Studijní program B7505: Vychovatelství

Studijní obor 7505R008: Vychovatelství

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBVYC17A, roc: 1, limit: 52
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBV1P101AÚvod do studia8HZ21.41-KPGOKBV1Q105A Z,
OKBV1P104A Z,
OKBV1P103A Z,
OKBV1I106A Z,
OKBV1Z102A Z
OKBV1Z102AObecná pedagogika a kapitoly z dějin výchovy12HZk51.41-KPGOKBV1Q105A Z,
OKBV1P104A Z,
OKBV1P103A Z,
OKBV1P101A Z,
OKBV1I106A Z
OKBV1P103AFilozofie výchovy a profesní etika8HZk41.41-KPGOKBV1I106A Z,
OKBV1P104A Z,
OKBV1Q105A Z,
OKBV1Z102A Z,
OKBV1P101A Z
OKBV1P104ABiologie člověka pro vychovatele12HZk51.41-KPGOKBV1Q105A Z,
OKBV1Z102A Z,
OKBV1P103A Z,
OKBV1P101A Z,
OKBV1I106A Z
OKBV1Q105AObecná a vývojová psychologie12HZk51.41-KPSYOKBV1P103A Z,
OKBV1P104A Z,
OKBV1P101A Z,
OKBV1Z102A Z,
OKBV1I106A Z
OKBV1I106AInformační a komunikační technologie8HZ41.41-KITTVOKBV1Z102A Z,
OKBV1Q105A Z,
OKBV1P104A Z,
OKBV1P101A Z,
OKBV1P103A Z
OKBV1C107AČeský jazyk a kultura mluveného projevu8HZk32.41-KCJOKBV1P101A
OKBV1P108AÚvod do sociální pedagogiky8HZk42.41-KPGOKBV1Z102A
OKBV1Q109ASociální a pedagogická psychologie12HZk52.41-KPSYOKBV1P101A
OKBV1I110APočítač v zájmové činnosti8HZ32.41-KITTVOKBV1I106A
OKBV1H111AHudební výchova pro vychovatele I8HZ32.41-KHVOKBV1P101A
OKBV1V112AVýtvarná výchova pro vychovatele I8HZ32.41-KVVOKBV1P101A
OKBV1T113ATělesná výchova pro vychovatele I8HZ32.41-KTVOKBV1P101A
OKBV1I114APraktické činnosti pro vychovatele I8HZ32.41-KITTVOKBV1P101A

13
sk: O#KBVYC17B, roc: 2, limit: 57
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBV1P115ASeminář k bakalářské práci12HZ63.41-KPGOKBV1P101A
OKBV1S116AÚvod do speciální pedagogiky8HZk43.41-KPGOKBV1Z102A
OKBV1H117AHudební výchova pro vychovatele II12HKZ43.41-KHVOKBV1H111A
OKBV1V118AVýtvarná výchova pro vychovatele II12HKZ43.41-KVVOKBV1V112A
OKBV1T119ATělesná výchova pro vychovatele II12HKZ43.41-KTVOKBV1T113A
OKBV1I120APraktické činnosti pro vychovatele II12HKZ43.41-KITTVOKBV1I114A
OKBV1S121ASpecifické poruchy učení a chování8HZ43.41-KPGOKBV1P101A
OKBV1P122APedagogika volného času I8HZk33.41-KPGOKBV1P101A
OKBV1P123AKulturní propedeutika12HZk44.41-KPGOKBV1P101A
OKBV1S124APedagogicko-psychologická diagnostika8HZ34.41-KPGOKBV1S116A
OKBV1P125AŠkolní kázeň4HZ24.41-KPGOKBV1P108A
OKBV1P126AOsobnostně sociální rozvoj12HZ44.41-KPGOKBV1P108A
OKBV1P127APedagogika volného času II12HZk54.41-KPGOKBV1P122A
OKBV1L128ARozvoj čtenářství v současném světě8HZ34.41-KCLOKBV1C107A
OKBV1P129AEnvironmentální výchova8HZ34.41-KPGOKBV1P108A

16
sk: O#KBVYC17C, roc: 3, limit: 28
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBV1P130APedagogická praxe20HZ65.41-KPGOKBV1P122A
OKBV1P131APrevence rizikového chování ve škole12HZk55.41-KPGOKBV1P108A
OKBV1P132APsychohygiena pro vychovatele4HZ25.41-KPGOKBV1P126A
OKBV1P133AAktuální otázky předškolní pedagogiky8HZk35.41-KPGOKBV1P101A
OKBV1P134APrávní vědomí vychovatele8HZk36.41-KPGOKBV1P101A
OKBV1Q135APsychologické zvláštnosti dospívání8HZ36.41-KPSYOKBV1Q109A
OKBV1Z136AAktuální otázky školní pedagogiky8HZk36.41-KPGOKBV1P101A
OKBV1P137AOchrana zdraví a první pomoc8HZ36.41-KPGOKBV1P129A

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#KBVYC17D, roc: 3, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBV1P138BDramatická výchova12HZ55.41-KPGOKBV1P126A
OKBV1P139BVýchova zážitkem12HZ55.41-KPGOKBV1P126A
OKBV1P140BVyužití pohádky ve výchově12HZ55.41-KPG
OKBV1P141BZdravý životní styl a výchova ke zdraví12HZ55.41-KPGOKBO1P136BOKBO1P136B
OKBV1P142BKvalita života a zdraví ve stáří12HZ55.41-KPGOKBO1P137BOKBO1P137B
OKBV1P143BSeminář k prevenci rizikového chování12HZ55.41-KPG

Limit skupiny: 15

26
sk: O#KBVYC17E, roc: 3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBV1V144BArtefiletika12HZ56.41-KPGOKBV1P126A
OKBV1P145BSebevýchova a sebeřízení12HZ56.41-KPGOKBV1P132A
OKBV1P146BMediální výchova12HZ56.41-KPGOKBO1P140BOKBO1P140B
OKBV1P147BŠikanování v dětských kolektivech12HZ56.41-KPGOKBO1P141BOKBO1P141B
OKBV1P148BNásilí v rodině a syndrom CAN12HZ56.41-KPGOKBO1P142BOKBO1P142B
OKBV1P149BMultikulturní výchova12HZ56.41-KPGOKBO1P143BOKBO1P143B
OKBV1P150BAutorita ve výchově12HZ56.41-KPGOKBO1P144BOKBO1P144B

Limit skupiny: 10

32
32

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB053A Pedagogika a psychologie pro vychovatele
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce

Obhajobu bakalářské práce lze konat nezávisle na ústní zkoušce Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.06.2020