Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T218: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hra na nástroj

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N238311, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308301Příprava repertoáru pro veřejná vystoupení I1/0KZ21.41-KHV
ON2308302Interpretační seminář I0/1Z11.41-KHV
ON2308308Didaktika a metodika hry na nástroj I1/1Z+Zk21.41-KHV
ON2308309Pedagogická praxe I0/1Z11.41-KHV

Limit skupiny: 4 <> 6

15
15

Povinně volitelné předměty

sk: O#N238312, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308303Hra na klavír I0/1Z11.41-KHV
ON2308304Hra na housle I0/1Z11.41-KHV
ON2308305Komorní hra0/1Z11.41-KHV
ON2308306Komorní orchestr0/1Z11.41-KHV
ON2308307Smíšený sbor0/1Z11.41-KHV

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují jeden z předmětů ON2308303, ON2308304 a jeden z předmětů ON2308305, ON2308306, ON2308307.

22
22

Povinné předměty

sk: O#N238321, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308310Příprava repertoáru pro veřejná vystoupení II1/0Z+Zk32.41-KHVON2308301
ON2308311Interpretační seminář II0/1Z12.41-KHVON2308302
ON2308317Didaktika a metodika hry na nástroj II1/1Z+Zk22.41-KHVON2308308
ON2308318Pedagogická praxe II0/1Z12.41-KHVON2308309

Limit skupiny: 4 <> 7

29
29

Povinně volitelné předměty

sk: O#N238322, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308312Hra na klavír II0/1Z12.41-KHVON2308303
ON2308313Hra na housle II0/1Z12.41-KHVON2308304
ON2308314Komorní hra0/1Z12.41-KHV
ON2308315Komorní orchestr0/1Z12.41-KHV
ON2308316Smíšený sbor0/1Z12.41-KHV

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují jeden z předmětů ON2308312, ON2308313 a jeden z předmetů ON2308314, ON2308315, ON2308316.

36
36

Povinné předměty

sk: O#N238331, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308319Příprava repertoáru pro veřejná vystoupení III1/1KZ23.41-KHVON2308310
ON2308320Interpretační seminář III0/1Z13.41-KHVON2308311
ON2308215Didaktika prezentace hudby I1/1KZ23.41-KHV
ON2308321Pedagogická praxe III0/1Z13.41-KHVON2308318
ON2308322Projekt absolventského koncertuZ33.41-KHVON2308310

Limit skupiny: 5 <> 9

43
sk: O#N238341, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2308323Příprava repertoáru pro veřejná vystoupení IV1/1Z+Zk24.41-KHVON2308319
ON2308324Interpretační seminář IV0/1Z14.41-KHVON2308320
ON2308220Didaktika prezentace hudby II1/1Z+Zk24.41-KHVON2308215
ON2308325Pedagogická praxe IV0/1Z14.41-KHVON2308321

Limit skupiny: 4 <> 6

49
49

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM06 Hra na nástroj

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.04.2020