Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R015: Matematika se zaměřením na vzdělávání

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB1MA2A1, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310206Elementární matematika6HZ21.41-KMDMOB2310206
OKB2310008Pre-algebra14HZ+Zk51.41-KMDMOB2310008
OKB2310N13Syntetická geometrie I14HZ31.41-KMDMOKB2310012,
OB2310N013
OKB1310002Základy počítačové gramotnosti pro matematiky4HZ21.41-KMDMOB1310002
OKB1310N01Středoškolská matematika čtená podruhé21HKZ81.41-KMDMO#KB1310N1
OKB1310N05Programování8HZ41.41-KMDMOB1310N005

13
sk: O#KB1MA2A2, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310N09Lineární algebra15HZ+Zk42.41-KMDMOKB2310008OB2310N009,
OKB2310009
OKB2310N22Syntetická geometrie II13HZ+Zk42.41-KMDMOKB2310N13OKB2310202,
OB2310N202
OKB2310N20Úvod do matematické analýzy6HZ22.41-KMDMOB2310200,
OKB2310200
OKB2310N92Matematický software B-I4HZ22.41-KMDMOKB2310092,
OB2310NN92
OKB2310002Komplexní čísla4HZ22.41-KMDMOB1310011
OKB2310N30Metody dokazování16HZ62.41-KMDM
OKB1310007LaTeX10HZ42.41-KMDM

16
sk: O#KB1MA2A3, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310006Matematická analýza I17HZ+Zk43.41-KMDMOKB2310206OB2310006
OKB2310N01Diskrétní matematika13HKZ43.41-KMDMOB2310N001
OKB1310101Lineární algebra II16HZk53.41-KMDMOKB2310208
OKB1310N06Matematický softwarový projekt8HKZ43.41-KMDMOB1310N006
OKB1310N07Syntetická geometrie III13HKZ43.41-KMDMOKB2310N13
OKB1310N08Teorie her8HZ33.41-KMDMOB1310N008

19
sk: O#KB1MA2A4, roc: 2, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310N16Analytická geometrie I16HZ+Zk54.41-KMDMOKB2310N13OKB2310203,
OB2310N016
OKB2310N10Polynomická algebra12HKZ44.41-KMDMOKB2310N09OKB2310201,
OB2310010
OKB2310N04Matematická analýza II14HZ+Zk44.41-KMDMOKB2310006OB2310N004,
OKB2310004
OKB1310107Finanční matematika10HZ34.41-KMDMOKB2310208OB1310107
OKB1310109Přípravný seminář k závěrečné práci6HZ24.41-KMDM
OKB1310N11Metrické a normované prostory10HZk44.41-KMDMOKB2310N09OB1310N110

22
sk: O#KB1MA2A5, roc: 3, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310N24Analytická geometrie II13HKZ45.41-KMDMOKB2310N16OKB2310204
OKB2310260Symetrie v algebře4HKZ25.41-KMDMOKB2310N09 Z
OKB2310N05Matematická analýza III17HZ+Zk55.41-KMDMOKB2310N04OKB2310209
OKB2310091Algoritmy B-I8HZ35.41-KMDM
OKB1310206Aplikace matematické analýzy9HZ35.41-KMDMOKB2310004
OKB1310506Aplikace algebry6HZ25.41-KMDMOKB2310N09
OKB1310N02Logika9HZk45.41-KMDMOKB2310008OKB2310257

25
sk: O#KB1MA2A6, roc: 3, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310067Rovnice a nerovnice8HKZ36.41-KMDMOKB2310N10O#KB231006
OKB2310N17Statistika a pravděpodobnost14HKZ46.41-KMDMOKB2310N04OKB2310217
OB2310SZSouborná zkouška z matematiky pro bakalářské studiumSoub15.41-KMDMOB2310SZA
OKB1310N03Symetrie v algebře II8HKZ36.41-KMDMOKB2310N09
OKB1310N04Rovnice a nerovnice II8HKZ36.41-KMDMOKB2310N10O#KB1310N0
OKB1310N68Analytická geometrie III16HZ56.41-KMDMOKB2310N24
OKB2310097Teorie čísel8HZ26.41-KMDMOB2310097

28
28

Povinně volitelné předměty

Blok B1

sk: O#KB1MA2B6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310258Algebra v informatice4HZ26.41-KMDMOKB2310208OB2310258
OKB2310263Numerické metody4HZ26.41-KMDMOKB2310004

Limit skupiny: 2

37
37

Volitelné předměty

sk: O#KB1MA2V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKPV10001Statistika pro Bc. a diplomové práce I4HKZ3ZS41-KMDM
OKB1310V02Šachy8HZ4*41-KMDM
OKB1310V01Základy moderního bridge8HZ4LS41-KMDM

43
43

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB029 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky a obhajoby bakalářské práce. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020