Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T303: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – výchova ke zdraví

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2VZ10A1, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2317001Kapitoly z klinických oborů lékařských věd2/0Zk21.41-KPG
ON2317002Prevence zdravotních rizik1/0Zk11.41-KPG
ON2317003Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví1/1Z21.41-KPG

13
sk: O#N2VZ10A2, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2317009Aplikovaná sociální psychologie1/1Zk22.41-KPGON2317003,
ON2317002
ON2317010Veřejné zdravotnictví1/1Zk22.41-KPGON2317003,
ON2317002
ON2317011Pedagogická praxe na ZŠ s reflexí2TZ22.41-KPGON2317002,
ON2317003

16
sk: O#N2VZ10A3, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2317018Sociologie zdraví a nemoci1/0Zk13.41-KPGON2317009
ON2317019Didaktika výchovy ke zdraví1/1Zk23.41-KPGON2317003
ON2317020Pedagogická praxe na SŠ s reflexí2TZ23.41-KPGON2317009,
ON2317011

19
sk: O#N2VZ10A4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2317027Didaktika – školní a komunitní projekty0/2KZ24.41-KPGON2317019
ON2317028Vybrané otázky práva1/0Zk24.41-KPGON2317010

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2VZ10B1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2317004Sociální deviace1/0KZ21.41-KPG
ON2317005Úvod do systemického myšlení0/1KZ21.41-KPG
ON2317006Adiktologie1/1KZ21.41-KPGON2317001
ON2317007Vybrané výchovné problémy1/0Z11.41-KPGON2317003
ON2317008Sociální filozofie0/1Z11.41-KPG
ON2317017Speciální pedagogika1/0Z11.41-KPG

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

29
sk: O#N2VZ10B2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2317012Nové náboženské směry1/1KZ22.41-KPGON2317003
ON2317013Syndrom CAN0/1Z12.41-KPGON2317003
ON2317014Matrimoniologie a matrimoniopatologie0/1Z12.41-KPGON2317003
ON2317015Seminář k feminismu0/1Z12.41-KPGON2317003
ON2317021Seminář k diplomové práci z výchovy ke zdraví0/1Z22.41-KPGON2317003
ON2317025Artefiletika a zdraví1/1KZ22.41-KPGON2317003

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

34
sk: O#N2VZ10B3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2317016Péče o nemocné v domácím prostředí0/2KZ23.41-KPGON2317003
ON2317022Etika v sociálních a zdravotních službách1/1KZ23.41-KPGON2317009
ON2317023Metody osobnostně sociálního rozvoje0/2KZ23.41-KPGON2317009
ON2317026Nutriční poradenství1/1KZ23.41-KPGON2317001
ON2317033Zdravotní a sociální síť0/1Z23.41-KPGON2317010
ON2317035Zdravotní tělesná výchova0/1Z23.41-KPGON2317001

Limit skupiny: 4

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

39
sk: O#N2VZ10B4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2317029Základy krizové intervence1/0Z24.41-KPGON2317019
ON2317030Seminář k tvorbě ŠVP0/1Z24.41-KPGON2317019
ON2317031Didaktické praktikum0/1Z24.41-KPGON2317019
ON2317032Poradenské služby v interdisciplinárním přístupu0/1Z24.41-KPGON2317019
ON2317034Edukace žáka se zdravotním oslabením1/0Z24.41-KPGON2317019

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

45
45

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM23 Výchova ke zdraví s didaktikou

SZZ v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – Výchova ke zdraví, má dvě části – obhajobu diplomové práce (pokud je tato zadána na oboru) a ústní zkoušku z oboru.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 31.10.2019