Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T226: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – sbormistrovství

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2SB17A, roc: 1, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNU2H101APříprava dirigentských výkonů I0/1Z21.41-KHV
OPNU2H102ADirigentská praxe I0/2Z21.41-KHV
OPNU2H103ADidaktika sborového zpěvu I1/1Z21.41-KHV
OPNU2H104ALatina pro sbormistry I0/1Z11.41-KHV
OPNU2H105AKorepetice a hra klavírních výtahů0/1KZ21.41-KHV
OPNU2H106ANáslechová praxe u sboru0/1Z11.41-KHV
OPNU2H107APříprava dirigentských výkonů II0/1Z12.41-KHVOPNU2H101A
OPNU2H108ADirigentská praxe II0/2Z22.41-KHVOPNU2H102A
OPNU2H109ADidaktika sborového zpěvu II1/0Zk22.41-KHVOPNU2H103A
OPNU2H110ALatina pro sbormistry II0/1Zk22.41-KHVOPNU2H104A
OPNU2H111APedagogická praxe I0/1Z22.41-KHV
OPNU2H112ADidaktika hlasové výchovy ve sboru0/1Z12.41-KHVOPNU2H103A
OPNU2H113ASouvislá praxe na ZŠ s reflexí (sbormistrovství)0/3Z32.41-KHVOPNU2H106A

13
sk: O#N2SB17B, roc: 2, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNU2H114APříprava dirigentských výkonů III0/1Zk23.41-KHVOPNU2H107A
OPNU2H115APedagogická praxe II0/2Z23.41-KHVOPNU2H111A
OPNU2H116ADidaktika prezentace hudby1/1KZ33.41-KHV
OPNU2H117AEstetika sborové interpretace0/1Z13.41-KHV
OPNU2H118ASouvislá praxe na SŠ s reflexí (sbormistrovství)0/3Z33.41-KHVOPNU2H113A
OPNU2H119AAbsolventský koncertZ13., 4.41-KHVOPNU2H107A
OPNU2H120APříprava dirigentských výkonů IV0/1Z14.41-KHVOPNU2H114A
OPNU2H121APedagogická praxe III0/2Z24.41-KHVOPNU2H115A
OPNU2H122AVokálně instrumentální formy1/1Zk24.41-KHV
OPNU2H123ALiturgická praxe0/1Z14.41-KHV
OPNU2H124AHudební management0/1Z24.41-KHV

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2SB17C, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNU2H125BMusic terminology in choirmastering0/1Z23.41-KHV
OPNU2H126BEtika pro hudební pedagogy0/1Z23.41-KHV

Limit skupiny: 2

24
24

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM19 Sbormistrovství

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 31.08.2020