Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T278: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – tělesná výchova

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2TV17A, roc: 1, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNT2T101ATV lékařství a traumatologie1/0Z21.41-KTVON2320001
OPNT2T102ADějiny tělesné výchovy1/0Z11.41-KTVON2320002
OPNT2T103ADidaktika školní tělesné výchovy I.1/0Z21.41-KTVON2320003
OPNT2T104ADidaktika plavání0/1Z+Zk21.41-KTVON2320006
OPNT2T105ADidaktika gymnastiky0/2Z+Zk21.41-KTV
OPNT2T106ADidaktika atletiky1/1Z+Zk22.41-KTV
OPNT2T107ADidaktika sportovních her1/1Z+Zk22.41-KTV
OPNT2T108AAtleticko – herní kurz0/1Z32.41-KTVON2320012
OPNT2T109APedagogická praxe na ZŠ0/3Z31., 2.41-KTV

13
sk: O#N2TV17B, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNT2T110ATeorie tělesné kultury1/0KZ13.41-KTVON2320004
OPNT2T111ADidaktika školní tělesné výchovy II.2/0Zk23.41-KTVOPNT2T103A
OPNT2T112ADidaktika zdravotní TV0/2Z+Zk23.41-KTV
OPNT2T113APedagogická praxe na SŠ0/3Z33.41-KTV
OPNT2T114ADidaktika psychomotorických aktivit2/0Z24.41-KTV
OPNT2T115APlavecké sporty0/2Z24.41-KTVOPNT2T104A
OPNT2T116APohybové hry hendikepovaných0/1Z14.41-KTVON2320015

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2TV17C, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNT2T117BZákladní gymnastika0/1Z11.41-KTVON2320108
OPNT2T118BKondiční příprava ve sportu0/1Z11.41-KTV
OPNT2T119BZáklady horolezectví0/1Z11.41-KTV
OPNT2T120BVolejbal s didaktikou0/1Z11.41-KTVON2320115

Limit skupiny: 3

23
sk: O#N2TV17D, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNT2T121BKondiční gymnastika0/1Z12.41-KTVON2320109
OPNT2T122BPohybové hry a cvičení v přírodě (Outdoor motion games and exercises)0/1Z12.41-KTV
OPNT2T123BBasketbal s didaktikou0/1Z12.41-KTVON2320116
OPNT2T124BMetodologie diplomové práce1/0Z12.41-KTVON2320017

Limit skupiny: 3

28
sk: O#N2TV17E, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNT2T125BSportovní trénink mládeže0/1Z23.41-KTVON2320104
OPNT2T126BTělesná výchova a sport hendikepovaných0/1Z23.41-KTVON2320119
OPNT2T127BFlorbal s didaktikou0/1Z23.41-KTVON2320118

Limit skupiny: 4

33
sk: O#N2TV17F, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNT2O128BFilosofické aspekty TK1/0Z24.41-KOVFON2320106
OPNT2T129BVěková specifika v praxi TV0/1Z24.41-KTVON2320107
OPNT2T130BPohybová skladba1/0Z24.41-KTVON2320110

Limit skupiny: 2

39
39

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM22 Tělesná výchova s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 06.06.2020