Studijní program N7701: Psychologie

Studijní obor 7701T005: Psychologie

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2015/2016 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNPS15A1, roc: 1, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN913004Teorie osobnosti8HZk21.41-KPSY
OKN913002Psychopatologie dospělých – obecná i speciální12HZk41.41-KPSY
OKN913005Vývojová psychologie : základy a aplikace12HZk31.41-KPSY
OKN913003Psychologický výzkum: teoretická citlivost10HKZ51.41-KPSY
OKN913009Teorie psychologického poradenství ve výchově a vzdělávání12HZk31.41-KPSY
OKN913042Statistika pro pokročilé4HZk21.41-KPSY
OKN912001Evropská myšlenková tradice I14HZ+Zk31.41-KOVF

13
sk: O#KNPS15A2, roc: 1, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN913001Pedagogická psychologie II12HZ+Zk42.41-KPSY
OKN913008Diagnostika v psychologickém poradenství8HKZ22.41-KPSYOKN913009
OKN913010Psychologická diagnostika dospělých8HZk22.41-KPSYOKN913002
OKN913011Psychopatologie dětí12HZk32.41-KPSYOKN913002
OKN913013Kognitivní psychologie a psychologie diskurzu12HZk22.41-KPSYOKN913004
OKN913014Specifické poruchy učení8HZk22.41-KPSY
OKN912002Evropská myšlenková tradice II14HZ+Zk32.41-KOVF

16
sk: O#KNPS15A3, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN913055Základy psychoterapie12HZk43.41-KPSYOKN913009
OKN913029Etika v práci psychologa8HZ23.41-KPSYOKN913002
OKN913012Diagnostika dětí12HZk33.41-KPSYOKN913011

19
sk: O#KNPS15A4, roc: 2, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN913043Seminář k teoriím osobnosti4HZ23., 4.41-KPSYOKN913004
OKN913025Problematika rodinného a manželského poradenství8HZ24.41-KPSYOKN913002
OSZNDP10Příprava a zpracování diplomové práceJiné153., 4.41-KPSY

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#KNPS15B1, roc: 0, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN913018Autodiagnostika pro učitele6HZ31.41-KPSYOKN913042,
OKN913004
OKN913038Diplomový seminář A (kvantitativní)8HZ31., 2.41-KPSY
OKN913036Diplomový seminář B (kvalitativní)0/28HZ31., 2.41-KPSY
OKN913019Kulturní psychologie4HZ32., 4.41-KPSYOKN913004
OKN913031Časová perspektiva – vztah žáků k budoucnosti6HZ31.–4.41-KPSY
OKN913016Diagnostika autismu8HZ32., 4.41-KPSYOKN913002
OKN913034Forenzní psychologie8HZ31.–4.41-KPSYOKN913002
OKN913040Interakce, vztahy, komunikace12HZ31.–4.41-KPSY
OKN913039Interkulturní komunikace ve vzdělávání II8HZ31.–4.41-KPSY
OKN913020Poradenské vedení skupin v období dětství a dospívání8HZ31.–4.41-KPSYOKN913009
OKN913026Psychologie nezaměstnanosti8HZ31.–4.41-KPSY
OKN913022ASpecifické poruchy učení – intervence8HZ31.–4.41-KPSY
OKN913022BSpecific learning disorders intervention8HZ31.–4.41-KPSY
OKN913021Školní psychologie8HZ31.–4.41-KPSYOKN913004
OKN913046Legislativa pro výkon profese8HZ31.–4.41-KPSY
OKN913047Sexuologie10HZ31.–4.41-KPSYOKN913002
OKN913027Krizová intervence8HZ31.–4.41-KPSYOKN913002
OKN913017Úvod do behaviorální psychoterapie14HZ31.–4.41-KPSYOKN913002
OKN913049Problematika dlouhodobě nemocných a umírajících6HZ341-KPSYOKN913002

Limit skupiny: 12

Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 12 kreditů.

29
sk: O#KNPS15B2, roc: 0, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN913060Stáž základní poradenská6HZ81., 2.41-KPSYOKN913005OKN913160,
OKN913065,
OKN913066
OKN913160Stáž doplňková poradenská6HZ62.41-KPSYOKN913005OKN913060,
OKN913165
OKN913061Reflexe poradenských stáží6HZ61.–4.41-KPSYOKN913065,
OKN913066
OKN913065Stáž základní klinická6HZ82.41-KPSYOKN913002OKN913060,
OKN913061,
OKN913165
OKN913165Stáž doplňková klinická6HZ61., 2.41-KPSYOKN913002OKN913160,
OKN913065
OKN913066Reflexe klinických stáží6HZ62., 4.41-KPSYOKN913061,
OKN913060

Limit skupiny: 20

34
sk: O#KNPS15B3, roc: 12, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN913260Stáž rozšiřující poradenská6HZ81.–4.41-KPSYOKN913005
OKN913265Stáž rozšiřující klinická6HZ82., 4.41-KPSYOKN913002
OKN913166Stáž badatelská6HZ82., 4.41-KPSY

Limit skupiny: 8

Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 8 kreditů.

40
40

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZKNPSY SZZ PV předmět: OSZNM45 Klinická psychologie; OSZNM46 Psychologie osobnosti; OSZNM47 Vývojová psychologie
OSZD005 Obhajoba diplomové práce
OSZNM43 Pedagogická psychologie a poradenství
OSZNM44 Psychodiagnostika

Státní závěrečná zkouška je tvořena čtyřmi částmi, kterými jsou: 1. Obhajoba diplomové práce 2. Pedagogická psychologie a poradenství, 3. Psychodiagnostika a 4. Povinně volitelný předmět – Psychologie osobnosti nebo Vývojová psychologie nebo Klinická psychologie. Část 1 může být konána nezávisle na ostatních částech, části 2-4 se konají v jednom termínu. Při neúspěchu v jakékoli části student opakuje jen danou část SZZ.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 26.02.2020