Studijní program B7506: Speciální pedagogika

Studijní obor 7506R002: Speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#BSP10A1, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18799Propedeutika speciální pedagogiky2/2Z+Zk51.41-KSPOBSP18705 Z,
OBSP18704 Z
OK0218099
OBSP18704Sppg znevýhodněného člověka s MP I.2/1Zk51.41-KSPOBSP18799 ZOK0218111
OBSP18705Sppg znevýhodněného člověka s TP I.2/1Zk51.41-KSPOBSP18799 ZOK0218112
OBSP18701Oborová praxe I.20HZ41.41-KSPOBSP18799OK0218901
OBSP18711Program řízené reflexe spec.pedagoga I.0/1Z51.41-KSPOBSP18701OK0218911

13
sk: O#BSP10A2, roc: 1, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18730Somatologie I.2/0Z22.41-KSPOBSP18704,
OBSP18799
OBSP18725Etika v pomáhajících profesích1/1Z+Zk22.41-KSPOBSP18701,
OBSP18799
OK0218240
OBSP18706Sppg znevýhodněného člověka se SP I2/1Z+Zk52.41-KSPOBSP18799ONSP18111,
OK0218113,
OBSP18013
OBSP18707Sppg znevýhodněného člověka s ŘP I.2/1Zk52.41-KSPOBSP18799OK0218114
OBSP18708Sppg znevýhodněného člověka se ZP I.2/1Zk52.41-KSPOBSP18799OBSP18730OK0218116

16
sk: O#BSP10A3, roc: 2, limit: 36
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18709Sppg znevýhodněného člověka s PCH I.2/1Zk54.41-KSPOBSP18730OK0218117
OBSP18702Oborová praxe II.20HZ13.41-KSPOBSP18701,
OBSP18711
OK0218902
OBSP18712Program řízené reflexe spec.pedagoga II.0/2Z13.41-KSPOBSP18702OK0218912
OBSP18714Sppg znevýhodněného člověka s MP II.2/1Zk64.41-KSPOBSP18702,
OBSP18704
OK0218211,
OBSP18211
OBSP18790Tvorba individuálně vzdělávacích plánů1/1Z13.41-KSPOBSP18704,
OBSP18707,
OBSP18706,
OBSP18708,
OBSP18705
OBSP18740Somatologie II.2/0Z+Zk33.41-KSPOBSP18730
OBSP18750Právní ochrana znevýhodněných1/0Z13.41-KSPOBSP18799OBSP18220,
OK0218220
OBSP18715Sppg znevýhodněného člověka s TP II.2/1Zk64.41-KSPOBSP18705,
OBSP18725
OK0218212
OBSP18710Sppg znevýhodněného člověka s KP I.2/1Zk64.41-KSPOBSP18730
OBSP18777Seminář k bakalářské práci I.1/2Z63.41-KSPOBSP18799OBSP18702

19
sk: O#BSP10A5, roc: 3, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18716Sppg znevýhod. člověka s SP II.2/1Zk45.41-KSPOBSP18706
OBSP18718Sppg znevýhod. člověka se ZP II.2/1Zk45.41-KSPOBSP18702,
OBSP18708
OBSP18719Sppg znevýhod. člověka s PCH II.2/1Zk65.41-KSPOBSP18709OBSP18703,
OBSP18735
OK0218217
OBSP18778Seminář k bakalářské práci II.0/2Z25., 6.41-KSPOBSP18777
OBSP18720Sppg znevýhod.člověka s KP II.2/1Zk45.41-KSPOBSP18715,
OBSP18714,
OBSP18702,
OBSP18710
OBSP18717Sppg znevýhod. člověka s ŘP II.2/1Zk45.41-KSPOBSP18790,
OBSP18707
OK0218214
OBSP18703Oborová praxe III.20HZ15.41-KSPOBSP18712
OBSP18713Program řízené reflexe spec.pedagoga III.0/1Z15.41-KSPOBSP18703
OBSP18735Sppg znevýhod. člověka se SPU2/1Zk45.41-KSPOBSP18709OK0218218

22
sk: O#BSP10A6, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18745Psychologie handicapu1/0Z16.41-KSPOBSP18710OK0218250
OBSP18736Sppg podpora osob s poruchou autistického spektra2/1Z+Zk66.41-KSPOBSP18710,
OBSP18714

25
25

Volitelné předměty

sk: O#BSP10V, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18771Problematika edukace osob etnických minorit2/1Z+Zk36.41-KSPOBSP18713,
OBSP18703
OBSP18772
OBSP18772Problematika edukace nadaného dítěte2/1Z+Zk36.41-KSPOBSP18703,
OBSP18713
OBSP18771
OB2318V350Výchova ke zdravému životnímu stylu ve výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami1/1Z46.41-KSP

30
30

Povinně volitelné předměty

Terapie ve speciální pedagogice I

sk: O#BSP10B2, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18721Terapie v sppg – I.A Arteterapie0/2Z52.41-KSPOBSP18705,
OBSP18704
OBSP18722Terapie v sppg – I.B Biblioterapie0/2Z52.41-KSPOBSP18705,
OBSP18704
OBSP18723Terapie v sppg – I.C Ergoterapie0/2Z52.41-KSPOBSP18704,
OBSP18705
OBSP18724Terapie v sppg – I.D Dramatoterapie0/2Z52.41-KSPOBSP18705,
OBSP18704
OK0218314

Limit skupiny: 5

Student si zapisuje předměty v rozsahu 5 kreditů.

39

Terapie ve speciální pedagogice II

sk: O#BSP10B3, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18731Terapie v sppg – II.A Arteterapie0/2Z+Zk63.41-KSPOBSP18721,
OBSP18725
OBSP18732Terapie v sppg – II.B Biblioterapie0/2Z+Zk63.41-KSPOBSP18722,
OBSP18725
OBSP18733Terapie v sppg – II.C Ergoterapie0/2Z+Zk63.41-KSPOBSP18725,
OBSP18723
OBSP18734Terapie v sppg – II.D Dramaterapie0/2Z+Zk63.41-KSPOBSP18725,
OBSP18724
OK0218324

Limit skupiny: 6

Student si zapisuje předměty v rozsahu 6 kreditů.

46

Základy managementu

sk: O#BSP10B4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18741Základy sociálního managmentu1/0Z44.41-KSPOBSP18702,
OBSP18712
OBSP18742
OBSP18742Základy školského managmentu1/0Z44.41-KSPOBSP18702,
OBSP18712
OK0218402OBSP18741

Limit skupiny: 4

Student si zapisuje předmět v rozsahu 4 kreditů.

53

Komunikační systémy ve speciální pedagogice

sk: O#BSP10B6, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18751Alternativní a augmentativní komunikace0/2Z+Zk56.41-KSPOBSP18720
OBSP18752Základy znakového jazyka0/2Z+Zk56.41-KSPOBSP18706 Z
OBSP18753Romský jazyk0/2Z+Zk56.41-KSPOBSP18719,
OBUZ18043
OBSP18751,
OBSP18752

Limit skupiny: 5

Student si zapisuje předmět v rozsahu 5 kreditů.

60

Skupina 5

sk: O#BSP10C6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18770Sociální politika a sociální správa2/0Z+Zk46.41-KSPOBSP18702,
OBSP18712
OBSP18780Rozvoj počáteční gramotnosti2/0Z+Zk46.41-KSPOBSP18799OBSP18380

Limit skupiny: 4

Student si zapisuje předmět v rozsahu 4 kreditů.

67
67

Volitelné předměty

Erasmus

sk: O#EBSP10, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEB18001People with Special Needs2/0Z+Zk6*41-KSP
OEB18002Visits in schools and institutions2/4Z+Zk6ZS41-KSP
OEB18003Service Placement I0/4Z+Zk6*41-KSP
OEB18005Service Placement II0/4Zk6LS41-KSP

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

75
75

Státní závěrečné zkoušky:

1. předmět                       Speciální pedagogika
2.-3. předmět                   dle zvolené varianty A-F

Varianta A:
2. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řecovým postižením

Varianta B:
2. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením
Varianta C:
2. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Varianta D:
2. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Varianta E:
2. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením

Varianta F:
2. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

4. předmět                       Obhajoba bakalářské práce
5. předmět – volitelný       Terapie ve speciální pedagogice

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.12.2019