Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N1MA12A1, roc: 1, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310002Didaktika matematiky I1/2Z31.41-KMDM
ON2310N215Geometrie2/1Zk31.41-KMDMON2310215
ON2310003Historie matematiky1/1Z31.41-KMDM
ON1310N002Metody řešení úloh středoškolské matematiky0/4KZ51.41-KMDM
ON1310N001Integrovaná výuka matematiky a cizího jazyka0/2Z21.41-KMDM
ON2310SZ1Klauzurní práce (N MA)KLP11.41-KMDMON2310SZ

13
sk: O#N1MA12A2, roc: 1, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310004Číselné a algebraické struktury2/1Zk32.41-KMDM
ON2310N005Didaktika matematiky II2/2Zk52.41-KMDMON2310002ON2310005
ON1310N003Klasická díla didaktiky matematiky0/2Z32.41-KMDMON2310002
ON1310003Praxe ZŠ s reflexí4TZ22.41-KMDMON2310002
ON2310V02Přípravný seminář k závěrečné práci0/2Z22.41-KMDM
ON1310002Historie matematiky II1/1Z22.41-KMDMON2310003 Z

16
sk: O#N1MA12A3, roc: 2, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310N002Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky1/2KZ33.41-KMDMON2310101
ON2310009Didaktika matematiky III0/2Zk33.41-KMDMON2310N005
ON1310104Praxe SŠ s reflexí4TZ23.41-KMDMON2310002
ON1310N004Historie matematiky III1/1Z33.41-KMDMON2310003 Z
ON1310105Vybrané kapitoly z vyšší algebry2/1Zk33.41-KMDM
ON1310103Didakticko matematický seminář KMDM0/1Z23.41-KMDMON1310108,
ON2310V01

19
sk: O#N1MA12A4, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310302Matematický talent a jeho rozvoj0/2Z24.41-KMDMON2310002
ON1310N005Vybrané kapitoly z geometrie2/1Zk34.41-KMDM
ON1310N006Vybrané kapitoly z matematické analýzy2/1Zk34.41-KMDM
ON1310108Didakticko matematický seminář KMDM II0/1Z24.41-KMDMON2310V01,
ON1310103

22
22

Povinně volitelné předměty

Blok 1

sk: O#N1MA12B4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310303Obecné otázky didaktiky matematiky0/2Z23.41-KMDMON2310002
ON2310304Výzkum v didaktice matematiky0/2Z24.41-KMDM

Limit skupiny: 2

31

Blok 2

sk: O#N1MA12C4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON1310502Seminář z moderní matematiky0/2Z24.41-KMDM
ON2310N001Aplikovaná matematika0/2Z24.41-KMDM

Limit skupiny: 2

38
38

Volitelné předměty

sk: O#N1MA12V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310V06Asistentská praxe z matematiky0/1Z3*41-KMDM
ON2310V06Integrovaná výuka matematiky a angličtiny II0/1Z4LS41-KMDM
OB2310V10Matematická soutěž pro žáky prvního stupně0/1Z4LS41-KMDM
ON2310V09Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat0/2Z3ZS41-KMDM

43

Erasmus

sk: O#EN1MA12, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEN2310001Mathematical education for student teachers of Maths (for pupils aged 12-19)2/0Zk6*41-KMDM
OEN2310002Videocases in the teaching of mathematics2/0Zk6*41-KMDM
OEN2310003Content and Language Integrated Learning (CLIL)0/1Z6*41-KMDM
OEN2310004Sequences and series2/0Z+Zk6*41-KMDM
OEN2310009Mathematics for secondary school teachers and history of Mathematics1/1Zk6*41-KMDM

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

49
49

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM04 Didaktika matematiky
OSZNM11 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky, ze zkoušky z didaktiky matematiky a obhajoby diplomové práce. Pořadí obhajoby diplomové práce a zkoušek z matematiky a z didaktiky matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry. Předměty Asistentská praxe z matematiky a Didakticko-matematický seminář lze zapisovat opakovaně.
V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 22.01.2020