Studijní obor: Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2019/2020 nebo později.

6
6

Povinné předměty

sk: O#N1KD18A1, roc: 1, limit: 28
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND1P101AObecná didaktika a školní pedagogika2/0Zk31.41-KPGOPND1Q102A
OPND1Q102APedagogická a školní psychologie3/0Zk31.41-KPSY
OPND1C103AČeský jazykZk11.41-KCJ
OPND1O104AProfesní etika pro učitele2/0Zk21., 2.41-KOVF
OPND1D108APrameny paměti2/0Zk41.41-KDDD
OPND1D112AÚvod do studia kulturního dědictví1/2Zk41.41-KDDD
OPND1D113AZáklady vizuální kultury I2/0Z31.41-KDDD
OPND1D114AKulturní dědictví I2/1Zk51.41-KDDD
OPND1D115APamátková péče I2/0Z31.41-KDDD

11
sk: O#N1KD18A2, roc: 1, limit: 28
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND1P105AVýchova zážitkem1/1KZ22.41-KPG
OPND1Z106AMetodologie výzkumu ve vzdělávání2/0KZ42.41-UVRV
OPND1D116AZáklady vizuální kultury II2/0Zk42.41-KDDD
OPND1D117AKulturní dědictví II2/1Zk52.41-KDDD
OPND1D118APamátková péče II1/1Zk42.41-KDDD
OPND1D119ADidaktika interpretace kulturního dědictví I0/3KZ42.41-KDDD
OPND1D120AEdukace a média I0/2KZ32.41-KDDD
OPND1D121AOdborná exkurze5HZ22.41-KDDD

14
sk: O#N1KD18A3, roc: 2, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND1D109ADiplomový seminář0/2Z23.41-KDDD
OPND1D110APraktika z projektového managementu I0/2KZ33.41-KDDD
OPND1D122AKulturní dědictví III2/1Zk53.41-KDDD
OPND1D123AMuzejní a galerijní studia I1/1Z33.41-KDDD
OPND1D124ADidaktika interpretace kulturního dědictví II0/3Zk43.41-KDDD
OPND1D125AEdukace a média II0/2KZ33.41-KDDD
OPND1D126AOborová praxe6HKZ103.41-KDDD

17
sk: O#N1KD18A4, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND1S107ASpeciální pedagogika2/0Zk34.41-KSP
OPND1D111APraktika z projektového managementu II0/2KZ34.41-KDDD
OPND1D127AMuzejní a galerijní studia II1/1Zk44.41-KDDD

20
20

Povinně volitelné předměty

sk: O#N1KD18B1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND1P128BAndragogika1/1KZ22.41-KPGOPND1P101A
OPND1Q129BZprostředkované učení1/1KZ23.41-KPSYOPND1Q102A
OPND1Q130BPsychologie virtuálního světa1/1KZ23.41-KPSYOPND1Q102A
OPND1P131BMulticurturality in Eduction1/1KZ22.41-KPG

Limit skupiny: 2

27
sk: O#N1KD18B2, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND1D132BHudební jazyk I0/2Z21.41-KDDD
OPND1D133BHudební jazyk II0/2KZ22.41-KDDD
OPND1V134BOrbis pictus I0/2Z21.41-KVV
OPND1V135BOrbis pictus II0/1KZ22.41-KVV
OPND1D136BDrama diversa I0/2Z21.41-KDDD
OPND1D137BDrama diversa II0/2KZ22.41-KDDD

Limit skupiny: 8

32
sk: O#N1KD18B3, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND1A138BCizí jazyk – angličtina (atest)Zk21.41-KAJL
OPND1G139BCizí jazyk – němčina (atest)Zk22.41-KG
OPND1R140BCizí jazyk – ruština (atest)Zk22.41-KRL
OPND1F141BCizí jazyk-francouzština (atest)Zk22.41-KFJL

Limit skupiny: 2

38
38

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 17.07.2020