Ruský jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2015/2016 nebo později.

6
6

Povinné předměty

sk: O#RRJ15A1, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORRJ16111Úvod do studia jazyka5/5Z01.41-KRL
ORRJ16112Fonetika RJ I8/5Z01., 2.41-KRL
ORRJ16113Morfologie RJ I8/8Z01., 2.41-KRL
ORRJ16117Praktická fonetika0/8Z01.41-KRL
ORRJ16115Jazyková cvičení a reálie I0/10Z01., 2.41-KRL
ORRJ16116Přehled ruských dějin8/0Z+Zk01., 2.41-KRL

Limit skupiny: 6 <> 0

13
sk: O#RRJ15A2, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORRJ16126Ruská literatura I7/4Z02.41-KRL
ORRJ16121Fonetika II5/8Z+Zk01., 2.41-KRLORRJ16112
ORRJ16122Morfologie II8/10Z+Zk01., 2.41-KRLORRJ16113
ORRJ16124Jazyková cvičení a reálie II0/10Zk01., 2.41-KRLORRJ16115
ORRJ16125Úvod do studia lingvodidaktiky4/4Z01., 2.41-KRL

Limit skupiny: 5 <> 0

18
sk: O#RRJ15A3, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORRJ16211Jazyková cvičení a reálie III0/8Z03., 4.41-KRLORRJ16124
ORRJ16216Ruská literatura II8/3Z03.41-KRLORRJ16126
ORRJ16213Syntax RJ I10/3Z03., 4.41-KRL
ORRJ16217Pravopisná cvičení3/7Z03.41-KRL
ORRJ16215Didaktika RJ I4/4Z03., 4.41-KRL

Limit skupiny: 5 <> 0

23
sk: O#RRJ15A4, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORRJ16221Jazyková cvičení a reálie IV0/8Zk03., 4.41-KRLORRJ16211
ORRJ16222Kapitoly z ruské kultury10/0Z+Zk03., 4.41-KRL
ORRJ16224Syntax RJ II10/5Z+Zk03., 4.41-KRLORRJ16213
ORRJ16214Lexikologie RJ12/8Z03., 4.41-KRL
ORRJ16226Práce s textem3/7Z04.41-KRL
ORRJ16225Didaktika RJ II8/5Z03., 4.41-KRLORRJ16215

Limit skupiny: 6 <> 0

28
sk: O#RRJ15A5, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORRJ16311Jazyková cvičení a reálie V0/8Z05., 6.41-KRLORRJ16221
ORRJ16316Lexikologie RJ II8/5Z+Zk05.41-KRLORRJ16214
ORRJ16315Didaktika RJ III8/5Z+Zk05.41-KRLORRJ16225
ORRJ16317Jazyková analýza textu8/5Z05.41-KRL

Limit skupiny: 4 <> 0

33
sk: O#RRJ15A6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORRJ16322Stylistika a normy RJ12/6Z05., 6.41-KRL
ORRJ16324Souborná zkouška0/5Zk06.41-KRLORRJ16121,
ORRJ16122,
ORRJ16224,
ORRJ16316,
ORRJ16317,
ORRJ16322

Limit skupiny: 2 <> 0

39
39

Poslední změna: 27.10.2019