Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T298: Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN1PG17A, roc: 1, limit: 43
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ1P101AÚvod do studia4HZ21.41-KPGOKNQ1P102A Z,
OKNQ1P106A Z,
OKNQ1P107A Z,
OKNQ1B108A Z,
OKNQ1P104A Z,
OKNQ1P105A Z,
OKNQ1P103A Z
OKNQ1P102ATeorie výchovy8HZk31.41-KPGOKNQ1P104A Z,
OKNQ1P105A Z,
OKNQ1P103A Z,
OKNQ1P101A Z,
OKNQ1B108A Z,
OKNQ1P107A Z,
OKNQ1P106A Z
OKNQ2P103A
OKNQ1P103AKomparativní pedagogika8HZk31.41-KPGOKNQ1P102A Z,
OKNQ1P106A Z,
OKNQ1P105A Z,
OKNQ1P107A Z,
OKNQ1B108A Z,
OKNQ1P104A Z,
OKNQ1P101A Z
OKNQ1P104AMetodologie pedagogického výzkumu I12HZ+Zk41.41-KPGOKNQ1P105A Z,
OKNQ1P103A Z,
OKNQ1P101A Z,
OKNQ1P102A Z,
OKNQ1B108A Z,
OKNQ1P107A Z,
OKNQ1P106A Z
OKNQ2P101A
OKNQ1P105ASeminář z obecné didaktiky4HZ21.41-KPGOKNQ1B108A Z,
OKNQ1P101A Z,
OKNQ1P102A Z,
OKNQ1P103A Z,
OKNQ1P104A Z,
OKNQ1P106A Z,
OKNQ1P107A Z
OKNQ1P106ALogika pro studenty sociálních věd8HZ21.41-KPGOKNQ1P101A Z,
OKNQ1P102A Z,
OKNQ1P103A Z,
OKNQ1P104A Z,
OKNQ1P105A Z,
OKNQ1P107A Z,
OKNQ1B108A Z
OKNQ1P107APráce s odborným textem I8HKZ31.41-KPGOKNQ1P101A Z,
OKNQ1P102A Z,
OKNQ1P103A Z,
OKNQ1P104A Z,
OKNQ1P105A Z,
OKNQ1P106A Z,
OKNQ1B108A Z
OKNQ1B108AFyzická antropologie12HZ+Zk41.41-KBESOKNQ1P101A Z,
OKNQ1P107A Z,
OKNQ1P103A Z,
OKNQ1P104A Z,
OKNQ1P105A Z,
OKNQ1P102A Z,
OKNQ1P106A Z
OKNQ1P109AMetodologie pedagogického výzkumu II8HZk32.41-KPGOKNQ1P104AOKNQ2P104A
OKNQ1Q110ASociální a kulturní antropologie12HZ+Zk42.41-KPSYOKNQ1B108A
OKNQ1P111ADidaktika pedagogických věd8HKZ22.41-KPGOKNQ1P101AOKNQ2P105A
OKNQ1P112ASeminář k dějinám výchovy8HZ22.41-KPGOKNQ1P101A
OKNQ1P113AOdborná praxe s reflekt. seminářem I2HZ62.41-KPGOKNQ1P101AOKNQ2P106A
OKNQ1P114APráce s odborným textem II8HKZ32.41-KPGOKNQ1P107A

13
sk: O#KN1PG17B, roc: 2, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ1P115AOdborná praxe s reflekt. seminářem II2HZ63.41-KPGOKNQ1P113AOKNQ2P107A
OKNQ1P116APraktikum pedagogického výzkumu12HKZ43.41-KPGOKNQ1P109A
OKNQ1P117ADiplomový seminář12HZ43., 4.41-KPGOKNQ1P109A
OKNQ1P118ASeminář k filozofii výchovy8HZ23.41-KPGOKNQ1P112A
OKNQ1T119AKinantropologie8HZ+Zk33.41-KTVOKNQ1B108A
OKNQ1P120AZáklady andragogiky a androdidaktiky12HKZ44.41-KPGOKNQ1P111A
OKNQ1P121AGerontagogika8HZ34.41-KPGOKNQ1P111A
OKNQ1O122APedagogická a filozofická antropologie12HZ+Zk44.41-KOVFOKNQ1Q110A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#KN1PG17C, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ1P123BPsychohygiena a sebeřízení8HZ32.41-KPGOKNQ1P101A
OKNQ1P124BPohybové aktivity8HZ32.41-KPGOKNQ1P101A

Limit skupiny: 3

23
sk: O#KN1PG17D, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ1P125BSeminář integrální antropologie I8HKZ33.41-KPGOKNQ1Q110A
OKNQ1P126BKontrolovaná četba odborných textů I8HKZ33.41-KPGOKNQ1P101A
OKNQ1P127BMulticulturality in Education8HKZ33.41-KPGOKNQ1P101A

Limit skupiny: 6

28
sk: O#KN1PG17E, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ1P128BSeminář integrální antropologie II8HKZ34.41-KPGOKNQ1Q110A
OKNQ1P129BKontrolovaná četba odborných textů II8HKZ34.41-KPGOKNQ1P101A
OKNQ1P130BSociální a kulturní ekologie8HKZ34.41-KPGOKNQ1P101A

Limit skupiny: 6

34
34

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM48 Pedagogické vědy v antropologické perspektivě
OSZNM49 Didaktika pedagogiky

* Příslušné části státní zkoušky: OSZNM48 Pedagogické vědy v antropologické perspektivě OSZNM49 Didaktika pedagogiky

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 16.01.2020