Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T298: Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N1PG17A, roc: 1, limit: 43
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ1P101AÚvod do studia0/1Z21.41-KPGOPNQ1P102A Z,
OPNQ1P103A Z,
OPNQ1P104A Z,
OPNQ1P105A Z,
OPNQ1P106A Z,
OPNQ1P107A Z,
OPNQ1B108A Z
OPNQ1P102ATeorie výchovy2/0Zk31.41-KPGOPNQ1P101A Z,
OPNQ1B108A Z,
OPNQ1P107A Z,
OPNQ1P106A Z,
OPNQ1P105A Z,
OPNQ1P104A Z,
OPNQ1P103A Z
OPNQ2P103A
OPNQ1P103AKomparativní pedagogika2/0Zk31.41-KPGOPNQ1P101A Z,
OPNQ1B108A Z,
OPNQ1P107A Z,
OPNQ1P106A Z,
OPNQ1P105A Z,
OPNQ1P104A Z,
OPNQ1P102A Z
OPNQ1P104AMetodologie pedagogického výzkumu I2/1Z+Zk41.41-KPGOPNQ1P101A Z,
OPNQ1P102A Z,
OPNQ1P103A Z,
OPNQ1P105A Z,
OPNQ1P106A Z,
OPNQ1P107A Z,
OPNQ1B108A Z
OPNQ2P101A
OPNQ1P105ASeminář z obecné didaktiky0/1Z21.41-KPGOPNQ1B108A Z,
OPNQ1P101A Z,
OPNQ1P102A Z,
OPNQ1P103A Z,
OPNQ1P104A Z,
OPNQ1P106A Z,
OPNQ1P107A Z
OPNQ1P106ALogika pro studenty sociálních věd1/1Z21.41-KPGOPNQ1P105A Z,
OPNQ1P104A Z,
OPNQ1B108A Z,
OPNQ1P103A Z,
OPNQ1P102A Z,
OPNQ1P107A Z,
OPNQ1P101A Z
OPNQ1P107APráce s odborným textem I1/1KZ31.41-KPGOPNQ1B108A Z,
OPNQ1P106A Z,
OPNQ1P104A Z,
OPNQ1P103A Z,
OPNQ1P102A Z,
OPNQ1P105A Z,
OPNQ1P101A Z
OPNQ1B108AFyzická antropologie2/1Z+Zk41.41-KBESOPNQ1P104A Z,
OPNQ1P105A Z,
OPNQ1P106A Z,
OPNQ1P107A Z,
OPNQ1P101A Z,
OPNQ1P102A Z,
OPNQ1P103A Z
OPNQ1P109AMetodologie pedagogického výzkumu II1/1Zk32.41-KPGOPNQ1P104AOPNQ2P104A
OPNQ1Q110ASociální a kulturní antropologie2/1Z+Zk42.41-KPSYOPNQ1B108A
OPNQ1P111ADidaktika pedagogických věd0/2KZ22.41-KPGOPNQ1P101AOPNQ2P105A
OPNQ1P112ASeminář k dějinám výchovy0/2Z22.41-KPGOPNQ1P101A
OPNQ1P113AOdborná praxe s reflekt. seminářem I0/3Z62.41-KPGOPNQ1P101AOPNQ2P106A
OPNQ1P114APráce s odborným textem II1/1KZ32.41-KPGOPNQ1P107A

13
sk: O#N1PG17B, roc: 2, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ1P115AOdborná praxe s reflekt. seminářem II0/3Z63.41-KPGOPNQ1P113AOPNQ2P107A
OPNQ1P116APraktikum pedagogického výzkumu0/3KZ43.41-KPGOPNQ1P109A
OPNQ1P117ADiplomový seminář1/2Z43.41-KPGOPNQ1P109A
OPNQ1P118ASeminář k filozofii výchovy0/2Z23.41-KPGOPNQ1P112A
OPNQ1T119AKinantropologie1/1Z+Zk33.41-KTVOPNQ1B108A
OPNQ1P120AZáklady andragogiky a androdidaktiky1/2KZ44.41-KPGOPNQ1P111A
OPNQ1P121AGerontagogika1/1Z34.41-KPGOPNQ1P111A
OPNQ1O122APedagogická a filozofická antropologie2/1Z+Zk44.41-KOVFOPNQ1Q110A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#N1PG17C, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ1P123BPsychohygiena a sebeřízení0/2Z32.41-KPGOPNQ1P101A
OPNQ1P124BPohybové aktivity0/2Z32.41-KPGOPNQ1P101A

Limit skupiny: 3

23
sk: O#N1PG17D, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ1P125BSeminář integrální antropologie I0/2KZ33.41-KPGOPNQ1Q110A
OPNQ1P126BKontrolovaná četba odborných textů I0/2KZ33.41-KPGOPNQ1P101A
OPNQ1P127BMulticulturality in Education1/1KZ33.41-KPGOPNQ1P101A

Limit skupiny: 6

28
sk: O#N1PG17E, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNQ1P128BSeminář integrální antropologie II0/2KZ34.41-KPGOPNQ1Q110A
OPNQ1P129BKontrolovaná četba odborných textů II0/2KZ34.41-KPGOPNQ1P101A
OPNQ1P130BSociální a kulturní ekologie1/1KZ34.41-KPGOPNQ1P101A

Limit skupiny: 6

34
34

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM48 Pedagogické vědy v antropologické perspektivě
OSZNM49 Didaktika pedagogiky

* Příslušné části státní zkoušky: OSZNM48 Pedagogické vědy v antropologické perspektivě OSZNM49 Didaktika pedagogiky

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 30.08.2020