Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7531R001: Učitelství pro mateřské školy

Specializace na tělesnou výchovu

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBM10TA1, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7321121Základy výtvarné kultury I8HZ21.41-KVVOB7321121
OKB7308123Základy HV I8HZ11.41-KHVOB7308123
OKB7308125Hra na klavír I4HZ11.41-KHVOB7308125
OKB7320149Teoretické základy TV pro specializaci TV10HKZ31.41-KTVOB7320145,
OKB7320144
OKB7320146Pohyb.dovednosti dětí I pro specializaci TV10HZ21.41-KTVOB7320146

13
sk: O#KBM10TA2, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7320147Pohyb.dovednosti dětí II pro specializaci TV10HKZ32.41-KTVOB7320147
OKB7321122Výtvarné vyjadř. plošné I pro spec. HV,TV,DV8HKZ22.41-KVVOB7321122
OKB7308124Základy HV II8HZk12.41-KHVOB7308124
OKB7308126Hra na klavír II4HZ12.41-KHVOB7308126

16
sk: O#KBM10TA3, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7320347Pohyb.dovednosti dětí III pro specializaci TV15HKZ53.41-KTVOB7320347
OKB7321218Výtvarné vyjadřov.prostor. I pro spec. HV,TV.DV8HKZ23.41-KVVOB7321218
OKB7308220Didaktika předškolní HV I8HZ13.41-KHVOB7308220
OKB7308221Hra na klavír III4HKZ23.41-KHVOB7308221
OKB7315225Dramatická výchova I8HZ23.41-KPPPOB7315225

19
sk: O#KBM10TA4, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7320349Pohyb.dovednosti dětí IV pro specializaci TV10HKZ34.41-KTVOB7320349
OKB7320350Analýza oborové praxe v TV5HZ24.41-KTVOB7320350
OKB7321219Didaktika VV I+II pro spec. HV,TV,DV8HZ24.41-KVVOB7321219
OKB7308222Didaktika předškolní HV II12HZ14.41-KHVOB7308222
OKB7315226Dramatická výchova II8HZ24.41-KPPPOB7315226

22
sk: O#KBM10TA5, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7320335Didaktika TV I pro specializaci TV10HZ35.41-KTVOKB7320149
OKB7320336Seminář k oborové praxi z TV5HZ25.41-KTV
OKB7321320Didaktika VV III pro spec. HV,TV,DV8HZk45.41-KVV
OKB7308321Hudební činnosti ve MŠ I8HZ25.41-KHV

25
sk: O#KBM10TA6, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7320337Didaktika TV II pro specializaci TV10HZk56.41-KTVOKB7320335
OKB7308322Hudební činnosti v MŠ II8HKZ26.41-KHV

29
29
Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním oboru Učitelství pro mateřské školy – Bc. se skládá ze dvou částí :
  1. Obhajoba bakalářské práce
  2. Ústní část je rozdělena do oblastí: předškolní pedagogika, psychologie dítěte, specializace
Ad 1.
Obhajoby všech bakalářských prací se konají na Katedře primární pedagogiky, která garantuje tento obor studia.
Ad 2.
Ústní zkouška se koná na katedře primární pedagogiky.

Obě části státní bakalářské zkoušky (obhajoba BP a ústní část) se realizují v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil. Z důvodů návaznosti obou částí jsou většinou organizovány v jednom dni.

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 29.04.2020