Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T222: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – německý jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PNG2G1A1, roc: 1, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNG2G101ATextová a stylistická analýza1/1Zk21.41-KG
OPNG2G102AMorfosyntax německé věty1/0Z21.41-KG
OPNG2G103AVývoj německého dramatu0/1Z21.41-KG
OPNG2G104ADidaktika německého jazyka I1/1Z21.41-KG
OPNG2G105ANáslechová praxe v oboru německý jazyk0/1Z11.41-KG
OPNG2G106ASlovotvorba současné němčiny1/1Z22.41-KG
OPNG2G107ALiteratura I (1925-1945)1/1Zk32.41-KG
OPNG2G108ADidaktika německého jazyka II1/1Zk22.41-KGOPNG2G104A
OPNG2G109ASouvislá praxe na ZŠ s reflexí (německý jazyk)0/3Z32.41-KG

13
sk: O#PNG2G1A2, roc: 2, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNG2G110AVývojové tendence německého jazyka1/1Zk33.41-KG
OPNG2G111ALiteratura II (1945-1990)1/1Zk23.41-KGOPNG2G107A
OPNG2G112ADidaktika německého jazyka III0/2Zk23.41-KG
OPNG2G113ASouvislá praxe na SŠ s reflexí (německý jazyk)0/3Z33.41-KG
OPNG2G114ALiteratura pro děti a mládež1/1Z24.41-KG
OPNG2G115ALiteratura III (od 1990 do současnosti)1/0Z24.41-KGOPNG2G111A
OPNG2G116ADidaktika německého jazyka IV0/2Z24.41-KG
OPNG2G117AKlauzurní práce z německého jazyka pro magisterské studiumKLP13., 4.41-KGOPNG2G111A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#PNG2G1B1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNG2G118BKonverzační trénink I0/1Z21.41-KG
OPNG2G119BKorektivní fonetický seminář0/1Z21.41-KG
OPNG2G120BÚvod do translatologie0/1Z21.41-KG
OPNG2G121BNěmecká literatura z českých zemí1/0Z21.41-KG
OPNG2G122BVybrané kapitoly z morfosyntaxe0/1Z21.41-KG
OPNG2G138BČesko-německé soužití v historických zemích Koruny České a v předválečném Československu1/0Z21.41-KG

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

23
sk: O#PNG2G1B2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNG2G123BKonverzační trénink II0/1Z22.41-KG
OPNG2G124BPřekladatelský seminář0/1Z22.41-KG
OPNG2G125BPragmalingvistika0/1Z22.41-KG
OPNG2G126BHistorický román0/1Z22.41-KG
OPNG2G127BAnalýza literárních textů0/1Z22.41-KG

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

28
sk: O#PNG2G1B3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNG2G128BKonverzační trénink III0/1Z23.41-KG
OPNG2G129BObecná lingvistika a germanistika v českých zemích0/1Z23.41-KG
OPNG2G130BRakouská a švýcarská literatura 19. a 20. století0/1Z23.41-KG
OPNG2G131BAktuální problémy lingvodidaktiky0/1Z23.41-KG
OPNG2G132BRozvoj písemného projevu0/1Z23.41-KG

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

33
sk: O#PNG2G1B4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNG2G133BKonverzační trénink IV0/2Z24.41-KG
OPNG2G134BSeminář k současné německé literatuře0/2Z24.41-KG
OPNG2G135BVybrané kapitoly ze sociolingvistiky1/1Z24.41-KG
OPNG2G136BDidaktika literatury pro děti a mládež0/2Z24.41-KG
OPNG2G137BInteraktivní média ve výuce německého jazyka0/2Z24.41-KG

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

39
39

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM13 Německý jazyk s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 03.06.2020