Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T223: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – pedagogika

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2PG17A, roc: 1, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ2P101AMetodologie pedagogického výzkumu I2/1Z+Zk41.41-KPGOPNQ2P102A Z,
OPNQ2P103A Z
OPNQ2P102ASrovnávací pedagogika2/0Zk31.41-KPGOPNQ2P101A Z,
OPNQ2P103A Z
OPNQ2P103ATeorie výchovy2/0Zk31.41-KPGOPNQ2P101A Z,
OPNQ2P102A Z
OPNQ2P104AMetodologie pedagogického výzkumu II1/1Zk32.41-KPGOPNQ2P101A
OPNQ2P105ADidaktika pedagogiky0/2KZ22.41-KPGOPNQ2P103A
OPNQ2P106ASouvislá praxe pro pedagogy I0/3Z32.41-KPGOPNQ2P103A

13
sk: O#N2PG17B, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ2P107ASouvislá praxe pro pedagogy II0/3Z33.41-KPGOPNQ2P106A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2PG17C, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ2Z108BProjektování vzdělávacích programů1/1Z+Zk32.41-UVRVOPNQ2P101AOPNQ2P117B Z,
OPNQ2P116B Z
OPNQ2Z109BVzdělávací politika2/0Zk22.41-UVRVOPNQ2P101AOPNQ2P117B Z,
OPNQ2P116B Z
OPNQ2P116BZáklady pediatrie a sociální pediatrie1/1Zk32.41-KPGOPNQ2P101AOPNQ2Z109B Z,
OPNQ2Z108B Z
OPNQ2P117BSociální deviace2/0Zk22.41-KPGOPNQ2P101AOPNQ2Z108B Z,
OPNQ2Z109B Z

Limit skupiny: 5

23
sk: O#N2PG17D, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ2Z110BTeorie školy2/2Z+Zk53.41-UVRVOPNQ2Z109B
OPNQ2Z111BProfesní rozvoj učitelů2/0Zk23.41-UVRV
OPNQ2Z112BEvaluace ve vzdělávání2/0Zk23.41-UVRV
OPNQ2P118BAplikovaná sociální psychologie1/1KZ33.41-KPG
OPNQ2P119BMetody sociální práce2/1Z+Zk33.41-KPGOPNQ2P116BOPNQ2P120B
OPNQ2P120BRodinné soužití1/1Zk33.41-KPGOPNQ2P119B
OPNQ2P121BKapitoly z psychologie a sociologie zdraví1/1Zk33.41-KPG

Limit skupiny: 9

28
sk: O#N2PG17E, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ2Z113BŠkolní hodnocení1/2Z34.41-UVRV
OPNQ2Z114BNerovnosti v českém vzdělávacím systému2/1Z34.41-UVRV
OPNQ2Z115BQuality in Education2/1Z34.41-UVRV
OPNQ2P122BSociologie životního stylu1/1Zk34.41-KPG
OPNQ2P123BSociální síť0/2Z34.41-KPGOPNQ2P119B
OPNQ2P124BKvalita života v dospělosti a stáří1/1Z34.41-KPG
OPNQ2P125BNásilí v rodině1/1Z34.41-KPGOPNQ2P103A

Limit skupiny: 9

33
33

Volitelné předměty

sk: O#N2PG17F, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ2P126CSeminář k diplomové práci z pedagogiky0/2Z43., 4.41-KPGOPNQ2P101A

39
39

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM16 Pedagogika se zaměřením na sociální pedagogiku
OSZNM17 Pedagogika se zaměřením na školní pedagogiku


Volba specializace:

Student se výběrem povinně volitelných předmětů specializuje buď na sociální pedagogiku, nebo na školní pedagogiku – tomu odpovídá i volba příslušné části SZZ. Pro vykonání SZZ z pedagogiky se zaměřením na sociální pedagogiku je třeba splnit povinné předměty a minimální penzum povinně volitelných, pro tuto část SZZ jsou doporučeny tyto povinně volitelné předměty: Základy pediatrie a sociální pediatrie, Sociální deviace, Aplikovaná sociální psychologie, Metody sociální práce, Rodinné soužití, Kapitoly z psychologie a sociologie zdraví, Sociologie životního stylu, Sociální síť, Kvalita života v dospělosti a stáří a Násilí v rodině. Pro vykonání SZZ z pedagogiky se zaměřením na školní pedagogiku je třeba splnit povinné předměty a minimální penzum povinně volitelných, pro tuto část SZZ jsou doporučeny tyto povinně volitelné předměty: Projektování vzdělávacích programů, Vzdělávací politika, Teorie školy, Profesní rozvoj učitelů, Evaluace ve vzdělávání, Školní hodnocení, Nerovnosti v českém vzdělávacím systému a Quality in Education.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 31.07.2020