Studijní program B7701: Psychologie

Studijní obor 7701R013: Psychologie a speciální pedagogika

Část psychlologie

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#BPSPSYA1, roc: 1, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13501Obecná psychologie I X1/1Z+Zk41.41-KPSYOBPS13001OBPS13001 Z
OBPS13017Kulturní antropologie pro psychology I2/1Zk31.41-KPSYO06313017
OBPS13509Vývojová psychologie I X1/1Z31.41-KPSYOBPS13009
OBPS13110Vědecký výzkum v psychologii1/1Z21.41-KPSYOBPS13091
OBUZ14102Úvod do pedagogiky2/0Zk21., 2.41-KPGOBPP14001

13
sk: O#BPSPSYA2, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13005Dějiny psychologie2/0Zk22.41-KPSYOBPS13501
OBPS13502Obecná psychologie II X1/1Zk32.41-KPSYOBPS13501OBPS13002
OBPS13510Vývojová psychologie II X1/1Zk32.41-KPSYOBPS13509OBPS13010OBPS13010 Z
OBPS13511Kvantitativní metodologie I X1/1Z+Zk42.41-KPSYOBPS13111

Limit skupiny: 11 <> 12

18
sk: O#BPSPSYA3, roc: 2, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13503Psychologie osobnosti s úvodem do diferenciální psychologie X2/136HZ+Zk53.41-KPSYOBPS13502OBPS13003
OBPS13515Sociální psychologie I X2/1Z+Zk43.41-KPSYOBPS13502OBPS13015OBPS13015 Z
OBPS13512Kvantitativní metodologie II X1/1KZ43.41-KPSYOBPS13511OBPS13112
OBPS13513Psychologický výzkum I1/1KZ53.41-KPSYOBPS13110OBPS13113
OBPS13593Variabilita a patologie psychického vývoje1/1KZ33.41-KPSYOBPS13509OBPS13093
OBUZ12107Filosofie výchovy0/2Z23.41-KOVF
OBUZ12110Základy sociologie I1/1Z23.41-KOVFO06313019

21
sk: O#BPSPSYA4, roc: 2, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13016Sociální psychologie II – vybraná témata2/0Zk24.41-KPSYOBPS13015
OBPS13094Psychologie práce a organizace2/0Zk24.41-KPSY
OBPS13551Psychologický výzkum II0/2KZ54.41-KPSYOBPS13513OBPS13101
OBUZ12111Základy sociologie II1/1Zk24.41-KOVFOBUZ12110
OBPS13596Klinická psychologie – úvod1/1Zk34.41-KPSYOBPS13502OBPS13096
OBPS13590Sociologie výchovy2/026HZ24.41-KPSYOBPS13017OBUZ12109

24
sk: O#BPSPSYA5, roc: 3, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13595Neuropsychologie2/1Zk45.41-KPSYOBPS13501OBPS13095
OBPS13552Pedagogická psychologie I X2/1Z+Zk45.41-KPSYOBPS13502OBPS13012
OBPS13597Přehled Psychologických systémů2/0Zk35.41-KPSYOBPS13502OBPS13097
OBPS13586Bakalářský seminář0/2Z25.41-KPSYOBPS13511OBPS13086
OBPS13599Praktický psychologický seminář sebezkušenostní0/2Z25.41-KPSYOBPS13596OBPS13099

27
sk: O#BPSPSYA6, roc: 3, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13098Poradenská psychologie ve výchově a vzdělávání1/1Zk36.41-KPSYOBPS13012
OBPS13201Psychometrie1/1KZ36.41-KPSYOBPS13511
OSZBBP02Příprava a zpracování bakalářské práceJiné105., 6.41-KPSY

30
30

Povinně volitelné předměty

sk: O#BPSPSYPV, roc: 0, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13057Práce s dětskou skupinou0/226HKZ3*41-KPSYOBPS13010
OBPS13083Psychologie genderu1/1KZ3ZS41-KPSY
OBPS13062Gender ve škole1/126HKZ3LS41-KPSYOBPS13083
OBPS13084Psychologie kultury1/1KZ3*41-KPSYOBPS13015
OBPS13088Socio-kulturní přístupy k učení a myšlení2/0KZ3LS41-KPSYOBPS13002,
OBPS13010
OBPS13103Interkulturní komunikace I1/126HKZ3LS41-KPSYOBPS13009
OBPS13116Rodiče, učitelé a žáci ve vzájemné interakci1/126HKZ3*41-KPSYOBPS13010ONPP13153,
OBPS13024,
O02213047
OBPS13117Praktika z experimentální psychologie0/226HKZ3*41-KPSYOBPS13001OBPS13087
OBPS13018Kulturní antropologie pro psychology II1/126HZk3LS41-KPSYOBPS13017
OBPS13202Úvod do metody instrumentálního obohacování I1/126HKZ3*41-KPSY
OBPS13203Úvod do metody instrumentálního obohacování II1/126HKZ3ZS41-KPSYOBPS13202
OBPS13204Nadání a nadaní1/126HKZ3*41-KPSYOBPS13016
OBPS13205Sigmund Freud1/1KZ3*41-KPSYOBPS13010
OBPS13207Kulturní modely ve vzdělávání1/126KZ3ZS41-KPSYOBPS13017
OBPS13208Psychologie interkulturního konfliktu1/126HKZ3*41-KPSY
OBPS13115Motivace žáků k učení1/126HZ3LS41-KPSYOBPS13002OBPS13052
OPBP1B141BBiologie člověka pro psychology2/0KZ3ZS41-KPSY
OPBP1B146BNeurofyziologie2/0KZ3*41-KPSY
OPBP1Q142BRelaxační techniky1/1KZ3*41-KPSYOPBP1Q101A
OPBP1Q144BPrimární prevence rizikového chování1/1KZ3*41-KPSY
OPBP1S160BAdiktologický seminář1/1KZ3ZS41-KPSYOPBP1Q101A
OPBP1S161BPsychologický výzkum v multimediálním vzdělávání I1/1KZ3ZS41-KPSYOPBP1Q101A
OPBP1S162BOntogenetický vývoj řeči a jazyka1/1KZ3ZS41-KPSY
OPBP1S163BMotivace žáků k učení1/1KZ3*41-KPSYOPBP1Q106A

Limit skupiny: 15

Student musí získat 15 kreditů (tj. absolvovat 5 kurzů). Každý semestr bude otevřeno pět PV kurzů.

37
37

Volitelné předměty

sk: O#BPSPSYVO, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OVP13008Aktuální témata současné psychologie1/0Z2ZS41-KPSY
OVP13010Aktuální témata současné psychologie II1/0Z2*41-KPSY
OVP13007Anglická konverzace0/1Z3*41-KPSY
OVP13009Četba anglické literatury0/1Z2*41-KPSY
OVP13005Psychologický filmový seminář I.0/1Z2ZS41-KPSY
OVP13006Psychologický filmový seminář II.0/1Z2LS41-KPSY
OVP13003Technika kognitivní stimulace0/2Z2LS41-KPSY
OVP13001Vedení výzkumného rozhovoru1/1Z2LS41-KPSY
OVP13011Stáž konferenční. Příprava příspěvku na studentskou odbornou konferenciZ3*41-KPSY

42

Erasmus

sk: O#EBPSPSY2, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEBPS13010Full Year Research Project I0/2Z10ZS41-KPSY
OEBPS13011Full Year Research Project II0/2Zk10LS41-KPSY
OEBPS13033Psychology of Gender1/1Zk6*41-KPSY
OEBPS13015Language and Literacy Development1/1Zk6*41-KPSY
OEBPS13019Specific Learning Difficulties1/1Zk6LS41-KPSY
OEBPS13022Children with Special Needs1/1Zk6ZS41-KPSY
OEBPS13044System of Psychological Counselling1/1Zk6*41-KPSY
OEBPS13001Antropologie1/1Zk6*41-KPSY
OEBPS13005One Semester Research Project0/2Z10*41-KPSY
OEBPS13088Educational Counselling1/1Zk6*41-KPSY
OEBPS13099Psychology of games and play1/1Zk6*41-KPSY

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

48
48

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB042 Obecná psychologie
OSZB043 Vývojová psychologie
OSZB044 Sociální psychologie

Státní závěrečná zkouška je tvořena třemi částmi, kterými jsou: 1. obhajoba bakalářské práce 2. zkouška z psychologie, která se skládá z následujících tří předmětů obecná psychologie vývojová psychologie sociální psychologie 3. zkouška ze speciální pedagogiky, kterou představuje jeden z následujících předmětů speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování Všechny tři části mohou být konány v samostatných termínech a v libovolném pořadí.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.08.2020