Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7501R008: Pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB2PG17A, roc: 1, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBQ2P101AObecná pedagogika12HZ+Zk41.41-KPGOKBQ2Q103A Z,
OKBQ2P102A Z
OKBZ0P101A Z
OKBQ2P102ADějiny pedagogiky12HZk41.41-KPGOKBQ2P101A Z,
OKBQ2Q103A Z
OKBQ2Q103AVývojová psychologie a psychologie osobnosti12HZ+Zk41.41-KPSYOKBQ2P102A Z,
OKBQ2P101A Z
OKBZ0Q102A
OKBQ2P104AFilozofie výchovy12HZk42.41-KPGOKBQ2P101A
OKBQ2P105APráva dítěte8HZk32.41-KPGOKBQ2P101A
OKBQ2P106AŽivotní styly v současné společnosti8HKZ32.41-KPGOKBQ2P101A
OKBQ2P107AInterkulturní vzdělávání8HZ32.41-KPGOKBQ2P101A

13
sk: O#KB2PG17B, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBQ2P108ASociologie výchovy12HZk43.41-KPGOKBQ2P101A
OKBQ2P109ASpeciální pedagogika12HZk43.41-KPGOKBQ2P101A
OKBQ2P110APedagogicko-psychologická diagnostika8HZ34.41-KPGOKBQ2P104A
OKBQ2P111ASociální psychologie pro pedagogy12HZ+Zk44.41-KPGOKBQ2Q103A
OKBQ2P112ASociální pedagogika12HZ+Zk44.41-KPGOKBQ2P104A
OKBQ2P113AStrategie zdravého životního stylu8HKZ34.41-KPGOKBQ2P106A
OKBQ2P114AOdborná exkurze pro pedagogy12HZ24.41-KPGOKBQ2P104A

16
sk: O#KB2PG17C, roc: 3, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBQ2P115APředškolní pedagogika12HZ+Zk45.41-KPGOKBQ2P110A
OKBQ2P116APrevence rizikového chování12HZ+Zk45.41-KPGOKBQ2P112A
OKBQ2P117APedagogika volného času12HZk45.41-KPGOKBQ2P112A
OKBQ2P118AZáklady didaktiky8HZk35., 6.41-KPGOKBQ2P110A
OKBQ2P119ASociálně psychologický výcvik12HZ46.41-KPGOKBQ2P111A
OKBQ2P120AMetodika zájmových činností8HKZ36.41-KPGOKBQ2P117A

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#KB2PG17D, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBQ2P121BSeminář z envigogiky8HZ32.41-KPGOKBQ2P101A
OKBQ2P122BVyužití pohádky ve výchově8HZ32.41-KPGOKBQ2P101A

Limit skupiny: 3

26
sk: O#KB2PG17E, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBQ2P123BDramatická výchova8HZ33.41-KPGOKBQ2P101A
OKBQ2P124BVybrané problémy z dějin české školy8HZ33.41-KPGOKBQ2P101A
OKBQ2P125BSeminář k bakalářské práci z pedagogiky8HZ33.41-KPGOKBQ2P101A

Limit skupiny: 3

31
sk: O#KB2PG17F, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBQ2P126BSociální a pedagogická komunikace8HZ34.41-KPGOKBQ2P104A
OKBQ2P127BEvropská dimenze ve vzdělávání8HZ34.41-KPGOKBQ2P104A

Limit skupiny: 3

36
sk: O#KB2PG17G, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBQ2P128BAlternativní pedagogika8HZ35.41-KPGOKBQ2P112A
OKBQ2P129BVzdělávání dospělých8HZ35.41-KPGOKBQ2P112A

Limit skupiny: 3

41
sk: O#KB2PG17H, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBQ2P130BIndikovaná prevence závislostí8HZ36.41-KPGOKBQ2P116A
OKBQ2P131BIndikovaná prevence kriminality8HZ36.41-KPGOKBQ2P116A

Limit skupiny: 3

47
47

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB030 Základy pedagogických věd

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 03.04.2020