Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor : Společný základ pro obory učitelství

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNUZA1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNUZ02031Biologie člověka a zdravověda8HZk21.41-KBESONUZ02031
OKNUZ03103Český jazyk – univerzitní základZk11., 2.41-KCJO02103007,
OB2303202,
OB2303222

13
sk: O#KNUZA2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNUZ12106Profesní etika8/08HZk21., 2.41-KOVFO03111011

16
sk: O#KNUZA3, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSZNDP01Příprava a zpracování diplomové práceJiné83., 4.41-STUD

19
19

Volitelné předměty

sk: O#KNUZP3, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNUZ19007Počítač ve vzdělávání8KZ3ZS41-KITTVOKNUZ19207OKNUZ19207
OKNUZ19008Didaktická technika a technologie8KZ3ZS41-KITTVOKNUZ19208OKNUZ19208
OKNUZ12107Filosofie výchovy4/04HZ3ZS41-KOVF
OKNUZ12110Tělo a tělesnost4/04HZ3ZS41-KOVF
OKNUZ12112Demokracie a ústavnost4/04HZ3LS41-KOVFO03111043
OKNUZ12113Vybrané kapitoly z dějin evropského politického myšlení4/0Z3ZS41-KOVF
OKNUZ05002Vybrané kapitoly z dějin umění4/04HZ3*41-KDDD
OKNUZ02034Výchova k udržitelnému rozvoji8HZ3ZS41-KBES
OKNUZ10001Základy statistického zpracování dat8HZ3ZS41-KMDM
OKNUZ05001Vybrané kapitoly z dějin 20. století4/04HZ3*41-KDDD

25
25

Příslušná část státní zkoušky:
OSZD005 Obhajoba diplomové práce

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 29.10.2019