Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R036: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

Blok povinných předmětů

sk: O#B230111, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301001Morfologie I1/1KZ21.41-KAJL
OB2301004Úvod do jazyka1/1Zk31.41-KAJL
OB2301009Úvod do studia literatury1/1Zk31.41-KAJL
OB2301015Moderní angličtina I0/2Z21.41-KAJL

15

Blok povinných předmětů

sk: O#B230121, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301002Morfologie II0/2Zk32.41-KAJLOB2301001
OB2301003Fonetika a fonologie I1/1Z22.41-KAJLOB2301004OPBA2A103A
OB2301010Starší anglická literatura1/1Z22.41-KAJLOB2301009
OB2301016Moderní angličtina II0/2Zk32.41-KAJLOB2301015

20

Blok povinných předmětů

sk: O#B230131, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301005Fonetika a fonologie II1/1Zk33.41-KAJLOB2301003OPBA2A105A
OB2301011Anglická literatura 19. století1/1Z23.41-KAJLOB2301010
OB2301017Moderní angličtina III0/2Z23.41-KAJLOB2301016
OB2301019Akademické psaní0/2KZ23.41-KAJL

25

Blok povinných předmětů

sk: O#B230141, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301006Lexikologie1/1Zk24.41-KAJLOB2301002,
OB2301005
OB2301012Britská literatura 20. století1/2Zk54.41-KAJLOB2301011
OB2301018Moderní angličtina IV0/2KZ24.41-KAJLOB2301017

30

Blok povinných předdmětů

sk: O#B230151, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301007Syntax I1/1KZ35., 6.41-KAJLOB2301006OPBA2A112A
OB2301013Americká literatura do konce 19. st.1/1Z25.41-KAJLOB2301012
OB2301020Moderní angličtina V0/2Zk45.41-KAJLOB2301018OPBA2A119A

35

Blok povinných předmětů

sk: O#B230161, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301008Syntax II1/1Zk25., 6.41-KAJLOB2301007OPBA2A116A
OB2301014Americká literatura 20. st.1/2Zk26.41-KAJLOB2301013OPBA2A117A
OB2301021Moderní angličtina VI0/2Z16.41-KAJLOB2301020
OSOZ2BKlauzurní práce (B AJ – lingv.)KLP15.41-KAJLOB2301013 P,
OB2301014 P,
OB2301019 P,
OB2301020 P,
OB2301021 P,
OB2301007 P,
OB2301008 P
OSOZ2A
OSOZ2BBKlauzurní práce (B AJ – lit.)KLP15.41-KAJLOB2301007 P,
OB2301008 P,
OB2301013 P,
OB2301014 P,
OB2301019 P,
OB2301020 P,
OB2301021 P
OSOZ2AA

40
40

Povinně volitelné předměty

Blok PV – 1. semestr

sk: O#B230112, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301022British Studies0/1Z21.41-KAJLOB2301024 Z,
OB2301023 Z
OB2301023Psaní I0/1Z21.41-KAJLOB2301024 Z,
OB2301022 Z
OB2301024Literatura s tématikou dětství I0/1Z21.41-KAJLOB2301023 Z,
OB2301022 Z

Limit skupiny: 2

Blok 1 – 1/ZS – student volí pv předmět za 2 kredity. Student volí předměty v rozsahu právě 2 kredity.

49

Blok PV – 2. semestr

sk: O#B230122, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301025American Studies0/1Z22.41-KAJLOB2301022
OB2301026Psaní II0/1Z22.41-KAJLOB2301023
OB2301027Literatura s tématikou dětství II0/1Z22.41-KAJLOB2301024

Limit skupiny: 2

Blok 2 – 1/LS – student volí pv předměty za 2 kredity. Student volí předměty v rozsahu 2 kredity.

56
sk: O#B2AJ10B3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301129Překlad I0/1Z23.41-KAJLOB2301029
OB2301130Literární interpretace I0/1Z23.41-KAJLOB2301030
OB2301136Výběrový didaktický seminář (drama) I0/1Z23.41-KAJLOB2301036

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

61
sk: O#B2AJ10B4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301131Překlad II0/2Z24.41-KAJLOB2301129
OB2301133Literární interpretace II0/2Z24.41-KAJLOB2301130
OB2301140Výběrový didaktický seminář (drama) II0/2Z24.41-KAJLOB2301136OB2301040

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

66

Blok PV – 5. semestr

sk: O#B230152, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301034Aj v multikulturní Evropě I0/2Z35.41-KAJL
OB2301035Tvůrčí psaní0/2Z35.41-KAJL
OB2301041Výběrový literární seminář0/2Z35.41-KAJL
OB2301042Úvod do didaktiky AJ I0/2Z35.41-KAJL

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

73
sk: O#B2AJ10B6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301137Aj v multikulturní Evropě II0/1Z26.41-KAJL
OB2301139Sémantika0/1Z26.41-KAJL
OB2301143Úvod do didaktiky AJ II0/1Z26.41-KAJLOB2301042OB2301043

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

78
78

Volitelné předměty

sk: O#B230103, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301V10British Art and Identity I0/2Z4ZS41-KAJLOB2301016
OB2301V20British Art and Identity II0/2Z4LS41-KAJLOB2301010,
OB2301017

83

Erasmus

sk: O#EB2AJ10, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEB2301V10British Art and Identity I0/2Zk6ZS41-KAJL
OEB2301934English in a Multi-cultural Europe I0/2Z6ZS41-KAJL
OEB2301065British Studies0/1Zk4ZS41-KAJL
OEB2301924Children's Literature I (Bc.)0/1Z6ZS41-KAJL
OEB2301927Children's Literature II (Bc.)0/1Z6LS41-KAJL
OEB2301139Semantics0/1Z6ZS41-KAJL
OEB2301013American Literature to the End of the 19th Century1/1Z6ZS41-KAJL
OEB2301014American Literature of the 20th Century1/2Zk4ZS41-KAJL
OEB2301011English Literature of the 19th Century1/1Z6ZS41-KAJL
OEB2301012British Literature of the 20th Century1/2Zk8LS41-KAJL
OEB2301036Children's Literature1/1Zk4ZS41-KAJL
OEB2301042TEFL Methodology -- Current Theoretical Issues1/1Z+Zk6*41-KAJL
OEB2301006Lexicology1/1Zk6LS41-KAJL
OEB2301004Introduction to Language and Literature1/1Zk6ZS41-KAJL
OEB2301003Phonetics and Phonology I1/1Z6ZS41-KAJL
OEB2301005Phonetics and Phonology II1/1Zk6*41-KAJL
OEB2301066American Studies0/1Zk4LS41-KAJL
OEB2301137English in a Multi-cultural Europe II0/1Zk4LS41-KAJL
OEB2301138British Art and Identity II0/2Zk6LS41-KAJL

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

89
89

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB011 Anglický jazyk


V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 16.05.2020