41-KHV
ON2308216Pedagogická praxe II0/2Z23.41-KHV

Limit skupiny: 4 <> 8

23
23

Povinně volitelné předměty

sk: O#N238232, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308217Estetika sborové interpretace0/1KZ13.41-KHV
ON2308218Liturgická praxe0/1KZ13.41-KHV

Limit skupiny: 1

Studenti zapisují jeden předmět.

30
30

Povinné předměty

sk: O#N238241, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308219Příprava dirigentských výkonů IV0/1Z14.41-KHVON2308213
ON2308220Didaktika prezentace hudby II1/1Z+Zk24.41-KHVON2308215
ON2308221Vokálně instrumentální formy1/1KZ24.41-KHV
ON2308222Pedagogická praxe III0/1Z14.41-KHVON2308216

36
36

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM19 Sbormistrovství

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 17.12.2019