Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7531R001: Učitelství pro mateřské školy

Specializace na hudební výchovu

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBM10HA1, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7308135Základy HV pro specializaci HV I7HZ21.41-KHV
OKB7308137Hlasová výchova a intonace I3HZ11.41-KHV
OKB7308139Hra na klavír a flétnu I5HZ21.41-KHV
OKB7321121Základy výtvarné kultury I8HZ21.41-KVVOB7321121
OKB7320129Pohyb. dovednosti dětí I4HZ11.41-KTVOB7320129
OKB7320131Teoretické základy TV4HZ21.41-KTVOKB7320128,
OB7320127

Limit skupiny: 8 <> 10

15
sk: O#KBM10HA2, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7308136Základy HV pro specializaci HV II9HZk32.41-KHV
OKB7308138Hlasová výchova a intonace II3HZ12.41-KHV
OKB7308140Hra na klavír II3HZ12.41-KHV
OKB7321122Výtvarné vyjadř. plošné I pro spec. HV,TV,DV8HKZ22.41-KVVOB7321122
OKB7320130Pohyb.dovednosti dětí II4HZ12.41-KTVOB7320130

Limit skupiny: 6 <> 8

20
sk: O#KBM10HA3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7308239Hlasová výchova a intonace III5HZk23.41-KHV
OKB7308240Hra na klavír III3HZ13.41-KHV
OKB7308242Didaktika předškolní HV I7HZ23.41-KHV
OKB7321218Výtvarné vyjadřov.prostor. I pro spec. HV,TV.DV8HKZ23.41-KVVOB7321218
OKB7320223Pohyb.dovednosti dětí III8HZ23.41-KTVOB7320223
OKB7315225Dramatická výchova I8HZ23.41-KPPPOB7315225

Limit skupiny: 10 <> 11

25
sk: O#KBM10HA4, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7308241Hra na klavír IV3HZk14.41-KHV
OKB7308243Didaktika předškolní HV II9HZ34.41-KHV
OKB7308246Reflexivní praxe v HV v MŠ I3HZ14.41-KHV
OKB7321219Didaktika VV I+II pro spec. HV,TV,DV8HZ24.41-KVVOB7321219
OKB7320224Pohyb.dovednosti dětí IV8HZ24.41-KTVOB7320224
OKB7315226Dramatická výchova II8HZ24.41-KPPPOB7315226

Limit skupiny: 10 <> 11

30
sk: O#KBM10HA5, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7308329Didaktika předškolní HV III6HZk25.41-KHV
OKB7308330Hudební činnosti v MŠ ve spec. HV I6HZ25.41-KHV
OKB7308333Reflexivní praxe v MŠ z HV II3HZ15.41-KHV
OKB7321320Didaktika VV III pro spec. HV,TV,DV8HZk45.41-KVV
OKB7320323Didaktika TV I8HZ25.41-KTVOKB7320131

33
sk: O#KBM10HA6, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7308331Hudební činnosti v MŠ ve spec. HV II6HZ26.41-KHV
OKB7308334Reflexivní praxe v MŠ z HV III4HKZ36.41-KHV
OKB7320234Didaktika TV II8HZk26.41-KTVOKB7320323

37
37
Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním oboru Učitelství pro mateřské školy – Bc. se skládá ze dvou částí :
  1. Obhajoba bakalářské práce
  2. Ústní část je rozdělena do oblastí: předškolní pedagogika, psychologie dítěte, specializace
Ad 1.
Obhajoby všech bakalářských prací se konají na Katedře primární pedagogiky, která garantuje tento obor studia.
Ad 2.
Ústní zkouška se koná na katedře primární pedagogiky.

Obě části státní bakalářské zkoušky (obhajoba BP a ústní část) se realizují v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil. Z důvodů návaznosti obou částí jsou většinou organizovány v jednom dni.

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 29.04.2020