Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7531R001: Učitelství pro mateřské školy

Specializace tělesná výchova

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBMS17A, roc: 1, limit: 33
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB01N101AÚvod do předškolní pedagogiky8HKZ21.41-KPPPOPB01N101A
OKB01N102AOsobnostní a sociální rozvoj8HZ21.41-KPPPOPB01N102A
OKB01Q103AZáklady psychologie4HZ21.41-KPSYOPB01Q103A
OKB01B104AZáklady environmentální výchovy4HKZ21.41-KBESOPB01B104A
OKB01N105APedagogická praxe úvodní se seminářem4HZ31.41-KPPPOPB01N105A
OKB01L106ALiteratura pro děti I4HZ21.41-KCLOPB01L106A
OKB01C107AKultura mluveného projevu8HKZ21.41-KCJOPB01C107A
OKB01I108AZáklady informační pregramotnosti pro předškolní vzdělávání I6HZ22.41-KITTVOPB01I108A
OKB01P109AZdraví a zdravotní intervence předškolního věku4HZ22.41-KPGOPB01P109A
OKB01N110ATeorie předškolní výchovy I8HKZ22.41-KPPPOKB01N101AOKB7315107,
OPB01N110A
OKB01Q111AZáklady vývojové psychologie4HZ22.41-KPSYOKB01Q103AOPB01Q111A
OKB01B112ARozvíjení přírodovědné pregramotnosti8HZ22.41-KBESOPB01B112A
OKB01L113ALiteratura pro děti II8HZ32.41-KCLOKB01L106AOPB01L113A
OKB01C114AČeský jazyk v předškolním vzdělávání6HZ22.41-KCJOPB01C114A
OKB01T115AKurz letních pohybových aktivit12HKZ32.41-KTVOPB01T115A

13

Specializace tělesná výchova

sk: O#KBMS17TA, roc: 1, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB01V170BZáklady výtvarné kultury8HZ21.41-KVVOPB01V170B
OKB01H171BHra na klavír I4HZ11.41-KHVOPB01H171B
OKB01H172BZáklady HV I4HZ11.41-KHVOPB01H172B
OKB01T173BTeoretické základy TV I – S8HZ21.41-KTVOPB01T173B
OKB01T174BPohybové dovednosti dětí I – S9HZ31.41-KTVOPB01T174B
OKB01V175BVýtvarné explorace plošné8HKZ22.41-KVVOPB01V175B
OKB01H176BHra na klavír II4HZ12.41-KHVOPB01H176B
OKB01H177BZáklady HV II4HZk12.41-KHVOPB01H177B
OKB01T178BTeoretické základy TV II – S8HKZ22.41-KTVOPB01T178B
OKB01T179BPohybové dovednosti dětí II – S8HKZ22.41-KTVOPB01T179B
OKB01T180BPraxe TV 1 – S4HZ12.41-KTVOKB01T174BOPB01T180B

18
sk: O#KBMS17B, roc: 2, limit: 31
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB01N116ATeorie předškolní výchovy II8HZ23.41-KPPPOKB01N110AOPB01N116A
OKB01N117ADějiny předškolní pedagogiky8HZk33.41-KPPPOPB01N117A
OKB01M118ARozvoj matematické gramotnosti8HZ33.41-KMDMOPB01M118A
OKB01Q119AVývojová psychologie a variabilita psychického vývoje8HZk23.41-KPSYOKB01Q111AOPB01Q119A
OKB01L120ALiteratura pro děti s didaktikou8HZ23.41-KCLOKB01L113AOPB01L120A
OKB01N121ATeorie předškolní výchovy III8HZk34.41-KPPPOKB01N116AOPB01N121A
OKB01N122APředškolní vzdělávání v kontextu proměn v Evropě8HZ24.41-KPPPOKB01N116AOPB01N122A
OKB01N123ATeorie hry a učení s didaktikou8HKZ34.41-KPPPOPB01N123A
OKB01Q124APedagogická a sociální psychologie pro učitelství mateřských škol8HKZ34.41-KPSYOKB01Q103AOPB01Q124A
OKB01M125ADidaktika matematické gramotnosti I8HZk34.41-KMDMOKB01M118AOPB01M125A
OKB01N126APedagogické praktikum6HKZ54.41-KPPPOKB01N105AOPB01N126A

21

Specializace tělesná výchova

sk: O#KBMS17TB, roc: 2, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB01V181BVýtvarné explorace prostorové8HKZ23.41-KVVOPB01V181B
OKB01H182BDidaktika předškolní HV I4HZ13.41-KHVOPB01H182B
OKB01H183BHra na klavír III4HKZ13.41-KHVOPB01H183B
OKB01N184BDramatická výchova I8HZ33.41-KPPPOPB01N184B
OKB01T185BPohybové dovednosti dětí III – S12HKZ43.41-KTVOPB01T185B
OKB01T186BPraxe TV 2 – S5HZ13.41-KTVOPB01T186B
OKB01V187BDidaktika VV I8HZ24.41-KVVOPB01V187B
OKB01H188BDidaktika předškolní HV II8HZ24.41-KHVOPB01H188B
OKB01N189BDramatická výchova II8HZ44.41-KPPPOPB01N189B
OKB01T190BDovednostní minimum TV – SKZ14.41-KTVOPB01T190B
OKB01T191BPohybové dovednosti dětí IV – S12HKZ34.41-KTVOPB01T191B
OKB01T192BPraxe TV 3 – S4HZ14.41-KTVOPB01T192B

26
sk: O#KBMS17C, roc: 3, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB01N127AAlternativní programy v teorii a praxi8HZ35.41-KPPPOKB01N121AOPB01N127A
OKB01N128ARozvíjení čtenářské pregramotnosti8HKZ35.41-KPPPOPB01N128A
OKB01N129ASeminář k bakalářské práci4HZ25.41-KPPPOKB01N121AOPB01N129A
OKB01Q130APoradenství, diagnostické a intervenční činnosti učitele4HZ25.41-KPSYOKB01Q119AOPB01Q130A
OKB01S131AIntegrace a inkluze dětí v mateřské škole8HKZ35.41-KSPOPB01S131A
OKB01S132ALogopedická prevence8HZ25.41-KSPOPB01S132A
OKB01N133APrávní předpisy a řízení školy4HZ26.41-KPPPOKB01N101AOPB01N133A
OKB01S134ALogopedická péče8HZk36.41-KSPOKB01S132AOPB01S134A
OKB01N135APedagogická praxe v předškolních zařízeních se seminářem6HZ46.41-KPPPOKB01N126AOPB01N135A

29

Specializace tělesná výchova

sk: O#KBMS17TC, roc: 3, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB01V193BDidaktika VV II8HZk25.41-KVVOKB01V162B,
OPB01V193B
OKB01H194BHudební činnosti v logopedické prevenci I8HZ25.41-KHVOKB01H183BOPB01H194B
OKB01N195BDramatická výchova v praxi8HZ45.41-KPPPOPB01N195B
OKB01T196BDidaktika TV I pro spec. TV – S8HZ35.41-KTVOKB01T173BOPB01T196B
OKB01T197BPraxe TV 4 – S9HZ25.41-KTVOKB01T192B,
OKB01T180B,
OKB01T186B
OPB01T197B
OKB01H198BHudební činnosti v logopedické prevenci II8HKZ26.41-KHVOKB01H194BOPB01H198B
OKB01V199BPrezentace výtvarné tvorby v MŠ8HZ26.41-KVVOKB01V168B,
OPB01V199B
OKB01T1A0BDidaktika TV II pro spec. TV – S8HZk36.41-KTVOKB01T196BOPB01T1A0B
OKB01T1A1BPraxe TV 5 – S4HKZ26.41-KTVOPB01T1A1B

34
34

Povinně volitelné předměty

Pedagogicko-psychologický modul – prohlubující

sk: O#KBMS17D, roc: 0, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB01N1G8BInterkulturní výchova6HZ32.41-KPPPOKB7315115,
OPB01N1G8B
OKB01N1G9BDítě do 3. let a institucionální výchova6HZ32.41-KPPPOKB01N101AOPB01N1G9B,
OKB7315109,
OKB7315116
OKB01N1H0BTvorba a evaluace školního kurikula6HZ36.41-KPPPOPB01N1H0B
OKB01N1H1BSpecifika práce s dětmi s odkladem školní docházky6HZ35.41-KPPPOKB01N110AOPB01N1H1B

Limit skupiny: 6

43

Předmětově-didaktický modul – prohlubující

sk: O#KBMS17E, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB01C1H2BTvorba souvislých jazykových projevů6HZ33.41-KCJOPB01C1H2B
OKB01S1H3BSociální znevýhodnění dětí a vzdělávací souvislosti6HZ33.41-KSPOPB01S1H3B
OKB01C1H4BČeština pro děti jiných národností6HZ34.41-KCJOPB01C1H4B
OKB01M1H5BDidaktika matematické gramotnosti II s exkurzí6HZ34.41-KMDMOPB01M1H5B

Limit skupiny: 3

50
50

Volitelné předměty

Doporučené volitelné předměty

sk: O#KBMS17F, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB01I1H6CZáklady polytechnické pregramotnosti v mateřské škole8HZ41.41-KITTVOPB01I1H6C
OKB01N1H7CPedagogická praxe-hospitačně – asistenční4HZ42.41-KPPPOPB01N1H7C
OKB01I1H9CZáklady informační pregramotnosti pro předškolní vzdělávání II8HZ41.41-KITTVOPB01I1H9C
OKB01E1I0CPřírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ8HZ42.41-KCHDCHOPB01E1I0C
OKB01N1I1CProfesní učitelská etika6HZ22.41-KPPPOPB01N1I1C
OKB01V1I2CVýtvarná média v MŠ4HZ21.41-KVVOPB01V1I2C
OKB01H1I3CPraktická harmonie pro učitele MŠ4HZ22.41-KHVOPB01H1I3C
OKB01T1I4CTělesná výchova a zdraví4HZ22.41-KTVOPB01T1I4C
OKB01N1I5CEfektivní metody hodnocení a plánování podpory dětí v mateřské škole0/2Z42.41-KPPP

57

Doporučené volitelné předměty

sk: O#KBMS17G, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB01N1H8CPedagogické praxe-asistenční4HZ43.41-KPPPOPB01N1H8C

63
63

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB007 Předškolní pedagogika
OSZB008 Psychologie dítěte
OSZB065MS Tělesná výchova
OSZD004MS Obhajoba bakalářské práce (UMŠ)

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 05.09.2020