Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R056: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBPRAA1, roc: 1, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPV14101Úvod do studia8HZ41.41-KPG
OKBPV14102Obecná pedagogika a kapitoly z dějin výchovy12HZk71.41-KPG
OKBPV14103Filozofie výchovy a etika učitelství8HZ41.41-KPG
OKBPV13001Obecná a vývojová psychologie14HZk61.41-KPSYOKO131115
OKBPV14105Biologie člověka12HZk51.41-KPGOKB2317002

13
sk: O#KBPRAA2, roc: 1, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPV14107Vzdělávání dospělých12HZ52.41-KPGOKBPV14102
OKBPV13002Sociální a pedagogická psychologie14HZk52.41-KPSYOKBPV13001OKO131123
OKBPV14109Obecná didaktika14HZk62.41-KPGOKBPV14102
OKBPV19110Informační a komunikační technologie16Zk52.41-KITTVOKBPV14101
OKBPV14301Základy sociální pedagogiky12HZ52.41-KPGOKBPV14102

16
sk: O#KBPRAA3, roc: 2, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPV14302Úvod do speciální pedagogiky12HZk63.41-KPGOKBPV14102
OKBPV14303Pedagogika odborného vzdělávání12HZk63.41-KPGOKBPV14102
OKBPV19304Odborná pedagogická praxe I30Z53.41-KITTVOKBPV14109
OKBPV14305Seminář k bakalářské práci12HZ63.41-KPGOKBPV14101

19
sk: O#KBPRAA4, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPV19306Didaktika odborného vzdělávání I18Zk74.41-KITTVOKBPV14303
OKBPV14307Environmentální vzdělávání8HZ64.41-KPGOKBPV14102
OKBPV19308Odborná pedagogická praxe II30Z54.41-KITTVOKBPV19304
OKBPV14106Pedagogika volného času12HKZ64.41-KPGOKBPV14301

22
sk: O#KBPRAA5, roc: 3, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPV14501Pedagogicko-psychologická diagnostika8HKZ75.41-KPGOKBPV13002
OKBPV19502Didaktika odborného vzdělávání II14Zk85.41-KITTVOKBPV19306
OKBPV19504Odborná pedagogická praxe III30Z55.41-KITTVOKBPV19308
OKBPV14505Sociální a pedagogická komunikace8HKZ65.41-KPGOKBPV14106

25
sk: O#KBPRAA6, roc: 3, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPV14506Legislativa ve školství8HZ46.41-KPGOKBPV14303
OKBPV19507Didaktika odborného vzdělávání III12Zk56.41-KITTVOKBPV19502
OKBPV14508Ochrana zdraví a první pomoc8HKZ46.41-KPGOKBPV14307
OKBPV19509Odborná pedagogická praxe IV26Z46.41-KITTVOKBPV19504
OKBPV14510Příprava a zpracování bakalářské práceJiné45., 6.41-KPGOKBPV14305
OKBPV14503Prevence závislostí a kriminality8HKZ46.41-KPGOKBPV14106

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#KBPRAB3, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPV19V30Zpracování a prezentace dat8KZ63.41-KITTVOKBPV19110
OKBPV14V32Specifické poruchy učení a chování8KZ63.41-KPGOKBPV14109
OKBPV14V34Mediální výchova8HKZ63.41-KPGOKBPV14109

Limit skupiny: 6

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 6 kreditů.

35
sk: O#KBPRAB4, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPV19V31Technologická podpora výuky8KZ64.41-KITTVOKBPV19110
OKBPV14V33Strategie zdravého životního stylu8KZ64.41-KPGOKBPV14301
OKBPV14V35Multikulturní výchova8HKZ64.41-KPGOKBPV14301

Limit skupiny: 6

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 6 kreditů.

40
40

Volitelné předměty

sk: O#KBPRAV0, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKVP17003Šikanování v dětských kolektivech I4HZ3*41-KPGOKB2317001,
OKB2314101
OKVP14008Šikanování v dětských kolektivech II4HKZ3*41-KPGOKVP17003
OKVP14011Kvalita života a zdraví ve stáří I4HZ3*41-KPGOKB2317001,
OKB2314101
OKVP14013Kvalita života a zdraví ve stáří II4HKZ3*41-KPGOKVP14011
OKVP17001Násilí v rodině – syndrom CAN I4HZ3*41-KPGOKB2317001,
OKB2314101,
OK0514140
OKVP17008Násilí v rodině – syndrom CAN II4HKZ3*41-KPGOKVP17001

46
46

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB063 Pedagogika, psychologie a didaktika odborného vzdělávání
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 1. Obhajoba bakalářské práce 2. Pedagogika, psychologie a didaktika odborného vzdělávání

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 03.02.2020