Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T225: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – ruský jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N231611, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316011Úvod do studia lingvodidaktiky1/1Z31.41-KRL
ON2316012Jazyková cvičení a reálie A0/2Zk21.41-KRL
ON2316013Vybrané kapitoly ze syntaxe1/1Zk21.41-KRL

13
sk: O#N231621, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316021Didaktika RJ I1/1Z12.41-KRLON2316011
ON2316022Pedagogická praxe I2TZ22.41-KRL
ON2316023Stylistika a normy1/2Zk22.41-KRL
ON2316024Jazyková cvičení a reálie B0/1Zk22.41-KRLON2316012
ON2316025Seminární práce ze stylistikyZ12.41-KRL

16
sk: O#N231631, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316031Didaktika RJ II1/1Z13.41-KRLON2316021
ON2316032Pedagogická praxe II2TZ23.41-KRL
ON2316033Vývoj RJ1/1Z13.41-KRL
ON2316034Projekt z didaktiky RJZ23.41-KRL

19
sk: O#N231641, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316041Didaktika RJ III1/1Zk14.41-KRLON2316031
ON2316043Klauzurní práce (N RJ)KLP13., 4.41-KRLON2316023 P,
ON2316033 P,
ON2316032 P,
ON2316013 P,
ON2316024 P,
ON2316025 P
ON2316042

22
22

Povinně volitelné předměty

Blok B1

sk: O#N231612, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316114Textová lingvistika a pragmatika0/1Z11.41-KRL
ON2316115Interpretace literárních textů0/1Z11.41-KRL
ON2316116Ruština v odborné praxi I0/1Z11.41-KRL

Limit skupiny: 1

Blok B1 – 1 ZS,student volí 1 PV předmět ze 3, musí získat 1 kredit

31

BLOK B2

sk: O#N231622, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316121Vybrané kapitoly ze současné ruské literatury I1/0Z12.41-KRL
ON2316122Vybrané kapitoly ze starší ruské literatury I1/0Z12.41-KRL
ON2316123Ruština v odborné praxi II0/1Z12.41-KRLON2316116
ON2316124Literatura pro děti a mládež1/0Z12.41-KRL

Limit skupiny: 1

Blok B2 – 1/LS, student volí 1 PV předmět ze 4, musí získat 1 kredit.

38

BLOK B3

sk: O#N231632, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316131Jazyková cvičení a reálie C0/2Zk23.41-KRLON2316024
ON2316132Vybrané kapitoly ze současné ruské literatury II0/2Zk23.41-KRL
ON2316133Vybrané kapitoly ze starší ruské literatury II0/2Zk23.41-KRL
ON2316134Četba ze současné ruské literaturyZ13.41-KRL
ON2316135Četba ze starší ruské literaturyZ13., 4.41-KRL

Limit skupiny: 3

Blok B3 – 2/ZS, student volí 2 PV předměty z 5, musí získat 3 kredity.

45

Blok B4

sk: O#N231642, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316141Literárněvědný seminář0/3Z34.41-KRL
ON2316142Jazykovědný seminář0/1Z14.41-KRL
ON2316143Ruská kultura v evropském kontextu0/1Z13., 4.41-KRL
ON2316144Lingvodidaktický seminář0/1Z14.41-KRL

Limit skupiny: 4

Blok B4 – 2 LS, student volí 2 PV předměty ze 4, musí získat 4 kredity.

52
52

Volitelné předměty

sk: O#N2316V1, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316211Historie a současnost Ruska1/1Z11.41-KRL

57
sk: O#N2316V2, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316221Média ve výuce RJ0/2Z12.41-KRL

60
sk: O#N2316V3, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2316231Diplomový seminář0/2Z13.41-KRL

63

Erasmus

sk: O#EN2RJ09, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEN2316023Стилистика и культура речи1/2Zk4ZS41-KRL
OEN2316131Языковые упражнения и реалии0/2Zk4ZS41-KRL
OEN2316021Дидактика русского языка I1/1Zk4ZS41-KRL
OEN2316031Дидактика русского языка II1/1Zk4LS41-KRL

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

69
69

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM18 Ruský jazyk a literatura s didaktikou


V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 27.10.2019