Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor : Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

Pedagogicko psychologická příprava – povinné předměty

sk: O#KBUZ17A, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0P101AÚvod do pedagogiky8HZ21., 2.41-KPGOPBZ0P101A,
OKBQ2P101A
OKBQ2P101A Z
OKBZ0Q102AÚvod do psychologie8HZ22.41-KPSYOPBZ0Q102A,
OKBQ2Q103A
OKBQ2P101A Z,
OKBQ2Q103A Z

15

Pedagogicko psychologická příprava – povinné předměty

sk: O#KBUZ17B, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0P103ASociální pedagogika8HZk33., 4.41-KPGOKBQ2P112AOKBQ2P101A Z,
OKBQ2P112A Z
OKBZ0Q104AVývojová a sociální psychologie8HZk33.41-KPSYOKBZ0Q102AOKBQ2Q103AOKBQ2P101A Z,
OKBQ2Q103A Z

20

Univerzitní základ povinné předměty – povinné předměty

sk: O#KBUZ17C, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0O112AČlověk v současné společnosti – úvod do filozofického diskurzu8HZk33., 4.41-KOVF

25

Pedagogicko psychologická příprava – povinné předměty

sk: O#KBUZ17D, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0P105AZáklady didaktiky8HZk35., 6.41-KPGOKBQ2P118AOKBQ2P118A Z,
OKBQ2P101A Z
OKBZ0P106AInkluzivní pedagogika4HZ25., 6.41-KSPOKBZ0O112AOKBQ2P109AOKBQ2P109A Z,
OKBQ2P101A Z,
OKBS1S101A
OKBZ0Q107APsychologie pedagogických profesí4HZ25., 6.41-KPSYOKBZ0Q102AOKBQ2P111AOKBQ2P101A Z,
OKBQ2P111A Z

30
30

Povinně volitelné předměty

Pedagogicko psychologická příprava – povinně volitelné

sk: O#KBUZ17E, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0P108BOrientační praxe ve škole8HZ25., 6.41-KPG
OKBZ0N109BPedagogická praxe v zařízení pro volný čas8HZ25., 6.41-KPPPOKBZ0N109X
OKBZ0N110BAsistentská praxe ve škole8HZ25., 6.41-KPPP
OKBZ0P111BLektorská praxe8HZ25., 6.41-KPG
OKBZ0N109XPedagogická praxe v zařízení pro volný čas8HZ26.41-KPPPOKBZ0N109B

Limit skupiny: 4

39
39

Volitelné předměty

Modul A – cizí jazyky

sk: O#KBUZ17F, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0A113CCizí jazyk – angličtina8HZk31., 2.41-KAJLOPBA2A102A,
OPBA2A103A,
OPNA2A101A
OKBZ0G114CCizí jazyk – němčina8HZk31., 2.41-KGOPBG2G101A,
OPNG2G101A
OKBZ0A115CAcademic English8HZk31., 2.41-KAJLOPBA2A102A,
OPBA2A103A,
OPNA2A101A
OKBZ0A116CInternational Certificates in Practical Use8HZk32.41-KAJLOPBA2A103A,
OPNA2A101A,
OPBA2A102A
OKBZ0A117CCizí jazyk odborný – angličtina8HZk31., 2.41-KAJLOPBA2A103A,
OPNA2A101A,
OPBA2A102A
OKBZ0G118CCizí jazyk odborný – němčina8HZk31., 2.41-KGOPBG2G101A,
OPNG2G101A

46

Modul B – informační technologie

sk: O#KBUZ17G, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0I119CZpracování a prezentace el. dokumentů8HKZ33., 4.41-KITTV
OKBZ0I120CGrafika na počítači8HKZ33., 4.41-KITTV
OKBZ0I121CTvorba webových stránek8HKZ33., 4.41-KITTV
OKBZ0I122CZpracování dat v cloudu8HKZ33., 4.41-KITTV

51

Modul C – přírodní vědy

sk: O#KBUZ17H, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0B123CZáklady ekologie a environmentalistiky4HZk21.41-KBES
OKBZ0E124CChemie a společnost4HZk22.41-KCHDCHOKBUZ09001,
OKBUV09001
OKBZ0B125CVývojová biologie dítěte4HZ21.41-KBES
OKBZ0P126CPředlékařská první pomoc4HZ22.41-KPGOKB01P109A,
OKMN0P281C,
OKBY2P101A

56

Modul D – společenské vědy

sk: O#KBUZ17I, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0O128CÚvod do politologie4HZk25.41-KOVF
OKBZ0O129CÚvod do ekonomie4HZk25.41-KOVF
OKBZ0O130CÚvod do filozofie4HZk25.41-KOVF
OKBZ0M131CÚvod do logiky4HZk25.41-KMDM

61

Modul E – lektorské dovednosti

sk: O#KBUZ17J, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0H132CProfesní příprava hlasu4HZ21.41-KHV
OKBZ0C133CRétorika4HZ22.41-KCJOKBZ0H132C
OKBZ0P134CPrezentační dovednosti4HZ21.41-KPG
OKBZ0P135CProjektování vzdělávacích kurzů4HZ22.41-KPG

66

Modul F – tělesná výchova a sport

sk: O#KBUZ17K, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBZ0T136CPlavecký výcvik neplavců v dospělém věku8HKZ21.41-KTV
OKBZ0T137COrganizace pohybových aktivit v mimoškolním prostředí8HKZ31.41-KTV
OKBZ0T138CUžité plavání a záchrana tonoucího8HKZ21.41-KTV
OKBZ0T139CRegenerační výběrové sportovní aktivity8HKZ32.41-KTV

72
72

Volba specializace:

Studenti oboru 7501R008 Pedagogika si ze společného základu nezapisují předměty Úvod do pedagogiky, Úvod do psychologie, Sociální pedagogika, Vývojová a sociální psychologie, Základy didaktiky, Inkluzivní pedagogika a Psychologie pedagogických profesí. Hodiny a kredity za tyto předměty jsou zahrnuty ve studijním plánu oboru Pedagogika.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 17.08.2020