Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KMM1MA1, roc: 1, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKMM1M101AFunkce více proměnných8HZk21.41-KMDM
OKMM1M102AGeometrie12HZk41.41-KMDM
OKMM1M103ADidaktika matematiky I12HZ31.41-KMDM
OKMM1M104AMetody řešení úloh SŠ matematiky16HKZ61.41-KMDM
OKMM1M105AContent and Language Integrated Learning CLIL8HZ21.41-KMDM
OKMM1M106AKlasická díla didaktiky matematiky8HZ31.41-KMDM
OKMM1M107AKlauzurní práce (N M)KLP21.41-KMDM

13
sk: O#KMM1MA1B, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKMM1M108AZobrazovací metody12HZ42.41-KMDM
OKMM1M109ADidaktika matematiky II12HZk42.41-KMDMOKMM1M103A
OKMM1M110ANáslechová praxe4HZ22.41-KMDMOKMM1M103A
OKMM1M111AElementární matematika z pohledu vyšší matematiky12HZk32.41-KMDM
OKMM1M112APřípravný seminář k závěrečné práci8HZ32.41-KMDM
OKMM1M113AHistorie matematické analýzy8HZ22.41-KMDM
OKMM1M114ASouvislá praxe na ZŠ24HZ62.41-KMDMOKMM1M103A

16
sk: O#KMM1MA2, roc: 2, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKMM1M115ADiskrétní matematika12HZ43.41-KMDM
OKMM1M116AVybrané kapitoly z vyšší algebry12HZk33.41-KMDM
OKMM1M117ADidaktika matematiky III12HZk43.41-KMDMOKMM1M109A
OKMM1M119AVýukový experiment8HZ43.41-KMDMOKMM1M103A
OKMM1M120AHistorie algebry8HZ33.41-KMDM
OKMM1M121AAsistentská praxe I8HZ23.41-KMDMOKMM1M103A
OKMM1M122ASouvislá praxe na SŠ24HZ63.41-KMDMOKMM1M103A

19
sk: O#KMM1MA2B, roc: 2, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKMM1M123AAplikace algebry8HZ24.41-KMDM
OKMM1M124AAxiomatická výstavba geometrie8HZk34.41-KMDMOKMM1M102A
OKMM1M125AŽáci se speciálními vzdělávacími potřebami8HZ34.41-KMDMOKMM1M103A
OKMM1M126AObecné otázky didaktiky matematiky8HZ24.41-KMDMOKMM1M103A
OKMM1M128AHistorie geometrie8HZ34.41-KMDM
OKMM1M129AAsistentská praxe II8HZ24.41-KMDMOKMM1M103A
OKMM1M130AContent and Language Integrated Learning CLIL in School Practice4HZ14.41-KMDM

22
22

Volitelné předměty

sk: O#KMM1MA2C, roc: 0, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKMM1M131CUčitelská asistentská praxe12HZ6*41-KMDM
OPNM0M101CRozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu0/2Z341-KMDM

Limit skupiny: 6 > 0

30
30

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM04 Didaktika matematiky
OSZNM11 Matematika

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 28.06.2020