Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7506R028: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PBS2SA1, roc: 1, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS2S101APropedeutika speciální pedagogiky2/0Zk31.41-KSPOPBS2S102A,
OPBS2S103A
OPBS2S102ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP I.2/1Zk41.41-KSPOPBS2S103A,
OPBS2S101A
OPBS2S103ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s TP I.2/1Zk41.41-KSPOPBS2S101A,
OPBS2S102A
OPBS2S104ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP I.2/1Zk42.41-KSPOPBS2S101A,
OPBS2S102A,
OPBS2S103A
OPBS2S105ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s ŘP I.2/1Zk42.41-KSPOPBS2S102A,
OPBS2S103A,
OPBS2S101A
OPBS2S106ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se ZP I.2/1Zk42.41-KSPOPBS2S103A,
OPBS2S101A,
OPBS2S102A

13
sk: O#PBS2SA2, roc: 2, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS2S107ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP II.1/2Zk43.41-KSPOPBS2S104A
OPBS2S108ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se ZP II.1/2Zk43.41-KSPOPBS2S106A
OPBS2S109ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s ŘP II.1/2Zk43.41-KSPOPBS2S105A
OPBS2S110ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s PCH I.2/1Zk44.41-KSPOPBS2S105A
OPBS2S111ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s TP II.1/2Zk44.41-KSPOPBS2S103A,
OPBS2S109A
OPBS2S112AMetodika práce asistenta pedagoga I.0/1Z14.41-KSPOPBS2S109A

16
sk: O#PBS2SA3, roc: 3, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS2S113ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s PCH II.1/2Zk45.41-KSPOPBS2S110A
OPBS2S114ATvorba individuálně vzdělávacích plánů1/1Z35.41-KSPOPBS2S109A
OPBS2S115AMetodika práce asistenta pedagoga II.0/2Zk35.41-KSPOPBS2S112A
OPBS2S116AZáklady inkluzívní pedagogiky pro SPPG1/0Z26.41-KSPOPBS2S115A
OPBS2S117ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP II.1/2Zk46.41-KSPOPBS2S115A
OPBS2S118ASpecifika edukace žáků ze sociálně znevýhodněných minorit1/0Zk36.41-KSPOPBS2S115A

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#PBS2SB1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS2S119BNáslechová praxe v SPPG- AP/ ZŠ0/1Z21.41-KSPOPBS2S101AOPBS2S120B
OPBS2S120BNáslechová praxe v SPPG – AP/SŠ0/1Z21.41-KSPOPBS2S101AOPBS2S119B

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

26
sk: O#PBS2SB4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS2S121BPraxe v ZŠ, SŠ pro žáky se SP, ŘP0/2Z24.41-KSPOPBS2S104A,
OPBS2S105A
OPBS2S122B,
OPBS2S123B
OPBS2S122BPraxe v ZŠ , SŠ pro žáky s TP, ZZn0/2Z24.41-KSPOPBS2S105AOPBS2S111AOPBS2S121B,
OPBS2S123B
OPBS2S123BPraxe v ZŠ, SŠ pro žáky se ZP, MP0/2Z24.41-KSPOPBS2S108AOPBS2S121B,
OPBS2S122B

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

31
sk: O#PBS2SB6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS2S124BPraxe v inkluzivní ZŠ0/1Z26.41-KSPOPBS2S116A
OPBS2S125BPraxe v inkluzivní SŠ0/1Z26.41-KSPOPBS2S116A

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

37
37

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZBSPE2 Speciální pedagogika – vybrané postižení
OSZB041 Speciální pedagogika


STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY:

1. předmět             Speciální pedagogika se zamerením na speciální vzdelávací potreby znevýhodnených osob
2. předmět             predmet z nabídky:

                                  1. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením
                                  2. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením
                                  3. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
                                  4. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
                                  5. speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
                                  6. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování

3. předmět             obhajoba bc. práce

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 01.09.2020