Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R041: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

Blok – Praktický jazyk

sk: O#B2NJ10K1, roc: 0, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307A01Jazyková cvičení I0/2Z21.41-KGOB2307001
OB2307A02Jazyková cvičení II0/2Zk32.41-KGOB2307A01OB2307002
OB2307A03Jazyková cvičení III0/2Z23.41-KGOB2307A02OB2307003
OB2307A04Jazyková cvičení IV0/2Z24.41-KGOB2307A03OB2307004
OB2307A05Jazyková cvičení V0/2Zk45.41-KGOB2307A04OB2307005
OB2307A06Jazyková cvičení VI0/2Zk36.41-KGOB2307A05OB2307006
OB2307A49Klauzurní práce (B NJ)KLP15., 6.41-KGOB2307A19 P,
OB2307A21 P,
OB2307A20 P
OB2307048,
OB2307A48

15

Blok – Lingvistika

sk: O#B2NJ10K2, roc: 0, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307A07Úvod do studia germanistiky1/1Zk31.41-KGOB2307007
OB2307A08Fonetika a fonologie I1/1Z21.41-KGOB2307008
OB2307A09Fonetika a fonologie II1/1Zk32.41-KGOB2307A08OB2307009
OB2307A10Morfologie I1/1Z22.41-KGOB2307010
OB2307A11Morfologie II1/1Zk43.41-KGOB2307A10OB2307011
OB2307A12Syntax I1/1Z23.41-KGOB2307012
OB2307A13Syntax II1/1Zk34.41-KGOB2307A12OB2307013
OB2307A14Lexikologie1/1Zk24.41-KGOB2307014
OB2307A15Textová lingvistika1/1Z25.41-KGOB2307015

Limit skupiny: 24 <> 23

22

Blok – Reálie německy mluvících zemí

sk: O#B2NJ10K3, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307A16Dějiny německy mluvících zemí1/0Z21.41-KGOB2307016
OB2307A17Reálie německy mluvících zemí1/0Z21.41-KGOB2307017

27

Blok – Německy psaná lirteratura

sk: O#B2NJ10K4, roc: 0, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307A18Úvod do studia literatury1/1Zk32.41-KGOB2307018
OB2307A19Literatura I (750-1700)1/1Z23.41-KGOB2307A18OB2307019
OB2307A20Literatura II (1700-1805)1/1Zk34.41-KGOB2307A19OB2307020
OB2307A21Literatura III (1798-1890)1/1Zk35.41-KGOB2307A20OB2307021
OB2307A22Literatura IV (1880-1925)1/1Zk36.41-KGOB2307A21OB2307022

Limit skupiny: 15 <> 14

34
34

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2NJ10B1, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307A23Konverzační trénink I0/1Z11.41-KGOB2307023
OB2307A24Projekty k reáliím něm.mluv.zemí I0/1Z11.41-KGOB2307024
OB2307A25Seminář k dějinám něm.mluv.zemí0/1Z11.41-KGOB2307025

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 1 kredit.

41
sk: O#B2NJ10B2, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307A26Novodobé dějiny něm.mluv.zemí0/1Z12.41-KGOB2307026
OB2307A27Projekty k reáliím něm.mluv.zemí II0/1Z12.41-KGOB2307027
OB2307A28Konverzační trénink II0/1Z12.41-KGOB2307028
OB2307A47Exkurze k německým reáliím1DZ12.41-KGOB2307047

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 1 kredit.

46
sk: O#B2NJ10B3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307A36Praktická fonetika0/1Z23.41-KGOB2307036
OB2307A32Stylistika1/0Z23.41-KGOB2307032
OB2307A31Vybrané kapitoly ze středověké literatury0/1Z23.41-KGOB2307031

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

51
sk: O#B2NJ10B4, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307A35Problémy současného jazyka I1/0Z14.41-KGOB2307035
OB2307A33Kapitoly z překladatelské praxe odbor.stylu0/1Z14.41-KGOB2307033
OB2307A34Dílo J.W.Goetha a Fr.Schillera0/1Z14.41-KGOB2307034

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 1 kredit.

56
sk: O#B2NJ10B5, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307A41Problémy současného jazyka II1/1Z35.41-KGOB2307A13,
OB2307A11
OB2307041
OB2307A29Interkulturní komunikace1/1Z35.41-KGOB2307029
OB2307A44Německá literatura, divadlo a film0/2Z35.41-KGOB2307044
OB2307A38Německá literatura a hudba0/2Z35.41-KGOB2307038
OB2307A39Realistický román a novela1/1Z35.41-KGOB2307039
OB2307A40Seminář k bakalářské práci0/2Z35.41-KGOB2307040

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

61
sk: O#B2NJ10B6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307A37Analýza publicistických textů0/2KZ26.41-KGOB2307037
OB2307A42Úvod do německého hospodářského jazyka0/2KZ26.41-KGOB2307042
OB2307A43Analýza literárních textů0/2KZ26.41-KGOB2307043
OB2307A30Úvod do novějších dějin vývoje němčiny1/1KZ26.41-KGOB2307030
OB2307A45Německá literatura z českých zemí1/1KZ26.41-KGOB2307045
OB2307A46Tvorba nositelů Nobelových cen za literaturu1/1KZ26.41-KGOB2307046

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

66
66

Volitelné předměty

sk: O#B2NJ10V0, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307V01Historická a kulturní realita Německa, Rakouska a Švýcarska ve filmovém ztvárnění0/2Z4LS41-KG

71

Erasmus

sk: O#EB2NJ10, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEB2307038Project German Literature and Music1/1Zk6*41-KG
OEB230703AProject German Literature and Music 1.1/1Zk8*41-KG
OEB2307021Project German Literature III (1798-1890)1/1Zk6*41-KG
OEB2307016Project History of German-speaking Countries1/0Zk6*41-KG
OEB2307039Project Novels and Novellas of Realism1/1Zk6*41-KG
OEB2307044Project German Literature, Theatre and Film1/1Zk8*41-KG
OEB2307012Project Syntax I (Germany Language)1/1Zk6*41-KG
OEB2307011Project Morphology II (Germany Language)1/1Zk6*41-KG
OEB230715Project Text Linguistics (German Language)1/1Zk8*41-KG
OEB2307041Project Chapters from Contemporary German Grammar II0/2Zk6LS41-KG
OEB2307008Project German Phonetics and Phonology I1/1Zk6*41-KG
OEB2307036Project Practical German Phonetics0/2Zk6*41-KG
OEB230741Chapters from Contemporary German Grammar II1/1Zk6ZS41-KG
OEB230717Cultural Studies of German, Austria and Switzerland1/0Zk6ZS41-KG
OEB230731Selected Chapters from Medieval German Literature0/1Zk6ZS41-KG
OEB230736Practical Phonetics (German Language)0/1Zk6ZS41-KG
OEB2307032Project Stylistics1/1Zk6*41-KG

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

77
77

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB028 Německý jazyk a literatura


V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 10.02.2020