Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7531R001: Učitelství pro mateřské školy

Specializace na dramatickou výchovu

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBM10DA1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7315149Průpravné hry a cvičení9HZ21.41-KPPPOB7315149
OKB7315150Základy hereckého vyjadřování6HZ11.41-KPPPOB7315150
OKB7321121Základy výtvarné kultury I8HZ21.41-KVVOB7321121
OKB7308123Základy HV I8HZ11.41-KHVOB7308123
OKB7308125Hra na klavír I4HZ11.41-KHVOB7308125
OKB7320129Pohyb. dovednosti dětí I4HZ11.41-KTVOB7320129
OKB7320131Teoretické základy TV4HZ21.41-KTVOKB7320128,
OB7320127

13
sk: O#KBM10DA2, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7315151Dramatic. hry a improvizace10HZ+Zk22.41-KPPPOKB7315149OB7315151
OKB7315152Praxe dramatické výchovy5HZ12.41-KPPPOB7315152
OKB7321122Výtvarné vyjadř. plošné I pro spec. HV,TV,DV8HKZ22.41-KVVOB7321122
OKB7308124Základy HV II8HZk12.41-KHVOB7308124
OKB7308126Hra na klavír II4HZ12.41-KHVOB7308126
OKB7320130Pohyb.dovednosti dětí II4HZ12.41-KTVOB7320130

16
sk: O#KBM10DA3, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7315351Metody a techniky DV I8HZ23.41-KPPPOB7315351
OKB7315352Literárně dramatický seminář7HKZ33.41-KPPPOB7315352
OKB7321218Výtvarné vyjadřov.prostor. I pro spec. HV,TV.DV8HKZ23.41-KVVOB7321218
OKB7308220Didaktika předškolní HV I8HZ13.41-KHVOB7308220
OKB7308221Hra na klavír III4HKZ23.41-KHVOB7308221
OKB7320223Pohyb.dovednosti dětí III8HZ23.41-KTVOB7320223

19
sk: O#KBM10DA4, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7315353Metody a techniky Dv II9HZk34.41-KPPPOB7315353
OKB7315354Přednes6HZ24.41-KPPPOB7315354
OKB7321219Didaktika VV I+II pro spec. HV,TV,DV8HZ24.41-KVVOB7321219
OKB7308222Didaktika předškolní HV II12HZ14.41-KHVOB7308222
OKB7320224Pohyb.dovednosti dětí IV8HZ24.41-KTVOB7320224

22
sk: O#KBM10DA5, roc: 3, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7315339Dětské divadlo a divadlo pro děti5HZ25.41-KPPP
OKB7315340Teorie a didaktika Dv4HKZ25.41-KPPP
OKB7315341Praxe dramatické výchovy II6HZ25.41-KPPP
OKB7321320Didaktika VV III pro spec. HV,TV,DV8HZk45.41-KVV
OKB7308321Hudební činnosti ve MŠ I8HZ25.41-KHV
OKB7320323Didaktika TV I8HZ25.41-KTVOKB7320131

25
sk: O#KBM10DA6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7308322Hudební činnosti v MŠ II8HKZ26.41-KHV
OKB7320234Didaktika TV II8HZk26.41-KTVOKB7320323

29
29
Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním oboru Učitelství pro mateřské školy – Bc. se skládá ze dvou částí :
  1. Obhajoba bakalářské práce
  2. Ústní část je rozdělena do oblastí: předškolní pedagogika, psychologie dítěte, specializace
Ad 1.
Obhajoby všech bakalářských prací se konají na Katedře primární pedagogiky, která garantuje tento obor studia.
Ad 2.
Ústní zkouška se koná na katedře primární pedagogiky.

Obě části státní bakalářské zkoušky (obhajoba BP a ústní část) se realizují v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil. Z důvodů návaznosti obou částí jsou většinou organizovány v jednom dni.

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 29.04.2020