Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T223: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – pedagogika

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN2PG17A, roc: 1, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ2P101AMetodologie pedagogického výzkumu I12HZ+Zk41.41-KPGOKNQ2P102A Z,
OKNQ2P103A Z
OKNQ2P102ASrovnávací pedagogika8HZk31.41-KPGOKNQ2P101A Z,
OKNQ2P103A Z
OKNQ2P103ATeorie výchovy8HZk31.41-KPGOKNQ2P101A Z,
OKNQ2P102A Z
OKNQ2P104AMetodologie pedagogického výzkumu II8HZk32.41-KPGOKNQ2P101A
OKNQ2P105ADidaktika pedagogiky8HKZ22.41-KPGOKNQ2P103A
OKNQ2P106ASouvislá praxe pro pedagogy I2TZ32.41-KPGOKNQ2P103A

13
sk: O#KN2PG17B, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ2P107ASouvislá praxe pro pedagogy II2TZ33.41-KPGOKNQ2P106A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#KN2PG17C, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ2Z108BProjektování vzdělávacích programů8HZ+Zk32.41-UVRVOKNQ2P101AOKNQ2P116B Z,
OKNQ2P117B Z
OKNQ2Z109BVzdělávací politika8HZk22.41-UVRVOKNQ2P101AOKNQ2P116B Z,
OKNQ2P117B Z
OKNQ2P116BZáklady pediatrie a sociální pediatrie8HZk32.41-KPGOKNQ2P101AOKNQ2Z108B Z,
OKNQ2Z109B Z
OKNQ2P117BSociální deviace8HZk22.41-KPGOKNQ2P101AOKNQ2Z108B Z,
OKNQ2Z109B Z

Limit skupiny: 5

23
sk: O#KN2PG17D, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ2Z110BTeorie školy16HZ+Zk53.41-UVRVOKNQ2Z109B
OKNQ2Z111BProfesní rozvoj učitelů8HZk23.41-UVRV
OKNQ2Z112BEvaluace ve vzdělávání8HZk23.41-UVRV
OKNQ2P118BAplikovaná sociální psychologie8HKZ33.41-KPG
OKNQ2P119BMetody sociální práce12HZ+Zk33.41-KPGOKNQ2P116BOKNQ2P120B
OKNQ2P120BRodinné soužití8HZk33.41-KPGOKNQ2P119B
OKNQ2P121BKapitoly z psychologie a sociologie zdraví8HZk33.41-KPG

Limit skupiny: 9

28
sk: O#KN2PG17E, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ2Z113BŠkolní hodnocení12HZ34.41-UVRV
OKNQ2Z114BNerovnosti v českém vzdělávacím systému12HZ34.41-UVRV
OKNQ2Z115BEfektivní vyučovací metody12HZ34.41-UVRV
OKNQ2P122BSociologie životního stylu8HZk34.41-KPG
OKNQ2P123BSociální síť8HZ34.41-KPGOKNQ2P119B
OKNQ2P124BKvalita života v dospělosti a stáří8HZ34.41-KPG
OKNQ2P125BNásilí v rodině8HZ34.41-KPGOKNQ2P103A
OKNQ2Z127BQuality in Education12HZ34.41-UVRV

Limit skupiny: 9

33
33

Volitelné předměty

sk: O#KN2PG17F, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNQ2P126CSeminář k diplomové práci z pedagogiky8HZ43., 4.41-KPGOKNQ2P101A

39
39

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM16 Pedagogika se zaměřením na sociální pedagogiku
OSZNM17 Pedagogika se zaměřením na školní pedagogiku


Státní závěrečná zkouška

Student se výběrem povinně volitelných předmětů specializuje buď na sociální pedagogiku, nebo na školní pedagogiku – tomu odpovídá i volba příslušné části SZZ. Pro vykonání SZZ z pedagogiky se zaměřením na sociální pedagogiku je třeba splnit povinné předměty a minimální penzum povinně volitelných, pro tuto část SZZ jsou doporučeny tyto povinně volitelné předměty: Základy pediatrie a sociální pediatrie, Sociální deviace, Aplikovaná sociální psychologie, Metody sociální práce, Rodinné soužití, Kapitoly z psychologie a sociologie zdraví, Sociologie životního stylu, Sociální síť, Kvalita života v dospělosti a stáří a Násilí v rodině. Pro vykonání SZZ z pedagogiky se zaměřením na školní pedagogiku je třeba splnit povinné předměty a minimální penzum povinně volitelných, pro tuto část SZZ jsou doporučeny tyto povinně volitelné předměty: Projektování vzdělávacích programů, Vzdělávací politika, Teorie školy, Profesní rozvoj učitelů, Evaluace ve vzdělávání, Školní hodnocení, Nerovnosti v českém vzdělávacím systému, Efektivní vyučovací metody/Quality in Education.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 10.02.2020