Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T277: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNS2SA1, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS2S101ASpeciální pedagogika školního věku12HZk41.41-KSPOKNS2S102AOPNS2S101A
OKNS2S102AEdukační specifika školního věku – metodika a didaktika12HZk41.41-KSPOKNS2S101AOPNS2S102A

13
sk: O#KNS2SA2, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS2S103ASpeciálněpedagogická diagnostika a poradenství ve školním věku8HZk32.41-KSPOKNS2S101A,
OKNS2S102A
OPNS2S103A
OKNS2S104AProblematika edukace vybraných minorit8HZk32.41-KSPOKNS2S101A,
OKNS2S102A
OPNS2S104A
OKNS2S105ASouvislá oborová speciálně pedagogická praxe I.2TZ32.41-KSPOKNS2S101A,
OKNS2S102A
OPNS2S105A

16
sk: O#KNS2SA3, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS2S106ASouvislá oborová speciálně pedagogická praxe II.2TZ33.41-KSPOKNS2S105AOPNS2S106A
OKNS2S107AMetodika inkluzívní pedagogiky16HZk63.41-KSPOKNS2S103AOPNS2S107A

19
sk: O#KNS2SA4, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS2S108AIndividualizace edukačních postupů a tvorba IVP12HZ44.41-KSPOKNS2S103A,
OKNS2S104A
OPNS2S108A
OKNS2S109AHistoricko-filozofický kontext postavení osob s postižením ve společnosti12HZk44.41-KSPOKNS2S103A,
OKNS2S104A
OPNS2S109A

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#KNS2SB1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS2S110BMetodologie výzkumu ve speciální pedagogice8HZ31.41-KSPOKNS2S101A,
OKNS2S102A
OPNS2S110B
OKNS2S111BResearch Methodology in Special Education8HZ31.41-KSPOKNS2S101A,
OKNS2S102A
OPNS2S111B

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 3 kreditů.

29
sk: O#KNS2SB2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS2S112BExpresívní terapie v speciální pedagogice – varianta A8HZ32.41-KSPOKNS2S101A,
OKNS2S102A
OPNS2S112BOKNS2S113B
OKNS2S113BExpresívní terapie v speciální pedagogice – varianta B8HZ32.41-KSPOKNS2S102A,
OKNS2S101A
OPNS2S113BOKNS2S112B

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 3 kreditů.

34
sk: O#KNS2SB3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS2S114BProhlubující kurz – varianta A12HZ43.41-KSPOKNS2S103A,
OKNS2S102A,
OKNS2S101A
OPNS2S114B
OKNS2S115BProhlubující kurz – varianta B12HZ43.41-KSPOKNS2S103A,
OKNS2S102A,
OKNS2S101A
OPNS2S115B
OKNS2S116BProhlubující kurz – varianta C12HZ43.41-KSPOKNS2S103A,
OKNS2S102A,
OKNS2S101A
OPNS2S116B

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 4 kreditů.

40
40

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM29 Speciální pedagogika
OSZNM30 Speciální pedagogika školního věku
OSZNM31 Metodiky a didaktiky integrativní pedagogiky

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 30.10.2019