Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T215: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN2CJ17A, roc: 1, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNC2C101ADidaktika českého jazyka I8HZk31.41-KCJ
OKNC2C102ARétorika a kultura mluveného projevu8HZ21.41-KCJ
OKNC2L103ADidaktika literatury I8HZ21.41-KCL
OKNC2L104ALiteratura pro děti a mládež8HZk41.41-KCL
OKNC2C105ADidaktika českého jazyka II8HZ22.41-KCJOKNC2C101A
OKNC2L106ADidaktika literatury II4HZ12.41-KCLOKNC2L103A
OKNC2L107ASvětová literatura I8HZ22.41-KCL
OKNC2L108ASouvislá pedagogická praxe na ZŠ s reflektivním seminářem – český jazyk12HZ32.41-KCL

13
sk: O#KN2CJ17B, roc: 2, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNC2C109ADidaktika českého jazyka III8HZk33.41-KCJOKNC2C105A
OKNC2C110ALingvistická pragmatika8HZ23.41-KCJ
OKNC2L111ADidaktika literatury III12HZk43.41-KCLOKNC2L106A
OKNC2L112ASvětová literatura II8HZ23.41-KCLOKNC2L107A
OKNC2C113ASouvislá pedagogická praxe na SŠ s reflektivním seminářem – český jazyk12HZ33.41-KCJ
OKNC2C114AČeská jazyková situace a jazyková kultura8HZ24.41-KCJ
OKNC2L115ASvětová literatura III8HZk34.41-KCLOKNC2L112A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#KN2CJ17C, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNC2C116BDidaktika českého jazyka pro žáky s SVP4HZ22.41-KCJOKNC2C117B
OKNC2C117BDidaktika českého jazyka jako jazyka druhého4HZ22.41-KCJOKNC2C116B

Limit skupiny: 2

23
sk: O#KN2CJ17D, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNC2C118BAktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů I (didaktické zaměření)4HZ22.41-KCJOKNC2L119B
OKNC2L119BAktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů II (oborové zaměření)4HZ22.41-KCLOKNC2C118B

Limit skupiny: 2

28
sk: O#KN2CJ17E, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNC2C120BPsycholingvistika4HZ24.41-KCJ
OKNC2C121BSociolingvistika4HZ24.41-KCJ
OKNC2C122BKognitivní lingvistika4HZ24.41-KCJ
OKNC2C123BMediální výchova4HZ24.41-KCJ
OKNC2C124BKorpusová lingvistika4HZ24.41-KCJ

Limit skupiny: 2

34
34

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM01 Český jazyk a literatura s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 28.05.2020