Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T214: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – biologie

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN1BIA1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN1302001Fyzická antropologie10HZ+Zk41.41-KBES
OKN1302002Vybrané problény životního prostředí pro biology10HKZ31.41-KBES
OKN1302004Biologická a geologická školní technika I10HZ31.41-KBES

13
sk: O#KN1BIA2, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN1302005Didaktika biologie I10HKZ32.41-KBES
OKN1302008Diplomový seminář I3HZ12.41-KBES
OKN1302010Biologická a geologická školní technika II10HZ22.41-KBESOKN1302004
OKN1302009Souvislá pedagogická praxe I28DZ12.41-KBES
OKN1302007Terénní práce24HZ22.41-KBES

16
sk: O#KN1BIA3, roc: 2, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN1302011Didaktika biologie II7HKZ33.41-KBESOKN1302005
OKN1302012Obecná a evoluční biologie10HZ+Zk43.41-KBES
OKN1302013Diplomový seminář II3HZ23.41-KBESOKN1302008
OKN1302014Souvislá pedagogická praxe II28DZ43.41-KBESOKN1302009
OKN1302003Molekulární biologie10HKZ33.41-KBES

19
sk: O#KN1BIA4, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN1302015Seminář z environmentální výchovy7HZ34.41-KBES
OKN1302006Historický vývoj organismů pro biology10HZk34.41-KBES

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#KN1BIB, roc: 0, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN1302029Speciální zoologie bezobratlých7HKZ22.41-KBES
OKN1302017Paleoekologie7HKZ22.41-KBES
OKN1302018Určovací praktikum ptáků a savců7HKZ22.41-KBES
OKN1302019Určovací praktikum nižších obratlovců7HKZ21.41-KBES
OKN1302020Paleoantropologie a evoluční antropologie7HKZ21.41-KBES
OKN1302021Etologie a ekologie obratlovců7HKZ21.41-KBES
OKN1302046Biostatistika7HKZ21.41-KBES
OKN1302016Určovací praktikum vyšších rostlin7HKZ22.41-KBES
OKN1302030Půdní biologie7HKZ21.41-KBES
OKN1302022Hydrobiologické praktikum7HKZ22.41-KBES
OKN1302023Seminář z primatologie a etologie7HKZ22.41-KBES
OKN1302024Ekologie člověka7HKZ22.41-KBES
OKN1302025Paleobotanika7HKZ21.41-KBES
OKN1302026Kutikulární analýza7HKZ22.41-KBES
OKN1302028Adaptace obratlovců7HKZ22.41-KBES
OKN1302031Antropologie etnik7HKZ23.41-KBES
OKN1302032Primatologie7HKZ23.41-KBES
OKN1302033Seminář z historické a evoluční antropologie7HKZ23.41-KBES
OKN1302034Příroda kvartéru7HKZ23.41-KBES
OKN1302039Imunologie7HKZ23.41-KBES
OKN1302035Etologie primátů7HKZ24.41-KBES
OKN1302036Hydrogeografie ČR7HKZ23.41-KBES
OKN1302037Základy biologické a geologické fotografie7HKZ24.41-KBES
OKN1302038Etoekologie a sociobiologie primátů7HKZ24.41-KBES
OKN1302040Biochemické ukazatele zdraví a nemoci7HKZ24.41-KBES
OKN1302042Forenzní biologie7HKZ24.41-KBES
OKN1302044Praktická botanika7HKZ24.41-KBES
OKN1302045Ekologie rostlin7HKZ23.41-KBES
OKN1302047Entomologie7HKZ241-KBES

Limit skupiny: 12

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 12 kreditů.

29
29

Volitelné předměty

sk: O#KN1BIC0, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN1302043Zahraniční komplexní exkurze10DKZ4LS41-KBES
OKN1302048Zahraniční přírodovědná exkurze10DKZ4LS41-KBES

35
35

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM02 Biologie a didaktika biologie

Studenti 1. ročníku si volí minimálně 6 kreditů pro ZS a 6 kreditů pro LS z nabídky povinně volitelných předmětů. Magisterská diplomová práce je zadávána nejpozději v 1. ročníku studia dle harmonogramu akademického roku. Studenti 2. ročníku si volí minimálně 4 kredity pro ZS a 6 kreditů pro LS z nabídky povinně volitelných předmětů. Pořadí obhajoby magisterské diplomové práce a SZZ není stanoveno.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.01.2020