Studijní program N7506: Speciální pedagogika

Studijní obor 7506T002: Speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2013/2014 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#NSP188A1, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18811Speciální pedagogika raného a předškolního věku1/1Zk31.41-KSPONSP18815,
ONSP18816
ONSP18815Pediatrie2/0Z21.41-KSPONSP18816,
ONSP18811
ONSP18816Genetika1/0Z21.41-KSPONSP18815,
ONSP18811

13
sk: O#NSP188A2, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18812Speciální pedagogika školního věku1/1Zk32.41-KSPONSP18811,
ONSP18815
ONSP18817Metodologie výzkumu1/0Z21.41-KSPONSP18811
ONSP18818Neurologie a psychiatrie2/0Zk22.41-KSPONSP18811,
ONSP18816
ONSP18819Inklusivní pedagogika1/1Z22.41-KSPONSP18812

16
sk: O#NSP188A3, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18813Speciální pedagogika dospělého věku1/1Zk33.41-KSPONSP18812
ONSP18820Gerontologie2/0Zk23.41-KSPONSP18812
ONSP18821Symptomatické poruchy řeči I1/1Z23.41-KSPONSP18812

19
sk: O#NSP188A4, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18822Symptomatické poruchy řeči II1/1Z24.41-KSPONSP18821
ONSP18823Terapie symptom. poruch řeči (AAK)1/1Zk24.41-KSPONSP18822
ONSP18824Farmakologie1/0Z24.41-KSPONSP18812
ONSP18825Historicko-filosofický kontext postavení osob s postižením ve společnosti1/1Zk34.41-KSPONSP18813K modulům Diagnostika a poradenství a Logopedie a surdopedie

Student si vybírá ucelenou soustavu kurzů z následujících čtyřech PV skupin 1. až 4. semestru tak, aby sledoval svůj zvolený modul.
Modul se volí při registraci do předmětů zimního semestru 1. ročníku (tj. na samém začátku studia), kdy se student zaregistruje dle své
volby do předmětů jednoho nebo druhého modulu a tím provede volbu.
Tu pak musí následovat až do konce studia. Zapsání předmětu opačného modulu může vyústit v nemožnost úspěšného zakončení studia.
 
Předměty zapisujte dle tohoto rozpisu:
   modul       modul
 Speciální pedagogika:        Speciální pedagogika: 
 Diagnostika a poradenství        Logopedie a surdopedie 
   1. semestr         1. semestr
   ONSP18840         ONSP18870
   ONSP18841         ONSP18871
   ONSP18844         ONSP18881
   ONSP18845         ONSP18874
        
   2. semestr         2. semestr
   ONSP18842         ONSP18872
   ONSP18849         ONSP18875
   ONSP18846         ONSP18877
   ONSP18847         ONSP18882
   ONSP18851         ONSP18887
        
   3. semestr         3. semestr
   ONSP18843         ONSP18873
   ONSP18855         ONSP18878
   ONSP18848         ONSP18876
   ONSP18852         ONSP18888
   ONSP18850         ONSP18883
   ONSP18859         
        
   4. semestr         4. semestr
   ONSP18853         ONSP18889
        
22
22

Povinně volitelné předměty

moduly Diagnostika a poradenství + Logopedie a surdopedie, předměty 1. semestru

sk: O#NSP188B1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18840Edukační specifika raného a předškolního věku1/1Z31.41-KSPONSP18845,
ONSP18844,
ONSP18841,
ONSP18811
ONSP18870
ONSP18841Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství I1/1Zk31.41-KSPONSP18844,
ONSP18845,
ONSP18811,
ONSP18840
ONSP18844Problematika rodiny v SPPG1/1Z21.41-KSPONSP18845,
ONSP18841,
ONSP18840,
ONSP18811
ONSP18845Latina pro spec. pedagogogy1/0Z21.41-KSPONSP18844,
ONSP18840,
ONSP18811,
ONSP18841
ONSP18870Narušený vývoj řeči1/1Z31.41-KSPONSP18874,
ONSP18881,
ONSP18871,
ONSP18811
ONSP18840
ONSP18871Diagnostika NKS v raném věku1/1Zk31.41-KSPONSP18874,
ONSP18881,
ONSP18870
ONSP18881Surdopedie I1/1Z21.41-KSPONSP18870,
ONSP18871,
ONSP18874
ONSP18874Latina pro logopedy1/0Z21.41-KSPONSP18881,
ONSP18870,
ONSP18871

Limit skupiny: 10

Student zapisuje všechny předměty své specializace (rozsah 10 kreditů)

31

moduly Diagnostika a poradenství + Logopedie a surdopedie, předměty 2. semestru

sk: O#NSP188B2, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18842Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství II1/1Zk32.41-KSPONSP18841,
ONSP18840
ONSP18846,
ONSP18849,
ONSP18847,
ONSP18851
ONSP18872
ONSP18849Edukační specifika školního věku1/1Zk32.41-KSPONSP18840ONSP18847,
ONSP18851,
ONSP18842,
ONSP18846
ONSP18846Oftalmologie1/1Z22.41-KSPONSP18815ONSP18851,
ONSP18842,
ONSP18847,
ONSP18849
ONSP18847Zraková terapie1/1Z21.41-KSPONSP18815ONSP18842,
ONSP18851,
ONSP18849,
ONSP18846
ONSP18851Oborová praxe v SPPG I.20HZ12.41-KSPONSP18849,
ONSP18847,
ONSP18846,
ONSP18841,
ONSP18842
ONSP18872Diagnostika NKS ve školním věku1/1Zk32.41-KSPONSP18871,
ONSP18870
ONSP18887,
ONSP18875,
ONSP18882,
ONSP18877
ONSP18842
ONSP18875NKS školního věku (poruchy fluence řeči, aj.)1/1Zk32.41-KSPONSP18870ONSP18882,
ONSP18877,
ONSP18872,
ONSP18887
ONSP18877ORL a foniatrie1/1Z22.41-KSPONSP18881ONSP18872,
ONSP18875,
ONSP18882,
ONSP18887
ONSP18882Surdopedie II1/1Z22.41-KSPONSP18881ONSP18887,
ONSP18877,
ONSP18872,
ONSP18875
ONSP18887Oborová praxe logo-surdo I.20HZ12.41-KSPONSP18881ONSP18877,
ONSP18882,
ONSP18875,
ONSP18872

Limit skupiny: 11

Student zapisuje všechny předměty své specializace (rozsah 11 kreditů)

38

moduly Diagnostika a poradenství + Logopedie a surdopedie, předměty 3. semestru

sk: O#NSP188B3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18843Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství III1/1Zk23.41-KSPONSP18842ONSP18850,
ONSP18855,
ONSP18852,
ONSP18848
ONSP18873
ONSP18855Terapie v SPPG1/1Z23.41-KSPONSP18811ONSP18852,
ONSP18843,
ONSP18850,
ONSP18848
ONSP18848Získané postižení v dospělém věku1/1Z33.41-KSPONSP18851ONSP18850,
ONSP18855,
ONSP18852,
ONSP18843
ONSP18852Oborová praxe v SPPG II.20HZ13.41-KSPONSP18851ONSP18855,
ONSP18850,
ONSP18848,
ONSP18843
ONSP18850Etnické minority ve vzdělávání1/1Z23.41-KSPONSP18812ONSP18855,
ONSP18843,
ONSP18848,
ONSP18852
ONSP18859Edukační specifika dospělého věku1/1Zk33.41-KSP
ONSP18873Diagnostika NKS v dospělém věku1/1Zk23.41-KSPONSP18872ONSP18876,
ONSP18878,
ONSP18883,
ONSP18888
ONSP18843
ONSP18878Základy fonetiky a lingvodidaktiky1/1Z23., 4.41-KSPONSP18882ONSP18876,
ONSP18883,
ONSP18873,
ONSP18888
ONSP18876NKS dospělého věku1/1Z33.41-KSPONSP18875ONSP18888,
ONSP18883,
ONSP18878,
ONSP18873
ONSP18888Oborová praxe logo-surdo II.20HZ13.41-KSPONSP18887ONSP18883,
ONSP18876,
ONSP18873,
ONSP18878
ONSP18883Surdopedie III1/1Zk23.41-KSPONSP18882ONSP18873,
ONSP18888,
ONSP18878,
ONSP18876

Limit skupiny: 10

Student zapisuje všechny předměty své specializace (rozsah 10 kreditů)

45

moduly Diagnostika a poradenství + Logopedie a surdopedie, předměty 4. semestru

sk: O#NSP188B4, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18853Oborová praxe v SPPG III.20HZ14.41-KSPONSP18843,
ONSP18852
ONSP18889
ONSP18889Oborová praxe logo-surdo III.20HZ14.41-KSPONSP18888,
ONSP18873
ONSP18853

Limit skupiny: 1

Student zapisuje všechny předměty své specializace (rozsah 1 kredit)

52
52

Volitelné předměty

sk: O#NSP188V4, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18829Výběrový seminář – kontext života osob se sluchovým postižením1/1Z24.41-KSPONSP18882 Z
ONSP18828Výběrový seminář – kontext života osob se zrakovým postižením1/1Z24.41-KSPONSP18847 Z
ONSP18827Výběrový seminář – kontext života osob s řečovým postižením1/1Z24.41-KSPONSP18875 Z
ONSP18826Výběrový seminář – kontext života osob s mentálním postižením1/1Z24.41-KSPONSP18813 Z
ONSP18830Výběrový seminář – kontext života osob s tělesným postižením1/1Z24.41-KSPONSP18813 Z
ON2318V199Výchova ke zdravému životnímu stylu v práci speciálního pedagoga1/1Z43.41-KSP

58
58

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 15.02.2020