Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T277: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2016/2017 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN2SP6A1, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318110Speciální pedagogika školního věku4HZ21.41-KSPOKN2318120 Z
OKN2318120Edukační specifika školního věku – metodika a didaktika8Zk21.41-KSPOKN2318110 Z

13
sk: O#KN2SP6A2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318130SPPG diagnostika a poradenství ve školním věku4HZk22.41-KSPOKN2318110,
OKN2318120

16
sk: O#KN2SP6A3, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318150Historicko-filosofický kontext postavení osob s postižením ve společnosti8HZk33.41-KSPOKN2318120,
OKN2318110

19
sk: O#KN2SP6A4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318190Metodika integrativní pedagogiky – individualizace edukačních postupů a tvorba IVP8HZ43., 4.41-KSPOKN2318120

22
22

Povinně volitelné předměty

Metodologie výzkumu v sppg

sk: O#KN2SP6B1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318113Metodologie výzkumu v sppg – varianta A, kvantitat.8HZ21.41-KSPOKN2318110,
OKN2318120
OKN2318114Metodologie výzkumu v sppg – varianta B, kvalitativ.8HZ21.41-KSPOKN2318110,
OKN2318120

Limit skupiny: 2

Studenti volí předměty v rozsahu min. 2 kredity.

31

Speciální terapeutická podpora v edukačním procesu

sk: O#KN2SP6B2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318111Speciální terapeutická podpora v edukačním procesu – Dramaterapie8HZ22.41-KSPOKN2318110OKN2318130OKN2318112
OKN2318112Speciální terapeutická podpora v edukačním procesu – Biblioterapie8HZ22.41-KSPOKN2318110OKN2318130OKN2318111

Limit skupiny: 2

Studenti volí předměty v rozsahu min. 2 kredity.

38

Problematika edukace vybraných minorit

sk: O#KN2SP6C2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318131Problematika edukace vybraných minorit – zdravotně oslabení4HZk32.41-KSPOKN2318120OKN2318130
OKN2318132Problematika edukace vybraných minorit – nadaní žáci4HZk32.41-KSPOKN2318120OKN2318130
OKN2318133Problematika edukace vybraných minorit – žáci jiného etnika4HZk32.41-KSPOKN2318120OKN2318130

Limit skupiny: 3

Studenti volí předměty v rozsahu min. 3 kredity.

45

Praxe v poradenských zařízeních

sk: O#KN2SP6D2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318141Praxe v poradenských zařízeních – SPC39HZ22.41-KSPOKN2318110,
OKN2318120
OKN2318142Praxe v poradenských zařízeních – školní poradenské pracoviště39HZ22.41-KSPOKN2318110,
OKN2318120

Limit skupiny: 2

Studenti volí předměty v rozsahu min. 2 kredity.

52

Metodika integrativní pedagogiky

sk: O#KN2SP6B3, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318161Metodika integrativní pedagogiky se zaměřením na individuální integraci4HZ33.41-KSPOKN2318130
OKN2318162Metodika integrativní pedagogiky se zaměřením na skupinovou integraci4HZ33.41-KSPOKN2318130

Limit skupiny: 3

Studenti volí předměty v rozsahu min. 3 kredity.

59

Praxe v integračních třídách

sk: O#KN2SP6C3, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318171Praxe v integračních třídách – s individuálně integrovanými žáky39HZ33.41-KSPOKN2318130
OKN2318172Praxe v integračních třídách – se skupinovou integrací39HZ33.41-KSPOKN2318130

Limit skupiny: 3

Studenti volí předměty v rozsahu min. 3 kredity.

66

Výběrový prohlubující kurz

sk: O#KN2SP6B4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2318191Výběrový prohlubující kurz – var. A16HZk24.41-KSPOKN2318150
OKN2318192Výběrový prohlubující kurz – var. B16HZk24.41-KSPOKN2318150
OKN2318193Výběrový prohlubující kurz – var. C16HZk24.41-KSPOKN2318150

Limit skupiny: 2

Studenti volí předměty v rozsahu min. 2 kredity.

73
73

Volitelné předměty

sk: O#KN2SP6V4, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18330Romistika8HZ24.41-KSPOKNSP18131

79
79

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM29 Speciální pedagogika
OSZNM30 Speciální pedagogika školního věku
OSZNM31 Metodiky a didaktiky integrativní pedagogiky

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 14.02.2019