Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R047: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2SB17A, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBU2H101AHra sborových partitur I0/1Z21.41-KHV
OPBU2H102AZáklady taktovací techniky I1/1Z31.41-KHV
OPBU2H103AHlasová výchova ve sboru I1/1Z21.41-KHV
OPBU2H104AHra a doprovod písní na klavír I1/0Z11.41-KHVOPBH2H102A
OPBU2H105AAkordická hra na kytaru I0/1Z11.41-KHVOPBH2H102A
OPBU2H106ALidová píseň1/1Zk31.41-KHV
OPBU2H107AHra sborových partitur II0/1Zk22.41-KHVOPBU2H101A
OPBU2H108AZáklady taktovací techniky II1/2Zk42.41-KHVOPBU2H102A
OPBU2H109AHlasová výchova ve sboru II0/1KZ22.41-KHVOPBU2H103A
OPBU2H110AHra a doprovod písní na klavír II0/1Z12.41-KHVOPBU2H104A
OPBU2H111AAkordická hra na kytaru II0/1Z12.41-KHVOPBU2H105A
OPBU2H112ASluchová analýza I0/2Z22.41-KHV

13
sk: O#B2SB17B, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBU2H113AHra sborových partitur III0/1Z13.41-KHVOPBU2H107A
OPBU2H114ASluchová analýza II0/2Zk33.41-KHVOPBU2H112A
OPBU2H115AŘízení sboru a práce s partiturou I1/1Z23.41-KHV
OPBU2H116ADějiny sborového zpěvu I1/2Z33.41-KHV
OPBU2H117ASbormistrovské praktikum I0/2Z23.41-KHVOPBU2H108A
OPBU2H118AVeřejné vystoupení sbormistraZ23.41-KHV
OPBU2H119AHra sborových partitur IV0/1Zk24.41-KHVOPBU2H113A
OPBU2H120AŘízení sboru a práce s partiturou II1/1KZ34.41-KHVOPBU2H115A
OPBU2H121ADějiny sborového zpěvu II1/1Zk34.41-KHVOPBU2H116A
OPBU2H122ASbormistrovské praktikum II0/2Z24.41-KHVOPBU2H117A
OPBU2H123AHra generálbasu I0/1Z14.41-KHVOPBH2H102A

16
sk: O#B2SB17C, roc: 3, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBU2H124ASbormistrovské praktikum III0/2Z25.41-KHVOPBU2H122A
OPBU2H125AHra generálbasu II0/1KZ25.41-KHVOPBU2H123A
OPBU2H126APříprava sbormistrovských výkonů I0/1Z15.41-KHVOPBU2H120A
OPBU2H127ASborová praxe I0/1Z15.41-KHV
OPBU2H128ASborová literatura I1/1Zk35.41-KHV
OPBU2H129AZáklady aranžování0/2Z25.41-KHV
OPBU2H130ABakalářský koncertZ15., 6.41-KHVOPBU2H120A
OPBU2H131ASbormistrovské praktikum IV0/2Z26.41-KHVOPBU2H124A
OPBU2H132APříprava sbormistrovských výkonů II0/1Z26.41-KHVOPBU2H126A
OPBU2H133ASborová praxe II0/2Z26.41-KHVOPBU2H127A
OPBU2H134ASborová literatura II1/1Zk36.41-KHVOPBU2H128A

20
20

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB024 Sbormistrovství

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 31.08.2020