Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R235: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2321A1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A01Úvod do výtvarné kultury2/0Zk41.41-KVV
OB2321A02Kresba I1/1KZ21.41-KVV
OB2321A03Modelování I1/1Z21.41-KVV
OB2321A04Kurz výtvarné tvorby I1TKZ21.41-KVV

13
sk: O#B2321A2, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A05Základy výtvarné kultury I2/0Zk32.41-KVVOB2321A01
OB2321A06Výtvarný projev a výchova I2/0Zk32.41-KVVOB2321A01
OB2321A07Malba I1/1KZ22.41-KVVOB2321A02
OB2321A08Modelování II0/2Zk32.41-KVVOB2321A03
OB2321A09Exkurze I4DZ12.41-KVVOB2321A01

16
sk: O#B2321A3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A10Základy výtvarné kultury II2/0Zk33.41-KVVOB2321A05
OB2321A11Výtvarný projev a výchova II1/1KZ33.41-KVVOB2321A06
OB2321A12Malba a kresba II1/1Zk23.41-KVVOB2321A07
OB2321A13Prostorová, objektová a akční tvorba I1/1Z23.41-KVVOB2321A08

19
sk: O#B2321A4, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A14Základy výtvarné kultury III2/0Zk34.41-KVVOB2321A10
OB2321A15Výtvarný projev a výchova III1/1Zk34.41-KVVOB2321A11
OB2321A16Malba III0/2KZ24.41-KVVOB2321A12
OB2321A17Seminář bakalářské práce0/1KZ14.41-KVV
OB2321A18Kurz výtvarné tvorby II1TKZ14.41-KVVOB2321A13

22
sk: O#B2321A5, roc: 3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A19Základy výtvarné kultury IV2/0Zk35.41-KVVOB2321A14
OB2321A20Grafika I1/1Z25.41-KVVOB2321A02
OB2321A21Užitá grafika I1/1Zk35.41-KVVOB2321A02
OB2321A22Exkurze II3DKZ25.41-KVVOB2321A09

25
sk: O#B2321A6, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A23Základy výtvarné kultury V2/0Zk46.41-KVVOB2321A19
OB2321A24Grafika II0/2KZ26.41-KVVOB2321A20
OB2321A25Užitá grafika II1/1KZ36.41-KVVOB2321A21

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2321B2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A26Dílna II – Fotografie I0/2Z22.41-KVVOB2321A02
OB2321A27Dílna III – PC, video I0/1Z22.41-KVVOB2321A02

Limit skupiny: 2

Student musí z této skupiny získat min. 2 kredity.

35
sk: O#B2321B3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A28Dílna II – Fotografie 20/1Z23.41-KVVOB2321A26
OB2321A29Dílna III – PC, video II0/2Z23.41-KVVOB2321A27

Limit skupiny: 2

Student musí z této skupiny získat min. 2 kredity.

40
sk: O#B2321B4, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A30Dílna I – prostorová tvorba I0/1Z14.41-KVVOB2321A13
OB2321A31Autorská kniha0/1Z14.41-KVVOB2321A12

Limit skupiny: 1

Student musí z této skupiny získat min. 1 kredit.

45
sk: O#B2321B5, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A32Terapeutické aspekty VV I0/1Z25.41-KVVOB2321A15
OB2321A33Orbis pictus I0/1Z25.41-KVVOB2321A14

Limit skupiny: 2

Student musí z této skupiny získat min. 2 kredity.

50
sk: O#B2321B6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2321A34Terapeutické aspekty VV II0/2KZ26.41-KVVOB2321A32
OB2321A35Orbis Pictus II0/2KZ26.41-KVVOB2321A33

Limit skupiny: 2

Student musí z této skupiny získat min. 2 kredity.

56
56

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB016 Výtvarná výchova

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 12.02.2020