Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T220: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – chemie

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2CH17A, roc: 1, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNE2E101AAnorganická chemie II2/1Z+Zk51.41-KCHDCHOB2309035OB2309035 Z
OPNE2E102ADidaktika chemie ZS2/2Z+Zk51.41-KCHDCHON2309002ON2309002 Z
OPNE2E103ANáslechová praxe v oboru chemie0/1Z11.41-KCHDCH
OPNE2E104AOrganická chemie II2/1Z+Zk42.41-KCHDCHOB2309030OB2309030 Z
OPNE2E105ADidaktika chemie SŠ2/2Z+Zk52.41-KCHDCHOPNE2E102AON2309005ON2309005 Z
OPNE2E106ASouvislá praxe na ZŠ s reflexí (chemie)0/3Z32.41-KCHDCHOPNE2E102AON2309006ON2309006 Z

13
sk: O#N2CH17B, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNE2E107ABiochemie2/1Z+Zk43.41-KCHDCHOPNE2E104AOB2309011OB2309011 Z
OPNE2E109AModelové chemické experimenty0/3KZ34.41-KCHDCHOPNE2E105AON2309015ON2309015 Z
OPNE2E108ASouvislá praxe na SŠ s reflexí (chemie)0/3Z33.41-KCHDCHOPNE2E105AON2309008ON2309008 Z

16
16

Povinně volitelné předměty

Skupina 1

sk: O#N2CH17C, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNE2E110BAngličtina pro přírodovědce0/2KZ23.41-KCHDCH
OPNE2E111BMechanismy organických reakcí2/0KZ23.41-KCHDCHOPNE2E104AON2309004ON2309004 Z
OPNE2E112BKoloidní chemie2/0KZ23.41-KCHDCHON2309013ON2309013 Z
OPNE2E113BChemie a životní prostředí2/0KZ23.41-KCHDCHON2309009ON2309009 Z

Limit skupiny: 2

25

Skupina 2

sk: O#N2CH17D, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNE2E114BKurikulum pro výuku přírodovědných předmětů1/1KZ33.41-KCHDCH
OPNE2E115BInteraktivní výukové materiály0/2KZ33.41-KCHDCHON2309017ON2309017 Z
OPNE2E116BEducational diagnostics1/1KZ33.41-KCHDCH

Limit skupiny: 3

32

Skupina 3

sk: O#N2CH17E, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNE2E117BZáklady chemie léčiv2/0Z34.41-KCHDCHOPNE2E104AON2309014ON2309014 Z
OPNE2E118BMetody studia biologických materiálů0/2Z34.41-KCHDCHOPNE2E107AON2309018ON2309018 Z
OPNE2E119BAnalytika životního prostředí0/2Z34.41-KCHDCHON2309003ON2309003 Z
OPNE2E120BElementarizace metod studia chemických látek a reakcí0/2Z34.41-KCHDCHON2309010ON2309010 Z

Limit skupiny: 6

39
39

Volitelné předměty

sk: O#N2CH17F, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNE2E121CDidaktický výzkum v praxi0/2KZ41., 2.41-KCHDCH

45
45

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM08 Chemie s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.10.2019