Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor : Univerzitní základ a pedagogicko psychologická příprava pro obory učitelství

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

Pedagogicko psychologická příprava

sk: O#NUZ17A, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0P101AObecná didaktika a školní pedagogika2/0Zk31.41-KPGOPNZ0Q102A Z
OPNZ0Q102APedagogická a školní psychologie3/0Zk31.41-KPSYONPP13101,
OPNS1Q105A
OPNZ0P103APedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí0/4Z41., 2.41-KPG

15

Univerzitní základ povinné předměty

sk: O#NUZ17B, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0O138AProfesní etika pro učitele2/0Zk21., 2.41-KOVF

20
20

Povinně volitelné předměty

Univerzitní základ povinné předměty

sk: O#NUZ17K, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0A140ACizí jazyk – angličtinaZk11., 2.41-KAJLOPNA2A103A,
OPNA1A103A
OPNA2A103A
OPNZ0F141ACizí jazyk – francouzštinaZk12.41-KFJLOPNF2F103AOPNF2F103A
OPNZ0G141ACizí jazyk – němčinaZk11., 2.41-KGOPNG2G102AOPNG2G102A
OPNZ0R141ACizí jazyk – ruštinaZk11., 2.41-KRLOPNR2R104AOPNR2R104A

Limit skupiny: 1

Studenti s oborem AJ, FJ, NJ nebo RJ plní předmět Cizí jazyk předmětem oborového studijního plánu (viz záměnnosti).

29
29

Povinné předměty

Univerzitní základ povinné předměty

sk: O#NUZ17C, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0C139AČeský jazykZk13., 4.41-KCJOPNC2C102A

Předmět OPNZ0C139A – nezapisují studenti oboru český jazyk.

36
36

Povinně volitelné předměty

Pedagogicko-psychologická příprava – Modul pedagogický

sk: O#NUZ17D, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0P104BAlternativní pedagogika1/1KZ22.41-UVRVOPNZ0P101A
OPNZ0P105BTvorba a využití didaktických testů1/1KZ22.41-KPGOPNZ0P101A
OPNZ0P106BInterkulturní vzdělávání1/1KZ22.41-KPGOPNZ0P101AOPNQ2P103A Z,
OPNY2P101A Z
OPNZ0P107BPedagogické ovlivňování volného času1/1KZ22.41-KPGOPNZ0P101AOPNQ2P103A Z
OPNZ0P108BAndragogika1/1KZ22.41-KAMVOPNZ0P101AOPNQ1P101A Z,
OPNQ2P103A Z
OPNZ0P109BVýchova zážitkem1/1KZ22.41-KPGOPNZ0P101A
OPNZ0P110BProfesní rozvoj a další vzdělávání učitelů1/1KZ22.41-KPGOPNZ0P101A
OPNZ0P111BMediální výchova1/1KZ22.41-KPGOPNZ0P101A
OPNZ0P112BZdravotní gramotnost pro učitele1/1KZ22.41-KPGOPNZ0P101AOPNQ1P101A Z,
OPNQ2P103A Z,
OPNY2P101A Z
OPNZ0U113BZáklady školského managementu1/1KZ22.41-KAMV
OPNZ0P114BDevelopment and Use of Didactical Tests1/1KZ22.41-KPGOPNZ0P101A
OPNZ0P115BMulticulturality in Education1/1KZ22.41-KPGOPNZ0P101AOPNQ1P101A Z

Limit skupiny: 2

45

Pedagogicko-psychologická příprava – Modul psychologický

sk: O#NUZ17E, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0Q116BPedagogicko-psychologické poradenství1/1KZ23.41-KPSY
OPNZ0Q117BŠkolní třída1/1KZ23.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13065
OPNZ0Q118BPoruchy učení1/1KZ23.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13063
OPNZ0Q119BPrevence rizikového chování1/1KZ23.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13202
OPNZ0Q120BPoruchy psychického vývoje1/1KZ23., 4.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13062
OPNZ0Q121BZprostředkované učení1/1KZ23.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13200
OPNZ0Q122BMotivace ve škole1/1KZ23., 4.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13152
OPNZ0Q123BAutodiagnostika učitele1/1KZ23.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13159
OPNZ0Q124BNeuropsychologie ve vzdělávání1/1KZ23.41-KPSYOPNZ0Q102A
OPNZ0Q125BPsychologie virtuálního světa1/1KZ23.41-KPSYOPNZ0Q102A
OPNZ0Q157BPoruchy chování1/1KZ23.41-KPSY

Limit skupiny: 2

52

Pedagogicko-psychologická příprava – pedagogicko-psychologický

sk: O#NUZ17F, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0P126BPrevence školního násilí a šikanování0/1Z24.41-KPGOPNZ0P101AOPNY2P101A Z
OPNZ0P127BAutorita ve výchově0/1Z24.41-KPGOPNZ0P101A
OPNZ0P128BPedagogické řízení školy0/1Z24.41-KPGOPNZ0P101A
OPNZ0P129BGerontagogika0/1Z24.41-KPGOPNZ0P101AOPNQ1P101A Z,
OPNQ2P103A Z,
OPNY2P101A Z
OPNZ0P130BSebevýchova pro učitele0/1Z24.41-KPGOPNZ0P101AOPNQ1P101A Z,
OPNY2P101A Z
OPNZ0P131BAuthority in Education0/1Z24.41-KPGOPNZ0P101A
OPNZ0Q132BGender a škola0/1Z23.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13157
OPNZ0Q133BVztahy rodiny a školy0/1Z24.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13153
OPNZ0Q134BEtnické minority ve škole0/1Z24.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13047
OPNZ0Q135BVzdělávání ve vyloučených lokalitách0/1Z24.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13151
OPNZ0Q136BNadané děti0/1Z23., 4.41-KPSYOPNZ0Q102AONPP13145
OPNZ0Q137BGender in School0/1Z24.41-KPSY

Limit skupiny: 2

59
59

Volitelné předměty

Univerzitní základ volitelné předměty – Společenskovědní modul

sk: O#NUZ17G, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0O142CEvropská myšlenková tradice2/0Zk43.41-KOVF
OPNZ0D143CKulturní a sociální antropologie2/0Zk43.41-KDDD
OPNZ0B144CSociální a kulturní ekologie1/0Zk24.41-KBES
OPNZ0D145CČeské dějiny v kontextu světových dějin1/0Zk24.41-KDDD
OPNZ0Z167CPrezentační a komunikační dovednosti v praxi0/2Z33., 4.41-UVRV
OPNZ0Z169CDobrovolnická činnost v době mimořádné (COVID-19)0/2Z44.41-UVRV

66

Univerzitní základ volitelné předměty – Metodologický modul

sk: O#NUZ17H, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0B146CZáklady současného vědeckého diskurzu v přírodních vědách1/1KZ43.41-KBES
OPNZ0O147CZáklady současného vědeckého diskurzu v sociálních vědách1/1KZ43.41-KOVF
OPNZ0Z148CMetodologie výzkumu ve vzdělávání2/0KZ43.41-UVRV
OPNZ0M149CStatistické zpracování dat1/1KZ44.41-KMDM
OPNZ0A150CAcademic Skills0/2KZ43., 4.41-KAJLOPNA2A101A,
OPBA2A103A,
OPBA2A102A
OPNZ0Z157CKomunikace ve škole a školní třídě0/3Z64.41-UVRV
OPNZ0Z158CHodnocení pro učení a poskytování popisné zpětné vazby žákům0/3Z63.41-UVRV
OPNZ0P168CKomunikace učitele s rodiči0/2Z43.41-KPG
OPNZ0S169CPodpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami „Chcidoucovat“0/2Z43., 4.41-KSP
OPNZ0Z171CIntegrita a etika ve výzkumu0/2Jiné43.41-UVRV

71

Univerzitní základ volitelné předměty – Technologický modul

sk: O#NUZ17I, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0I151CPočítač ve vzdělávání0/2KZ43., 4.41-KITTV
OPNZ0I152CVzdělávací technologie v práci učitele0/2KZ43., 4.41-KITTV
OPNZ0I153CVyužití mobilních dotykových technologií ve výuce0/2KZ43., 4.41-KITTV
OPNZ0I154CVyužití interaktivních technologií ve výuce0/2KZ43., 4.41-KITTV

76

Univerzitní základ volitelné předměty – Uměnovědný modul

sk: O#NUZ17J, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0H155CEvropské kulturní dědictví – hudba1/0Zk24.41-KHV
OPNZ0V156CEvropské kulturní dědictví – výtvarné umění1/0Zk24.41-KVV

82
82

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM15 Pedagogika a psychologie pro učitele

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 05.02.2021