Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T277: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PNS2SA1, roc: 1, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS2S101ASpeciální pedagogika školního věku2/1Zk41.41-KSPOPNS2S102A
OPNS2S102AEdukační specifika školního věku – metodika a didaktika1/2Zk41.41-KSPOPNS2S101A
OPNS2S103ASpeciálněpedagogická diagnostika a poradenství ve školním věku1/1Zk32.41-KSPOPNS2S101A,
OPNS2S102A
OPNS2S104AProblematika edukace vybraných minorit2/0Zk32.41-KSPOPNS2S101A,
OPNS2S102A
OPNS2S105ASouvislá oborová speciálně pedagogická praxe I.0/3Z32.41-KSPOPNS2S101A,
OPNS2S102A

13
sk: O#PNS2SA2, roc: 2, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS2S106ASouvislá oborová speciálně pedagogická praxe II.0/3Z33.41-KSPOPNS2S105A
OPNS2S107AMetodika inkluzívní pedagogiky2/2Zk63.41-KSPOPNS2S103A
OPNS2S108AIndividualizace edukačních postupů a tvorba IVP1/2Z44.41-KSPOPNS2S103A,
OPNS2S105A
OPNS2S109AHistoricko-filozofický kontext postavení osob s postižením ve společnosti2/1Zk44.41-KSPOPNS2S103A,
OPNS2S104A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#PNS2SB1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS2S110BMetodologie výzkumu ve speciální pedagogice1/1Z31.41-KSPOPNS2S102A
OPNS2S111BResearch Methodology in Special Education1/1Z31.41-KSPOPNS2S102A

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 3 kreditů.

23
sk: O#PNS2SB2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS2S112BExpresívní terapie v speciální pedagogice – varianta A1/1Z32.41-KSPOPNS2S101A,
OPNS2S102A
OPNS2S113B
OPNS2S113BExpresívní terapie v speciální pedagogice – varianta B1/1Z32.41-KSPOPNS2S102A,
OPNS2S101A
OPNS2S112B

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 3 kreditů.

28
sk: O#PNS2SB3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS2S114BProhlubující kurz – varianta A1/2Z43.41-KSPOPNS2S103A,
OPNS2S102A,
OPNS2S101A
OPNS2S103A,
OPNS2S101A,
OPNS2S102A
OPNS2S115BProhlubující kurz – varianta B1/2Z43.41-KSPOPNS2S102A,
OPNS2S103A,
OPNS2S101A
OPNS2S102A,
OPNS2S103A,
OPNS2S101A
OPNS2S116BProhlubující kurz – varianta C1/2Z43.41-KSPOPNS2S103A,
OPNS2S102A,
OPNS2S101A
OPNS2S101A,
OPNS2S103A,
OPNS2S102A

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 4 kreditů.

34
34

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM29 Speciální pedagogika
OSZNM30 Speciální pedagogika školního věku
OSZNM31 Metodiky a didaktiky integrativní pedagogiky

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 05.02.2020