Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T223: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2013/2014 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN2P13A1, roc: 1, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN231401Pedagogická a školní psychologie18HZk61.41-KPSYOKNPP13101
OKN231402Metodologie pedagogického výzkumu I12HZ+Zk31.41-KPG
OKN231403Obecná didaktika12HZ+Zk41.41-KPGOKNPP141OKNPP141 Z
OKN231404Srovnávací pedagogika8HZk21.41-KPG
OKN231405Teorie výchovy8HZk21.41-KPG

13
sk: O#KN2P13A2, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN231406Metodologie pedagogického výzkumu II8HZk22.41-KPGOKN231402
OKN231407Didaktika pedagogiky8HKZ22.41-KPG
OKN231408Souvislá praxe pro pedagogy I2TZ22.41-KPGOKN231403

16
sk: O#KN2P13A3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN231409Souvislá praxe pro pedagogy II2TZ23.41-KPGOKN231408

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#KN2P13B2, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN231410Základy pediatrie a sociální pediatrie12HZk32.41-KPGOKN231404OKN231412,
OKN231413
OKN231411Sociální deviace4HKZ22.41-KPGOKN231404OKN231412,
OKN231413
OKN231412Projektování vzdělávacích programů8HZ+Zk32.41-UVRVOKN231404OKN231411,
OKN231410
OKN231413Vzdělávací politika8HZk22.41-UVRVOKN231404OKN231411,
OKN231410

Limit skupiny: 5

26
sk: O#KN2P13B3, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN231414Aplikovaná sociální psychologie pro pedagogy8HKZ33.41-KPGOKN231410
OKN231415Metody sociální práce12HZ+Zk53.41-KPGOKN231410
OKN231416Seminář k diplomové práci z pedagogiky8HZ23.41-KPGOKN231404
OKN231417Rodinné soužití8HKZ33.41-KPGOKN231410
OKN231418Kapitoly z psychologie a sociologie zdraví8HKZ33.41-KPGOKN231410
OKN231419Seminář z etiky8HKZ33.41-KPGOKN231410
OKN231420Autorita ve výchově8HKZ33.41-KPGOKN231410
OKN231421Teorie školy18HZ+Zk83.41-UVRVOKN231412
OKN231422Teorie profese učitele8HZk23.41-UVRVOKN231412
OKN231423Evaluace ve vzdělávání8HZk33.41-UVRVOKN231412

Limit skupiny: 13

31
sk: O#KN2P13B4, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN231424Sociologie životního stylu8HZk24.41-KPGOKN231411
OKN231425Sociální síť8HZ34.41-KPGOKN231411
OKN231426Metodika tvorby projektů pro sociální pedagogy8HZ24.41-KPGOKN231411
OKN231427Teorie kvality života v dospělosti a stáří8HKZ34.41-KPGOKN231411
OKN231428Násilí v rodině8HKZ34.41-KPGOKN231411
OKN231429Základy krizové intervence8HKZ34.41-KPGOKN231411
OKN231430Nové náboženské směry8HZ24.41-KPGOKN231411
OKN231431Sociální filozofie8HKZ34.41-KPGOKN231411
OKN231432Základy školského managementu12HZ+Zk64.41-UVRVOKN231413
OKN231433Využití médií ve vzdělávání12HZ+Zk64.41-UVRVOKN231413
OKN231434Vzdělávání pedagogických pracovníků12HZ+Zk64.41-UVRVOKN231413
OKN231435Školní hodnocení žáků12HZ+Zk64.41-UVRVOKN231413

Limit skupiny: 12

37
37

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM16 Pedagogika se zaměřením na sociální pedagogiku
OSZNM17 Pedagogika se zaměřením na školní pedagogiku

Student se výběrem povinně volitelných předmětů specializuje buď na sociální pedagogiku, nebo na školní pedagogiku – tomu odpovídá i volba příslušné části SZZ. Pro vykonání SZZ z pedagogiky se zaměřením na sociální pedagogiku je třeba splnit povinně volitelné předměty OKN231410, OKN231411, OKN231414, OKN231415, OKN231424 a OKN231425. Pro vykonání SZZ z pedagogiky se zaměřením na školní pedagogiku je třeba splnit povinně volitelné předměty OKN231412, OKN231413, OKN231421, OKN231422 a OKN231423. Studenti oboru Pedagogika zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy pouze předmět OKNPP144. Hodiny a kredity za ostatní předměty pedagogicko-psychologické přípravy jsou již zahrnuty do předmětů oboru Pedagogika. Studenti oboru Pedagogika musí pro SZZ z pedagogiky a psychologie pro učitele splnit předměty OKN231401, OKN231403, OKNPP144, OKN231408 a OKN231409. SZZ v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy – pedagogika: 1. Obhajoba diplomové práce (pouze pokud student zpracovává DP v rámci oboru Pedagogika) 2. Pedagogika se zaměřením na sociální pedagogiku, resp. Pedagogika se zaměřením na školní pedagogiku.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 21.12.2019