Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R039: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#BN230611, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2306001Úvod do studia FJ1/0Zk21.41-KFJL
OB2306061Fonetika a fonologie I1/1Z11.41-KFJL
OB2306063Normativní gramatika0/2KZ21.41-KFJLOB2306004
OB2306066Latina pro romanisty I0/1Z11.41-KFJLOB2306012
OB2306067Úvod do teorie literatury1/0Z22.41-KFJLOB2306023
OB2306064Analýza FJ I0/2Z21.41-KFJLO02306013,
OB2306014

13
sk: O#BN230621, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2306062Fonetika a fonologie FJ II0/1Zk22.41-KFJLOB2306061OB2306003
OB2306065Analýza FJ II0/2Zk42.41-KFJLOB2306064OB2306015
OB2306006Morfologie I1/1Z12.41-KFJLOB2306063
OB2306013Latina pro romanisty II0/1Zk21., 2.41-KFJLOB2306066
OB2306068Francouzská literatura 17. století1/1Z21.41-KFJLOB2306027

16
sk: O#BN230631, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2306071Analýza FJ III0/2KZ23.41-KFJLOB2306065OB2306016
OB2306007Morfologie II1/1Zk33.41-KFJLOB2306006
OB2306070Formy písemných projevů0/1Z23.41-KFJLOB2306022
OB2306073Francouzská literatura 18. století1/1Zk43.41-KFJLOPBF2F117A,
OB2306026

19
sk: O#BN230641, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2306072Analýza FJ IV0/2Zk24.41-KFJLOB2306071OB2306017
OB2306008Syntax I0/2Z24.41-KFJLOB2306007
OB2306069Překladová cvičení0/1Z24.41-KFJLOB2306020
OB2306074Francouzská literatura 19. století I1/1Z13.41-KFJLOB2306024
OB2306028Zahraniční pedagogická stážZ23., 4.41-KFJLO02306069

22
sk: O#BN230651, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2306018Analýza FJ V0/2KZ35.41-KFJLOB2306072OPBF2F118A
OB2306075Syntax II0/2Zk35.41-KFJLOB2306008OB2306009
OB2306077Francouzská literatura 19. století II1/1Zk35.41-KFJLOB2306024

25
sk: O#BN230661, roc: 3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2306019Analýza FJ VI0/2Z36.41-KFJLOB2306018OB2306076
OB2306010Lexikologie1/1Zk36.41-KFJL
OB2306078Francouzská literatura přelomu 19. a 20. století1/1Z36.41-KFJLOB2306025
OB2306094Aplikovaná lingvistika0/2Z26.41-KFJL
OSOZ5FKlauzurní práce (B FJ)KLP15., 6.41-KFJLOB2306075 P,
OB2306077 P,
OB2306062 P,
OB2306001 P,
OB2306013 P,
OB2306018 P,
OB2306074 P,
OB2306067 P,
OB2306068 P,
OB2306069 P,
OB2306070 P,
OB2306073 P
OSOZ3F

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#BN2306PV, roc: 0, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2306038Expression écrite IV0/1Z16.41-KFJL
OB2306043Expression orale V0/1Z16.41-KFJL
OB2306045Překladová cvičení II0/1Z15., 6.41-KFJL
OB2306048Cvičení z lexikologie0/1Z16.41-KFJL
OB2306086Geopolitika frankofonie0/1Z16.41-KFJL
OB2306088Výběrový literární seminář V0/1Z16.41-KFJL
OB2306089Výběrový seminář z teorie literatury0/1Z15.41-KFJL
OB2306090Cvičení z francouzské syntaxe0/1Z16.41-KFJL
OB2306091Dějiny a kultura Francie v přehledu1/0Z12.41-KFJL
OB2306093Praktický jazyk0/2Z21., 2.41-KFJL
OB2306095Cvičení z francouzské gramatiky0/1Z11., 2.41-KFJL
OB2306080Cvičení z normativní gramatiky I0/1Z12.41-KFJLOB2306032
OB2306035Expression écrite I0/1Z12.41-KFJL
OB2306039Expression orale I0/1Z12.41-KFJL
OB2306079Výběrový literární seminář I0/1Z12.41-KFJL
OB2306049Doplňková cvičení z latiny0/1Z12.41-KFJL
OB2306029Současná Francie I0/1Z13., 4.41-KFJL
OB2306081Cvičení z normativní gramatiky II0/1Z13.41-KFJLOB2306033
OB2306040Expression orale II0/1Z13.41-KFJL
OB2306047Korektivní fonetická cvičení0/1Z13., 4.41-KFJL
OB2306084Výběrový literární seminář II0/1Z13.41-KFJL
OB2306051Francouzská historie v evropském kontextu1/0Z13., 4.41-KFJL
OB2306030Současná Francie II0/1Z14.41-KFJL
OB2306036Expression écrite II0/1Z14.41-KFJL
OB2306041Expression orale III0/1Z14.41-KFJL
OB2306082Francouzština – odborný jazyk0/1Z13., 4.41-KFJL
OB2306085Výběrový literární seminář III0/1Z14.41-KFJL
OB2306083Cvičení z normativní gramatiky III0/1Z15.41-KFJLOB2306034
OB2306031Současná Francie III0/1Z15.41-KFJL
OB2306037Expression écrite III0/1Z15.41-KFJLOPBF2F144B
OB2306042Expression orale IV0/1Z15.41-KFJL
OB2306044Překladová cvičení I0/1Z15., 6.41-KFJL
OB2306087Výběrový literární seminář IV0/1Z15.41-KFJL
OB2306053Úvod do odborné rešerše (seminář k bakalářské práci)0/1Z15.41-KFJLOPBF2F147B
OB2306011Historie a současnost FJ1/0Z15.41-KFJL

Limit skupiny: 9

Studenti zapisují předměty v min. rozsahu 1 kreditu.

35
35

Volitelné předměty

Erasmus

sk: O#EB2FJ09, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEB2306021Writing I0/1KZ3LS41-KFJL
OEB2306007Analysis of the French language IV0/2Zk4LS41-KFJL
OEB2306066Latin for Romanists I0/1Zk4ZS41-KFJL
OEB2306002Morphology I.1/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306054Phonetics and Phonology I.0/1Zk6ZS41-KFJL
OEB2306003Syntax I1/1KZ6LS41-KFJL
OEB2306036Contemporary France I0/1KZ4ZS41-KFJL
OEB2306020Exercises in Normative Grammar0/1KZ4ZS41-KFJL
OEB2306052Forms of written Expression0/1KZ4ZS41-KFJL
OEB2306039Grammar exercises I0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306046Historical and present-day French1/0Zk6ZS41-KFJL
OEB2306050Introduction to study of French language1/0Zk2ZS41-KFJL
OEB2306051Normative Grammar0/2Zk4ZS41-KFJL
OEB2306022Oral Expression I0/1KZ3LS41-KFJL
OEN2306027Stylistics of French language1/1Zk6ZS41-KFJL
OEN2306001Text linguistics I0/2Zk6LS41-KFJL
OEN2306028Corrective phonetic exercises I0/1KZ4ZS41-KFJL
OEN2306011Selected chapters from linguistics I.1/0KZ4ZS41-KFJL
OEB2306053French literature (18th century)1/1Zk6ZS41-KFJL
OEB2306047French literature (19th century) II1/1Zk6ZS41-KFJL
OEB2306049Introduction to the literary theory1/0Zk6LS41-KFJL
OEB2306031Optional seminar in literature II0/1KZ4ZS41-KFJL
OEB2306014Optional seminar in literatur IV0/1KZ4ZS41-KFJL
OEN2306029French literature of the 20th century I1/1KZ6ZS41-KFJL
OEN2306008The Oldest French literature1/0Zk6ZS41-KFJL
OEB2306028Writing II0/1KZ3LS41-KFJL
OEB2306006Analysis of the French language II0/2Zk4LS41-KFJL
OEB2306005Latin for Romanists II0/1Zk4LS41-KFJL
OEB2306004Lexikology1/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306055Morphology II.1/1Zk6ZS41-KFJL
OEB2306001Phonetics and Phonology II.0/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306048Syntax II0/1KZ6ZS41-KFJL
OEB2306016Background Research; an Introduction0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306026Contemporary France II0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306018Exercises in French Syntax0/1KZ2LS41-KFJL
OEB2306012Exercises in Lexicology0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306034Exercises in Normative Grammar II0/1KZ2ZS41-KFJL
OEB2306035Grammar exercises II0/1KZ4*41-KFJL
OEB2306040Oral Expression II0/1KZ3ZS41-KFJL
OEN2306038Text linguistics II0/2Zk6ZS41-KFJL
OEN2306035Corrective phonetic exercises II0/1Zk4ZS41-KFJL
OEN2306012Selected chapters from linguistics II.1/0KZ2LS41-KFJL
OEN2306018Selected chapters from the French syntax0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306010French literature (17th century)1/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306011French literature (19th century) I1/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306009French literature of at the turn of 19th and 20th century1/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306023Optional seminar in literatur I0/1KZ4ZS41-KFJL
OEB2306032Optional seminar in literature III0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306015Optional seminar in literatur V0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306017Selected chapters of Theory of Literature0/1KZ4ZS41-KFJL
OEN2306002French literature of the 20th century II1/1Zk6LS41-KFJL
OEN2306030Literature of French-speaking world1/0Zk4LS41-KFJL
OEB2306030French – Technical Language0/1KZ2LS41-KFJL
OEB2306013French history in European context1/0Zk6*41-KFJL
OEB2306061Language practice0/2KZ4ZS41-KFJL
OEB2306067Linguistic practice0/2Zk4LS41-KFJL

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

43
43

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB027 Francouzský jazyk a literatura


V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 14.04.2020