Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PNM1MA1, roc: 1, limit: 46
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNM1M101AFunkce více proměnných1/1Zk21.41-KMDM
OPNM1M102AGeometrie1/2Zk41.41-KMDM
OPNM1M103ADidaktika matematiky I1/2Z31.41-KMDM
OPNM1M104AMetody řešení úloh SŠ matematiky0/4KZ61.41-KMDM
OPNM1M105AContent and Language Integrated Learning CLIL0/2Z21.41-KMDM
OPNM1M106AKlasická díla didaktiky matematiky2/0Z31.41-KMDM
OPNM1M107AKlauzurní práce (N M)KLP21.41-KMDM
OPNM1M108AZobrazovací metody0/3Z42.41-KMDM
OPNM1M109ADidaktika matematiky II1/2Zk42.41-KMDMOPNM1M103A
OPNM1M110ANáslechová praxe0/1Z22.41-KMDMOPNM1M103A
OPNM1M111AElementární matematika z pohledu vyšší matematiky3/0Zk32.41-KMDM
OPNM1M112APřípravný seminář k závěrečné práci0/2Z32.41-KMDM
OPNM1M113AHistorie matematické analýzy2/0Z22.41-KMDM
OPNM1M114ASouvislá praxe na ZŠ0/6Z62.41-KMDMOPNM1M103A

13
sk: O#PNM1MA2, roc: 2, limit: 42
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNM1M115ADiskrétní matematika2/1Z43.41-KMDM
OPNM1M116AVybrané kapitoly z vyšší algebry2/1Zk33.41-KMDM
OPNM1M117ADidaktika matematiky III2/1Zk43.41-KMDMOPNM1M109A
OPNM1M118ADidakticko-matematický seminář KMDM I0/1Z23.41-KMDMOPNM1M103A
OPNM1M120AHistorie algebry2/0Z33.41-KMDM
OPNM1M121AAsistentská praxe I0/2Z23.41-KMDMOPNM1M103A
OPNM1M122ASouvislá praxe na SŠ0/6Z63.41-KMDMOPNM1M103A
OPNM1M123AAplikace algebry0/2Z24.41-KMDM
OPNM1M124AAxiomatická výstavba geometrie1/1Zk34.41-KMDMOPNM1M102A
OPNM1M125AŽáci se speciálními vzdělávacími potřebami2/0Z34.41-KMDMOPNM1M103A
OPNM1M126AObecné otázky didaktiky matematiky2/0Z24.41-KMDMOPNM1M103A
OPNM1M127ADidakticko-matematický seminář KMDM II0/1Z24.41-KMDMOPNM1M103A
OPNM1M128AHistorie geometrie2/0Z34.41-KMDM
OPNM1M129AAsistentská praxe II0/2Z24.41-KMDMOPNM1M103A
OPNM1M130AContent and Language Integrated Learning CLIL in School Practice0/1Z14.41-KMDM

16
16

Volitelné předměty

sk: O#PNM1MA5, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNM1M131CUčitelská asistentská praxe0/2Z6*41-KMDM
OPNM0M101CRozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu0/2Z3*41-KMDM

22
22

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM04 Didaktika matematiky
OSZNM11 Matematika

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 24.02.2020