Studijní program N7507: Specializace v pedagogice

Studijní obor 6208T185: Management vzdělávání

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNMVA1, roc: 1, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNMV31M01Úvod do studia managementu vzdělávání4/04HZ21.41-KAMV
OKNMV31M02Základy managementu4/04HZ21.41-KAMV
OKNMV31M03Management vzdělávání v praxi I.0/2424HZ31.41-KAMV
OKNMV31M04Management v současném vzdělávání4/48HZk81.41-KAMV
OKNMV31M05Vzdělávací politika4/04HZ21.41-KAMV
OKNMV31M07Srovnávací pedagogika4/04HZ21.41-KAMV
OKNMV31M08Management vzdělávání v praxi II.0/2424HZ32.41-KAMV
OKNMV31M09Řízení vzdělávání ve znalostní společnosti2/24HZk81.41-KAMV

13
sk: O#KNMVA2, roc: 1, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNMV31M06Metodologie výzkumu I.2/24HZ62.41-KAMV
OKNMV31M10Právo4/04HZ22.41-KAMV
OKNMV31M11Ekonomie4/04HZ22.41-KAMV
OKNMV31M12Management vzdělávání v praxi III.0/2424HZ32.41-KAMV
OKNMV31M13Právní a ekonomické aspekty řízení vzdělávání4/48HZk82.41-KAMV
OKNMV31M14Seminář k diplomové práci I.0/88HZ52.41-KAMV
OKNMV31M15Aktuální otázky managementu vzdělávání I.6/28HZ42.41-KAMV

16
sk: O#KNMVA3, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNMV31M16Lidské zdroje a personální management4/04HZk83.41-KAMV
OKNMV31M17Základy personálního řízení0/44HZ13.41-KAMV
OKNMV31M18Management vzdělávání v praxi IV.0/2424HZ33.41-KAMV
OKNMV31M19Vybrané otázky personální diagnostiky4/48HZ23.41-KAMVOKNMV31M01
OKNMV31M20Aktuální otázky managementu vzdělávání II.4/48HZk54.41-KAMV
OKNMV31M21Seminář k diplomové práci II.0/88HZ53.41-KAMVOKNMV31M14

19
sk: O#KNMVA4, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNMV31M22Aktuální otázky managementu vzdělávání III.4/48HZ44.41-KAMV
OKNMV31M23Seminář k diplomové práci III.0/88HZ54.41-KAMVOKNMV31M14
OKNMV31M24Zpracování diplomové práce0/1616HZ93., 4.41-KAMV
OKNMV31M25Metodologie výzkumu II.0/88HZ63.41-KAMV

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#KNMVB4, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNMV31M26Aktuální otázky managementu vzdělávání – Management v současném vzdělávání2/13HZ43.41-KAMV
OKNMV31M27Aktuální otázky managementu vzdělávání – Řízení vzdělávání ve znalostní společnosti2/13HZ43.41-KAMV
OKNMV31M28Aktuální otázky managementu vzdělávání – Právní aspekty řízení vzdělávání2/13HZ43.41-KAMV
OKNMV31M29Aktuální otázky managementu vzdělávání – Ekonomické aspekty řízení vzdělávání2/13HZ43.41-KAMV
OKNMV31M30Aktuální otázky managementu vzdělávání – Personální řízení2/13HZ43.41-KAMV

Limit skupiny: 12

Student volí předměty v rozsahu minimálně 12 kreditů.

30
30

Příslušné části státní zkoušky:
OSZD005MN Obhajoba diplomové práce (management vzd.)
OSZNM40 Obecné a personální řízení ve vzdělávání
OSZNM41 Řízení vzdělávání ve znalostní společnosti
OSZNM42 Právní a ekonomické aspekty řízení vzdělávání

Ke všem částem státní závěrečné zkoušky je třeba splnit všechny povinné předměty studijního plánu (108 kreditů) a dosáhnout příslušný počet kreditů, celkem 120. Student si může SZZ rozložit. Pokud se přihlásí pouze na jednotlivé předměty bez obhajoby ZDP, je třeba, aby splnil všechny povinné předměty studijního plánu kromě předmětu Zpracování diplomové práce (OKNMV31M24 – zápočet je udělen za odevzdání finální podoby ZDP) a získal příslušný počet kreditů, celkem 120.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.05.2020