Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R060: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

Povinné předměty

sk: O#BKRLA1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316011Fonetika RJ1/1Zk31.41-KRL
OB2316012Úvod do studia jazyka0/2Z11.41-KRL
OB2316013Úvod do studia literatury0/1Zk21.41-KRL
OB2316014Přehled ruských dějin0/1Zk21.41-KRL
OB2316015Jazyková cvičení a reálie I0/2Z21.41-KRL

15

Povinné předměty

sk: O#BKRLA2, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316021Morfologie RJ I1/2Z32.41-KRLOB2316012
OB2316022Jazyková cvičení a reálie II0/3Zk42.41-KRLOB2316015
OB2316023Ruská literatura 19.stol. I1/1Z22.41-KRLOB2316013
OB2316024ExcerpceZ12.41-KRL

20

Povinné předměty

sk: O#BKRLA3, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316031Morfologie RJ II1/2Z33.41-KRLOB2316021
OB2316032Jazyková cvičení a reálie III0/2Z23.41-KRLOB2316022
OB2316033Lexikologie RJ I1/1Z23.41-KRLOB2316022
OB2316034Četba ruské literatury 19. stol.Z13.41-KRL

25

Povinné předměty

sk: O#BKRLA4, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316041Morfologie RJ III1/2Zk33., 4.41-KRLOB2316031
OB2316042Jazyková cvičení a reálie IV0/3Zk34.41-KRLOB2316032
OB2316043Lexikologie RJ II1/1Zk34.41-KRLOB2316033

30

Povinné předměty

sk: O#BKRLA5, roc: 3, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316051Ruská literatura 20.stol.I1/1Z25., 6.41-KRLOB2316023
OB2316052Syntax RJ I1/1Z25.41-KRLOB2316041
OB2316053Jazyková cvičení a reálie V0/2Z25.41-KRLOB2316042
OB2316054Četba ruské literatury 20. stol.Z25., 6.41-KRLOB2316023

35

Povinné předměty

sk: O#BKRLA6, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316061Syntax RJ II1/1Zk36.41-KRLOB2316052
OB2316062Jazyková cvičení a reálie VI0/2Zk26.41-KRLOB2316053
OB2316063Seminární práce ze syntaxeZ16.41-KRLOB2316052
OB2316065Klauzurní práce (B RJ)KLP15., 6.41-KRLOB2316051 P,
OB2316061 P,
OB2316054 P,
OB2316053 P
OB2316064

40
40

Povinně volitelné předměty

Blok B1

sk: O#BKRLB1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316116Korektivní kurz fonetiky I0/1Z21.41-KRL
OB2316117Pravopisná cvičení I0/1Z21.41-KRLOB2316116

Limit skupiny: 2

Blok B1 – 1/ZS student volí 1 PV předmět ze 2 , musí získat 2 kredity

49

Blok B2

sk: O#BKRLB2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316125Korektivní kurz fonetiky II0/1KZ22.41-KRLOB2316011OB2316126
OB2316126Pravopisná cvičení II0/1KZ21., 2.41-KRL

Limit skupiny: 2

Blok B2 – 1 LS student volí 1 PV předmět ze 2, musí získat 2 kredity

56

Blok B3

sk: O#BKRLB3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316135Ruská literatura 19. stol. II/A0/2Zk33.41-KRLOB2316023OB2316136
OB2316136Ruská literatura 19. stol. II/B0/2Zk33.41-KRLOB2316023OB2316135
OB2316137Seminární práce z literaturyZ13.41-KRLOB2316023OB2316138
OB2316138Seminární práce z jazykaZ13.41-KRLOB2316137

Limit skupiny: 4

Blok B3 – 2/ZS, student volí 2PV předměty ze 4, musí získat 4 kredity

63

Blok B4

sk: O#BKRLB4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316144Ruština v kulturní sféře I0/1Z24.41-KRL
OB2316145Ruština v hospodářské sféře I0/1Z24.41-KRLOB2316144

Limit skupiny: 2

Blok B4 – 2/LS, student volí 1 PV předmět ze 2, musí získat 2 kredity.

70

Blok B5

sk: O#BKRLB5, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316155Kapitoly z ruské kultury A1/1Zk35., 6.41-KRLOB2316014OB2316156
OB2316156Kapitoly z ruské kultury B1/1Zk35.41-KRLOB2316014OB2316155
OB2316157Seminární práce z dějin ruské kulturyZ15.41-KRLOB2316158
OB2316158Seminární práce z literaturyZ15.41-KRLOB2316157

Limit skupiny: 4

Blok B5 – 3/ZS, student volí 2 PV předměty ze 4, musí získat 4 kredity.

77

Blok B6

sk: O#BKRLB6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316164Ruská literatura 20. stol. II/A0/2Zk35., 6.41-KRLOB2316051OB2316165
OB2316165Ruská literatura 20. stol II/B0/2Zk36.41-KRLOB2316051OB2316164
OB2316166Jazykový proseminář0/2Z16.41-KRLOB2316041OB2316167
OB2316167Obchodní korespondence v ruštině0/2Z16.41-KRLOB2316145OB2316166

Limit skupiny: 4

Blok B6 – 3/LS, student volí 2PV předměty ze 4, musí získat 4 kredity.

84
84

Volitelné předměty

Volitelné předměty

sk: O#BKRLC1, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316211Přehled ruských dějin1/0Z11.41-KRL
OB2316212Úvod do studia literatury1/0Z11.41-KRL

91

Volitelné předměty

sk: O#BKRLC2, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316221Práce s textem0/2Z12.41-KRL

96

Volitelné předměty

sk: O#BKRLC3, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316231Ruská literatura 19. stol. II2/0Z13.41-KRL

101

Volitelné předměty

sk: O#BKRLC4, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316241Internet a jazykové programy0/2Z24.41-KRL

106

Volitelné předměty

sk: O#BKRLC5, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316251Ruština v kulturní sféře II0/2Z25.41-KRL
OB2316252Ruština v hospodářské sféře II0/2Z25.41-KRL

111

Volitelné předměty

sk: O#BKRLC6, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2316261Ruská literatura 20. stol. II2/0Z16.41-KRLOB2316051

116

Erasmus

sk: O#EB2RL06, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEB2316011Фонетика1/1Zk6ZS41-KRL
OEB2316013Введение в литературоведение0/1Zk4ZS41-KRL
OEB2316022Языковые упражнения и реалии II0/3Zk6LS41-KRL
OEB2316041Морфология III1/2Zk6LS41-KRL
OEB2316042Языковые упражнения и реалии IV0/3Zk6LS41-KRL
OEB2316043Лексикология II1/1Zk6LS41-KRL
OEB2316135Русская литература 19 в. II/A0/2Zk6ZS41-KRLOB2316136
OEB2316155История русской культуры1/1Zk6ZS41-KRLOB2316156
OEB2316164Русская литература 20 в. II/A0/2Zk6LS41-KRLOB2316165
OEB2316021Moрфология I1/2Zk6LS41-KRL
OEB2316125Курсы фонетики II0/1Zk6LS41-KRLOB2316126
OEB2316023Русская литература 19 в. I1/1Zk6LS41-KRL
OEB2316062Языковые упражнения и реалии VI0/2Zk6LS41-KRL
OEB2316144Русский язык в культурной сфере0/1Zk6LS41-KRL
OEB2316015Jazyková cvičení a reálie I0/2Zk5ZS41-KRL
OEB2316212Úvod do studia literatury1/0Zk5ZS41-KRL
OEB2316033Lexikologie RJ I1/1Zk5ZS41-KRL
OEB2316012Úvod do studia jazyka0/2Zk5ZS41-KRL
OEB2316052Syntax RJ I1/1Zk5ZS41-KRL
OEB2316116Korektivní kurz fonetiky I0/1Zk5ZS41-KRL
OEB2316031Morfologie RJ II1/2Zk5ZS41-KRL

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

122
122

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB023 Ruský jazyk a literatura


V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 12.06.2020