Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T213: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – anglický jazyk

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PNA1AA1, roc: 1, limit: 34
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA1A101ADidaktika anglického jazyka I – výuka jazykových prostředků1/2Zk41.41-KAJL
OPNA1A102ANáslechová oborová praxe na 2. stupni ZŠ a SŠ0/2Z31.41-KAJL
OPNA1A103ATextová lingvistika a stylistika1/1Zk41.41-KAJL
OPNA1A104ASoučasná britská a americká literatura1/1KZ31.41-KAJL
OPNA1A105ADidaktika anglického jazyka II – výuka řečových dovedností1/1Zk32.41-KAJLOPNA1A101A,
OPNA1A102A
OPNA1A106ASpecifika výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ0/1KZ22.41-KAJLOPNA1A101A,
OPNA1A102A
OPNA1A107APrůběžná a souvislá oborová praxe s reflexí na ZŠ – anglický jazyk0/6KZ62.41-KAJL
OPNA1A108AReflektivní seminář k průběžné a souvislé oborové praxi na ZŠ – anglický jazyk0/2Z22.41-KAJLOPNA1A101A,
OPNA1A102A
OPNA1A109APragmatika1/1Zk42.41-KAJLOPNA1A103A
OPNA1A110AVybrané kapitoly z literární teorie1/1KZ32.41-KAJL

13
sk: O#PNA1AA2, roc: 2, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA1A111ADidaktika anglického jazyka III – metody a přístupy ve výuce AJ1/1Zk33.41-KAJLOPNA1A105A,
OPNA1A108A
OPNA1A112ASpecifika výuky anglického jazyka na SŠ0/1KZ23.41-KAJLOPNA1A106A
OPNA1A113APrůběžná a souvislá oborová praxe s reflexí na SŠ – anglický jazyk0/6KZ63.41-KAJL
OPNA1A114AReflektivní seminář k průběžné a souvislé oborové praxi na SŠ – anglický jazyk0/2Z23.41-KAJLOPNA1A108A,
OPNA1A105A
OPNA1A115APostkoloniální literatura – vybrané kapitoly1/2Zk33.41-KAJL
OPNA1A116APsycholingvistika1/1KZ33.41-KAJL
OPNA1A117ADidaktika anglického jazyka IV – reflektivní praktikum0/2Zk34.41-KAJLOPNA1A112A,
OPNA1A111A,
OPNA1A114A
OPNA1A118ALiteratura ve výuce anglického jazyka0/2Z24.41-KAJLOPNA1A111A
OPNA1A119ALingvistická interpretace0/2Z24.41-KAJLOPNA1A109A
OPNA1A120AKlauzurní práce z anglického jazyka – lingvistikaKLP23.41-KAJLOPNA1A119A P,
OPNA1A118A P,
OPNA1A117A P
OPNA1A121AKlauzurní práce z anglického jazyka – anglická a americká literaturaKLP23.41-KAJLOPNA1A118A P,
OPNA1A119A P,
OPNA1A117A P

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#PNA1AB5, roc: 0, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA1A122BVybrané kapitoly z anglické literatury0/2Z21.41-KAJL
OPNA1A123BSociolingvistika0/2Z21.41-KAJL
OPNA1A124BMediální angličtina0/2Z21.41-KAJL
OPNA1A125BJazykový seminář (k úrovni C2) I0/2Z21., 2.41-KAJL
OPNA1A126BSoučasné světové literatury v angličtině0/2Z21.41-KAJL
OPNA1A127BVybrané kapitoly z americké literatury0/2Z22.41-KAJL
OPNA1A128BAspekty genderu v literatuře0/2Z22.41-KAJL
OPNA1A129BHistorie a současnost anglického jazyka0/2Z22.41-KAJL
OPNA1A130BJazykový seminář (k úrovni C2) II0/2Z22.41-KAJL
OPNA1A131BAnalýza videozáznamů výuky AJ na 2. stupni ZŠ a SŠ0/2Z22.41-KAJL
OPNA1A132BDiplomní seminář0/2Z23.41-KAJL
OPNA1A133BVybrané kapitoly z lingvistiky I0/2Z23.41-KAJL
OPNA1A134BAkademický diskurz0/2Z23.41-KAJL
OPNA1A135BJazykový seminář (k úrovni C2) III0/2Z23.41-KAJL
OPNA1A136BLiterární interpretace textu0/2Z23.41-KAJL
OPNA1A137BLiteratura a film0/2Z24.41-KAJL
OPNA1A138BVybrané kapitoly z lingvistiky II0/2Z24.41-KAJL
OPNA1A139BSoučasný britský román0/2Z24.41-KAJL
OPNA1A140BVýuka anglické výslovnosti0/2Z23.41-KAJL
OPNA1A141BAsistentská praxe na 2. stupni ZŠ nebo SŠ0/2Z24.41-KAJL

Limit skupiny: 12

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 12 kreditů.

23
sk: O#PNA1C, roc: , limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA1A142CRozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu0/2Z341-KAJL

27
27

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM10 Lingvistika, literatura a didaktika anglického jazyka

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 20.07.2020